Bästa fonderna 2021

Fondsparande har länge varit populärt i Sverige. Det är inte så konstigt eftersom det finns flera fördelar med sparformen. Du sprider ut dina risker på flera värdepapper och du har en förvaltare som sköter placeringarna åt dig. Dessutom kommer du med fonder åt många marknader som annars är svåra att  investera i. Vi valt ut de 10 bästa fonderna i olika kategorier som har presterat bra över tid och som vi bedömer har potential under år 2021.

Disclaimer
Ingenting på Crediwizz.com ska ses som finansiell rådgivning. Syftet med den här sidan är att inspirera dig inom den del av privatekonomin som handlar om fonder. Din investering kan både öka och minska i värde, historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Sidan innehåller samarbetslänkar till våra samarbetspartners.

Bästa fonderna 2021 – vad vi tittar efter

Fondsparande har blivit alltmer populärt i takt med att utbudet av fonder har ökat och avgifterna har sjunkit. I dagsläget finns det till exempel över 1 300 fonder på Avanza och över 1 400 fonder på Savr. För att hitta de bästa fonderna i det här utbudet, bör vi veta ungefär vad vi letar efter. Att endast förhålla sig till vilken fond som gett bäst avkastning på till exempel ett års sikt, räcker inte alltid, även om det är ett riktmärke. För att utvecklingen ska ha möjlighet att vara god på sikt bör vi ta hänsyn till delar såsom:

 • fees

  Avgifter 

  En fond som har höga avgifter kan på sikt bli olönsam. Om du väljer mellan två liknande fonder där avgiften skiljer 1 procentenhet, bör du tänka på att skillnaden kan bli stor på sikt. Här är det ränta-på-ränta-effekten som kommer att spela roll i slutänden. Alltså hur procentuell avkastning byggs på över tid. Välj alltså främst fonder med lägre avgifter.
 • return on investment

  Årsavkastning

  En fond som har haft en dålig avkastning jämfört med liknande fonder inom samma kategori, kan det finnas en vits med att undvika. Om hela kategorin av fonder, till exempel råvaror, har gått sämre över en viss tidsperiod, är det ofta omvärldsfaktorer som spelar in. När du tittar på enstaka fonder är det ofta viktigt med vilken förvaltare som har hand om dem.
 • manager

  Förvaltare


  Den förvaltare, bolaget och personerna, som har hand om fonden kan vara erkänt duktiga, eller haft en historik av dåliga resultat. Ett svårt marknadsklimat, det vill säga omständigheter som är svåra att navigera genom, är utmanande för alla fondförvaltare. De som lyckas bra under svårare tider, kan vara värda att hålla ögonen på. Det är lätt att göra bra affärer när allt stiger, men svårare att lyckas under perioder med hög volatilitet, stora svängningar.   
 • thinking

  Förvaltning 

  Huruvida förvaltningen är aktiv eller passiv är en annan del som är mycket viktig att titta på. En bra aktiv förvaltning, det vill säga en förvaltning som anpassar och varierar fondinnehaven efter situation, kan vara värd att betala en högre avgift för. Å andra sidan kan en passiv fond, en fond där innehaven inte ändras i första taget, eller följer ett jämförelseindex, många gånger överprestera de aktivt förvaltade fonderna. En passiv fond har i regel lägre avgift än en aktivt förvaltad. 
 • business

  Innehav 

  Vad som ingår i en fond brukar visas genom till exempel topp 10 största innehaven. Vissa fonder har mer koncentrerade portföljer, med färre innehav som väger tyngre. Andra fonder, till exempel passiva indexfonder som exempelvis följer börsen som sådan, har många innehav där varje del är mindre betydande. Därmed minskar också fondens känslighet, men avkastningen kan bli sämre, relativt sett.
 • charts

  Fondkategori 

  Det räcker inte alltid med att välja den fond som gått bäst den senaste tiden. En viss typ av fonder kan vara i en svacka, utan att för den delen vara uträknade. Många gånger kan det löna sig att köpa vissa fonder som inte har gått så bra, men som uppfyller krav på kvalitet och möjlighet till avkastning. 

Vilken fondförmedlare ska jag välja?

Så gott som alla stora traditionella banker erbjuder fonder. Genom att fondsparandet tog fart på 2000-talet, har dock andra aktörer också gett sig in på fondmarknaden. Avanza och Nordnet är två av de mer populära nischbankerna som är så gott som helt digitala. En annan aktör som etablerat sig på fondmarknaden är Savr. Bolaget bildades 2016 och framställer sig idag som något av en "fondrebell". Ambitionen är att pressa priserna för kunderna genom att ta ut lägre fondavgifter. 

- Savr

9.6/10
Savr


- Avanza Bank

9.5/10
Avanza Bank

Bästa fonderna 2021 – olika kategorier

I listan nedan hittar du de fonder som vi har valt ut enligt de kriterier som nämnts ovan. Fonderna är en blandning av främst aktiefonder, men även blandfonder, räntefonder och råvarufonder. I en välbalanserad fondportfölj är det en god idé att ha fler än en fond. Samtidigt behöver du inte ha för många, eftersom fonder i sig redan har en god riskspridning genom de innehav de har.

Välj de fonder som passar dig bäst, exemplen nedan ska ses som en inspiration för ditt val.

 • Bästa globalfonden: MS INVF Golbal Advantage A
 • Bästa råvarufonden: BGF World Mining A2 USD
 • Bästa blandfonden: Strand Förmögenhetsfond
 • Bästa teknikfonden: Swedbank Robur Ny Teknik A
 • Bästa småbolagsfonden: Spiltan Småbolagsfond
 • Bästa räntefonden: JPM Global Corp Bd A (acc) SEK H
 • Bästa aktiefonden med låg risk: Spiltan Aktiefond Stabil
 • Bästa kinafonden: Allianz China A Shares AT USD
 • Bästa USA-fonden: Swedbank Robur USA A
 • Bästa sverigefonden: Enter Sverige A

För att bedöma vilka av fonderna i de olika kategorierna som tillhör de bästa tittar vi speciellt på avkastningen över tid. Denna är ett kvitto på hur förvaltningen sköts. En duktig förvaltare uppfattar de breda trenderna och ser vilka möjligheter som finns att följa dem. Förvaltningen av en fond ska inte bara vara gynnsam i "goda börstider", utan också kunna anpassa sig efter sämre marknadsklimat. 

1. Bästa globalfonden: MS INVF Global Advantage A

 • Global aktiefond med fokus på USA

 • Tillväxtfokus

 • Stabil historisk avkastning

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-20.

Information om fonden

Fonden är en aktivt förvaltad tillväxtfond som investerar i globala storbolagsaktier. Största regionen är USA som utför cirka 60 % av innehaven, därefter kommer Kanada med cirka 10 %. De dominerande branscherna är i storleksordning mjukvara, media och cyklisk detaljhandel. Dessa utgör tillsammans ungefär 70 % av branschfördelningen. Minsta engångsköpet är 100 kr.

Läs mer
2. Bästa teknikfonden: Swedbank Robur Ny Teknik A

 • Fokus på ny teknik

 • Främst nordiska innehav

 • Duktig förvaltare

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-20.

Information om fonden

Denna teknikfond är aktivt förvaltad och placerar främst i små och medelstora bolag i Sverige och Norden. Upp till 40 % av kapitalet får placeras utanför Norden. För tillfället är drygt 50 % placerat i Sverige och de största branscherna är kommunikation, teknik och sjukvård. Dessa utgör cirka 80 % av branschexponeringen. Minsta engångsköpet är 50 kr.

Läs mer
3. Bästa kinafonden: Allianz China A Shares AT USD

 • Innehav som gynnas av Kinas tillväxt

 • Högre risk

 • Gynnas av en stark dollar 

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-20.

Information om fonden

För den som vill ha en kinafond som är inriktad mot den generella aktiemarknaden i Kina, finns denna fond från tyska kapitalförvaltaren Allianz som ett alternativ. Fonden investerar långsiktigt i A-aktier i kinesiska storbolag. Största sektorn är industri följt av finans och teknik. Tillsammans står de för cirka 55 % av innehaven. Minsta engångsköpet är 100 kr.

Läs mer
4. Bästa småbolagsfonden: Spiltan Småbolagsfond

 • Aktiv fond med fokus på bolagsanalys

 • Främst svenska innehav

 • Skickligt förvaltarteam

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-20.

Information om fonden

Av de aktier som ofta växer snabbast hittar vi småbolagen. Spiltan Småbolagsfond inriktar sig mot små och medelstora företag. Förvaltningen är aktiv med fokus på gedigen aktieanalys för varje bolag. Sverige är den region som pengarna främst placeras i. Industri, teknik och cykliska konsumentföretag är de största branscherna. Tillsammans tar de upp drygt 75 % av portföljen. Minsta engångsköp är 50 kr.

Läs mer
5. Bästa aktiefonden med låg risk: Spiltan Aktiefond Stabil

 • Stora svenska innehav

 • Stabil avkastning över tid

 • Duktiga förvaltare

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-20.

Information om fonden

När det är instabilt på aktiemarknaden kan det kännas tryggt att ha gedigna aktieinnehav som står emot nedgångarna. Spiltan Aktiefond Stabil investerar främst i Sverige och innehaven är främst storbolag inom olika sektorer. Störst sektorer är industri, finans och stabila konsumentbolag. Dessa bidrar med cirka 70 % av portföljbolagen. Bolagen som ingår är sådana som Investor, Indutrade, SCA och Kinnevik. Minsta engångsköpet är 50 kr.  

Läs mer
6. Bästa sverigefonden: Enter Sverige A

 • Endast svenska innehav

 • Inriktning mot hållbarhet

 • Fokus på industri

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-20.

Information om fonden

En kategori av fonder som har blivit mer populära är hållbara fonder. Dessa investerar till exempel inte i bolag som är verksamma inom produktion av försvarsmateriel, pornografi, fossila bränslen och tobak. Enter Sverige A:s innehav är svenska bolag, av olika storlek, inom olika branscher där industri väger tyngst följt av teknik. Minsta engångsköp är 100 kr.

Läs mer
7. Bästa USA-fonden: Swedbank Robur USA A

 • Bra prissatt aktiv förvaltad fond

 • Bred USA-inriktning

 • Högsta betyg av Morningstar

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-20.

Information om fonden 

Om du vill ta del av utvecklingen på världens största aktiemarknad, är Swedbank Robur USA A ett tänkbart alternativ. De amerikanska börserna har gått mycket bra över tid. Tänk dock på att fonden påverkas av svängningarna i dollarkursen gentemot den svenska kronan. Innehaven i fonden är megabolag såsom Amazon, Apple och Procter & Gamble. Teknik är största sektorn med cirka 30 % av branschexponeringen. Därefter kommer sjukvård med runt 15 %. Minsta engångsköp är 50 kr.

Läs mer
8. Bästa räntefonden: JPM Global Corp Bd A (acc) SEK H

 • Bra avkastning jämfört med bankkontot

 • Obligationer med hög kreditvärdighet

 • Låg risk

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-20.

Information om fonden

När det är svårt att få en ränta på banken som kan betraktas som rimlig, går det istället att vända sig till företagsobligationer. Att köpa dem via en fond är det enklaste alternativet. Avkastningen varierar beroende på vilken typ av obligationer som ingår. Kvalitén på bolagen som ger ut dem styr många gånger räntan. Om risken betraktas som högre, är också räntan, och därmed avkastningen högre. JPM Global Corp investerar i globala företagsobligationer, med fast och rörlig ränta. Minsta engångsköp är 1 000 kr.

Läs mer
9. Bästa blandfonden: Strand Förmögenhetsfond

 • Fond för medelmåttigt risktagande

 • Flexibel förvaltning av fondinnehaven

 • Stor riskspridning

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-20.

Information om fonden

Denna blandfond, eller specialfond, investerar i både aktier, räntebärande instrument, såsom obligationer och andra fonder. Om du vill balansera ditt sparande mellan olika tillgångar, kan en blandfond vara ett bra alternativ. Strand Förmögenhetsfond investerar främst på den svenska marknaden och 30-70 % allokeras till aktiemarknaden. Mellan 30 och 50 % av kapitalet ligger i räntebärande värdepapper. Vid vissa tillfällen kan fondens medel vara upp till 40 % likvida, det vill säga inte investerade. Minsta engångsköp är 100 kr.

Läs mer
10. Bästa råvarufonden: BGF World Mining A2 USD

 • Bred exponering mot gruvnäringen

 • Påverkas av basmetallpriserna

 • Gynnas av ekonomisk återhämtning

Grafen är hämtad från Avanzas hemsida 2021-01-20.

Information om fonden

För dig som intresserad av vad gruvaktierna har att erbjuda, kan du titta på BGF World Mining. Fonden har en bred exponering mot basmetaller och även den del ädelmetaller, främst guld. Fonden handlas i dollar och påverkas därmed av svängningarna i valutakurserna gentemot svenska kronan. De största innehaven är storbolag såsom Bhp Group, Rio Tinto och Vale. Minsta engångsköp är 1 000 kr.

Läs mer

Handla fonderna med rabatt

När du tittar på fonderna i tabellen, tänk på att skillnaden i fondavgifter gör mycket i längden. Genom att välja Savr för ditt fondval, kan du spara in mycket på den totala fondavgiften. På Savrs fondplatform kan du handla fonder på samma sätt som hos andra förmedlare, med samma säkerhet och statliga garantier.

Namn på fonder

Utveckling 1 år*

Total avgift Avanza

Total avgift Savr

Total fondrabatt

Köp på Avanza

Köp på Savr

MS INVF

Global Advantage A

63,86 %

2,08 %

1,44 %

33 %

   

Swedbank Robur

Ny Teknik A

79,46 %

1,34 %

1,02 %

24 %

   

Allianz China

A Shares AT USD

56,24 %

2,50 %

1,71 %

31 %

   

JPM Global Corp

Bd A (acc) SEK H

6,01 %

1,03 %

0,71 %

30 %

   

Strand

Förmögenhetsfond

9,84 %

1,69 %

1,41 %

22 %

   

Spiltan

Småbolagsfond

50,79 %

1,64 %

0,94 %

41 %

   

Spiltan

Aktiefond Stabil

21,04 %

1,60 %

0,97 %

41 %

   

Enter Sverige A

22,15 %

1,84 %

1,29 %

31 %

   

Swedbank Robur

USA A

16,66 %

1,38 %

1,06 %

23 %

   

BGF

World Mining A2 USD

28,36 %

2,39 %

1,68 %

27 %

   

*Från 2020-01-17 till 2021-01-17.

Hur mycket sparar jag med Savr?

Du kommer att spara pengar varje år som du har dina fonder hos Savr och skillnaden märks tydligare över tid. Den genomsnittliga rabatten på fondavgiften gentemot bankerna är 50 %. Om du redan har fonder hos en annan bank, går det att flytta dem till Savr. 

I grafen nedan ser du hur mycket du sparar över tid genom att ha fonderna på Savr. 

 • Ingångsbelopp: 100 000 kr.
 • Månadssparande: 1 000 kr.
 • Avkastning per år: 8 %
 • Total avgift Savr: 1,00 %
 • Total avgift "annan bank": 1,53 %

 


Grundläggande information om fonder


 

 • problem

  Hur fungerar en fond?


  När du köper en fond köper du andelar i den och på så vis tar du del av de värdepapper som fonden investerar i. Om fonden till exempel innehåller 15 aktier, blir du indirekt ägare till dessa. Du har dock ingen rösträtt, eller liknande, eftersom det är fondbolaget som äger värdepapperna. Fonder köper du av en fondförmedlare, till exempel någon av storbankerna eller andra aktörer såsom Avanza och Savr. Fondbolagen betalar en provision till fondförmedlarna för att dessa ska sälja andelar åt dem. Den vanligaste typen av fonder är öppna fonder (även kallade open-ends) där det skapas nya andelar så fort investerare vill köpa och efterfrågan ökar. Det finns även stängda fonder (så kallade close-ends) som där antalet andelar är fastställda. Dessa handlas på ett annorlunda sätt jämfört med de mer vanliga öppna fonderna. När du vill sälja andel i en fond gör du på samma sätt som när du köper den. Ofta brukar det ta några dagar innan du ser dina pengar på depån efter ett köp eller sälj.
 • note

  Fördelar med att spara i fonder

   
  Riskspridning är som bekant viktigt att ha i bakhuvudet när du ska investera dina sparpengar. Genom att spara i en fond som innehåller flera värdepapper, istället för i några aktier sprider du din risk ytterligare. Du behöver ofta inte sätta dig in i några detaljer när det kommer till din placering och ditt sparande. Det sköter istället fondförvaltare och fondbolag åt dig. Är det en aktiv förvaltning kan värdepapper handlas oftare i fonden och risknivån kan ibland justeras, beroende på vilka kriterier som fonden har kring förvaltningen. En passiv fond följer ofta ett underliggande index, alltså en generell marknadsutveckling, till exempel svenska OMX 30 eller amerikanska Dow Jones. Dessa fonder köper och säljer inte värdepapper lika ofta, utan främst när jämförelseindexet förändras. Fonder ger dig även en möjlighet att investera på marknader som du själv kanske inte är så insatt i. Att välja rätt värdepapper, såsom aktier, kan nämligen vara svårt.

Bästa aktierna 2021

De flesta äger idag aktier indirekt genom fonder, eller genom pensionssystemet. Antalet personer som direktäger aktier är dock inte lika många. De flesta ser aktiemarknaden som riskabel. Något som svänger...

Läs mer

Vilka är de vanligaste typerna av fonder?

Det finns olika fonder att välja mellan. De vanligaste är aktiefonder och räntefonder. Det finns dock många fler varianter. Innan du bestämmer dig för en fond, bör du fundera över vilket mål du har med ditt sparande och vilket tidsperspektiv du har tänkt dig. Idag finns det trots allt många olika fonder att välja mellan och många har olika placeringsinriktningar. Du behöver också väga in vilken risk du är villig att ta.

 • stock market 1En aktiefond lägger minst 75 procent av kapitalet i aktier. Resten av dina pengar kan hamna räntepapper, till exempel stats- eller företagsobligationer. Aktiefonden har många gånger en nischad inriktning. Vissa investerar kanske bara i IT-företag, medan andra väljer att satsa på en geografiskt avgränsad marknad såsom svenska bolag. En aktiefonden kan innehålla upp till hundratals olika företag i sin fondportfölj vilket innebär att du sprider dina risker. Även om några aktier går dåligt behöver detta inte påverka helheten. En nackdel är att det kan vara svårt för dig att få en bra bild av var dina pengar egentligen investeras.
 • rgbBlandfonder kallas de fonder som investerar i både aktier och räntebärande papper. Fördelningen bestäms av den som förvaltar den enskilda fonden, vilket innebär att det kan skilja sig åt mellan olika fonder. Hur fördelningen ser ut kan även ändras över tid i de enskilda fonderna. Om det skulle vara oroligt på börsen kan fondförvaltaren exempelvis välja att dra ner andelen aktier. Detta för att minska risken för att fonden ska tappa i värde. Generellt kan man säga att blandfonder har lägre risk, eller åtminstone svänger mindre, än aktiefonder. Samtidigt kan en blandfond ge klart bättre avkastning jämfört med räntefonder.
 • interest2En räntefond är en fond som väljer att placerar sitt kapital i så kallade räntebärande papper. Det kan till exempel röra sig om obligationer eller statsskuldväxlar. Du som investerar kan välja om du vill placera dina pengar i en kort räntefond eller om du föredrar en lång räntefond. Med en kort räntefond gör du en placering på mindre än ett års sikt. Dessa fonder påverkas generellt positivt om räntan stiger. Om du väljer att investera dina pengar i en lång räntefond, är löptiderna för obligationerna längre. En fallande ränta brukar gynna långa räntefonder. Detta beror på att fonden låst in räntan på en längre period och om räntan då sjunker blir fondens obligationer mer värda. Avkastningen för räntefonder brukar generellt vara låg. Därför är det en bra idé att ta sig en mer noggrann titt på den årliga fondavgiften. Risken finns att den kan äta upp en betydande del av det du får ut.
 • growthEn indexfond innehåller aktier som brukar följa ett bestämt marknadsindex. Det kan till exempel röra sig om de 30 mest köpta och sålda aktierna på en viss börs. När det går bra för bolagen på börsen stiger följaktligen även fonden i värde. Dessa indexfonder har ingen som aktivt förvaltar dem och väljer vad som ska köpas eller säljas för dagen. Indexfonden sköter i princip sig själv och följaktligen är även fondavgifterna för det mesta låga.

Utöver dessa fonder kan även nämnas Hedgefonder med hög risk, etiska fonder som påverkas av etiska bedömningar, ideella fonder där delar av avkastningen eller förvaltningsavgiften skänks till välgörande ändamål, garantifonder, fond-i-fond som investerar i andra fonder istället för direkt i värdepapper samt utlandsregistrerade fonder.

Hur köper och säljer jag fonder?

För att du ska kunna handla med värdepapper behöver du ha tillgång till ett konto som kallas för en depå eller ett förvar. Det är således inte ett vanligt bankkonto utan främst till för att förvara sina värdepapper. Ett aktie- och fondkonto hos en bank är ett vanligt sätt som många väljer att förvara sina värdepapper på. Flera aktiemäklare erbjuder även tillgång till investeringssparkonton. Den stora skillnaden mellan att ha sitt sparande på ett investeringssparkonto (ISK) istället för att ha det på ett aktie- och fondkonto är att man med ett ISK betalar en årlig schablonskatt på sitt sparande.

I praktiken innebär det att du betalar en viss procentsats i skatt per år, för närvarande runt 0,5 %. Denna procentsats är baserad på värdet på ditt konto. På ett aktie-och fondkonto betalar du istället skatt på vinsten du gör. Det finns även så kallade kapitalförsäkringar, detta är ett sparande du kan välja hos bland annat försäkringsbolag. Många banker erbjuder dessa och de ägs då rent juridiskt av försäkringsbolagsdelen i banken, till exempel Avanza Pension för Avanza Banks del.  Detta privata fondsparande ger dig möjlighet att antingen själv köpa värdepapper, eller i vissa fall låta försäkringsbolaget placera och förvalta dina pengar åt dig. Precis som i fallet med ett investeringssparkonto betalar du en årlig skatt på kapitalförsäkringen. Denna skatt är baserad på ditt innehav och på dina insättningar.

Månadsspara i fonder

Att månadsspara i fonder är lätt. De flesta fondförmedlare har en automatisk funktion för det, liknande ett autogiro. Över tid kan det löna sig mycket att månadsspara, inte minst eftersom du får ett bra snittpris för dina inköp.

Ett månadssparande kan ge god avkastning på sikt.

Hur ska jag tänka kring risk?

Om du handlar med värdepapper finns det alltid en risk inblandad. Som med mycket annat som handlar sparande behöver du fundera över hur du tänker kring risk kontra avkastning. Generellt sett behöver du ta större risker om du vill ha möjlighet till en bättre avkastning. Detta gäller dock inte alltid. När det kommer till investeringar spelar det en stor roll var kapital hittar avkastning. Om räntan är mycket låg kommer bland annat aktier att vara ett naturligt val för att få avkastning. Om efterfrågan är stor kommer priserna ofta att följa efter. En riktlinje när det gäller investeringar och fonder är dock att ju längre spartid du har - desto större risker kan du ta.

Fonder har olika riskprofil som ofta hänger ihop med vad de investerar i. Är det en fond som investerar i värdepapper där priset kan förändras mycket, så kallade volatila värdepapper, är risken oftast högre. Man tittar även på variationen av värdet historiskt (fluktuationen) och hur stor risken anses vara att man förlorar hela eller stora delar av sitt kapital när man avgör hur pass stor risk en fond har.

 • Fonder som har en låg risk har ofta haft små kurssvängningar sett på lång sikt. Därför anses risken för förluster för det mesta lägre än om vi jämför med exempelvis en aktiefond, där kursen kan både stiga och sjunka mycket under vissa perioder. Exempel på fonder som har en låg risk kan bland annat vara korta räntefonder. Även vissa blandfonder med stor andel räntepapper räknas in här.
 • En fond med medelhög risk kan om du har tur ge dig en bättre avkastning än vad räntan på ett konto kan erbjuda. Exempel på fonder som har medelhög risk är exempelvis blandfonder som innehåller både aktier och räntor. Även vissa aktiefonder som rent geografiskt väljer att placera över hela världen ingår här.
 • Värdet på fonder som har hög risk kan stiga snabbt men de kan även sjunka kraftigt. Det betyder att om du har tur har du möjlighet att få till en bra avkastning, och har du otur kan värdet på dina fondandelar sjunka rejält. Fonder som har en hög risk är aktiefonder som till exempel väljer att placera i ett visst land - eller i en viss bransch.

Vissa skulle säga att den största risken som finns med fonder är du själv. Inte minst om du tänker kortsiktigt med ditt sparande eller gör många affärer. Försök alltså att kombinera ditt sparande med ett bra mentalt förhållningssätt till det du investerar i. När börsen skakar och ditt privata sparande är i riskzonen blir vi många gånger oroliga. Då kan det vara viktigt att inte göra några drastiska förändringar med ditt sparande, utan lugna sig och försöka att vara klarsynt. Börsen hamnar av naturliga anledningar i oroliga perioder ibland. Om du sparar långsiktigt är det bättre att sitta still i båten och rida ut stormen. Även om det är svårt att gissa hur lång en nedgång kan pågå, så vet vi av erfarenhet att en nedgång sannolikt inte kommer att vara för evigt.

Frågor och svar om fonder

Vilka fondförmedlare finns det?

Ett aktie- och fondkonto hos en bank är ett av de vanligare sätten som man kan förvara sina värdepapper på. Men det finns även en rad aktiemäklare som erbjuder så kallade investeringssparkonton. Det är upp till dig att avgöra vilken aktiemäklare som du helst vill använda dig av. Avanza och Nordnet är två kända svenska fondmäklare som går att finna på nätet. Även våra större banker tillhandahåller möjligheter att handla med aktier och värdepapper. Bland annat finns Danske Bank, SEB, Skandiabanken, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SPP och Swedbank. Var alltid noga med att titta på villkoren innan du väljer vem eller vilka som ska få ta hand om dina värdepapper.

Ska jag enbart investera i fonder?

Diversifiering är nyckeln enligt många. Fonder kan vara en god investering - men det kan samtidigt vara nyttigt att lägga en del av sitt sparande i antingen aktier eller andra värdepapper. Fonder bör istället ses som ett bra komplement till så kallade direktinvesteringar i aktier. Inte minst eftersom du med dina fonder ges möjlighet att investera i marknader där du idag inte äger aktier. En bra sak att tänka på är att se till att ens värdepapper är en blandad kompott som inte har någon exponering mot samma land eller mot samma bransch till exempel. Historien har nämligen visat oss att det kan bli bättre avkastning om du äger flera värdepapper på flera marknader.

Senast Uppdaterad: 2021-02-18 13:09:47

Betygsätt den här artikeln
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
69 röster, Genomsnitt: 4.5 / 5

Testvinnare - Bästa Fonder

 • Bästa globalfonden: MS INVF Global Advantage A
 • Bästa teknikfonden: Swedbank Robur Ny Teknik A
 • Bästa kinafonden: Allianz China A Shares AT USD
 • Bästa småbolagsfonden: Spiltan Småbolagsfond
 • Bästa aktiefonden med låg risk: Spiltan Aktiefond Stabil
 • Bästa sverigefonden: Enter Sverige A
 • Bästa USA-fonden: Swedbank Robur USA A
 • Bästa räntefonden: JPM Global Corp Bd A (acc) SEK H
 • Bästa blandfonden: Strand Förmögenhetsfond