Bästa sparräntan 2021

Idag är det vara svårt att hitta den bästa sparräntan hos storbankerna. Därför har vi gjort jämförelser mellan 19 konton som ger hög sparränta. Den bästa rörliga sparräntan just nu, får du av Komplett Bank. Banken erbjuder insättningsgaranti och löpande utbetalningar av räntan. Det är också lätt att gör insättningar och uttag. Om du letar efter högre avkastning kan du titta på P2P-konton, eller sparkonton utan insättningsgaranti.

piggy bank 3

Så hittar du bästa sparräntan

Generellt sett är det framför allt fyra punkter som styr ditt val av sparränta. Viktigast av dem är räntan i sig.

 • Ränta: En hög ränta bidrar till ett högre betyg.
 • Trygg och etablerad aktör: Denna faktor väger tungt eftersom insättningsgarantin inte gäller alla konton.
 • Sparkrav: Höga insättningskrav kan vara en nackdel.
 • Bindningstider: Om det finns olika bindningstider, är det en fördel.

Innan du väljer sparkonto med bästa sparräntan bör du också tänka över vilket konto som passar dig bäst. Om du ska spara på längre sikt, kan till exempel sparkonton med insättningsgaranti vara de tryggaste. Å andra sidan ger de relativt låg avkastning. Avkastningen, eller räntan, på sparkonton kan också påverkas av flera olika faktorer. Om du väger mellan banker med sparkonton med lika hög sparränta, bör du vara medveten om att valet av bank kan spela ganska stor roll i slutänden. Villkor kan förändras, konkurrenssituationen kan förändra räntor och bankens stabilitet kan också variera. Det finns alltså olika delar att tänka igenom innan du fattar ett beslut.

free

Överväg konton med fria uttag

När det gäller uttag finns det olika villkor. På de flesta konton bestämmer man helt och hållet själv hur många uttag man gör och på hur stora belopp utan att uttagen kostar något. Men det gäller att se upp. För vissa konton kostar det en viss procent, alternativt en fast summa, att göra uttag. Några har en eller ett par fria uttag per år, därefter kan det dras en summa som sträcker sig från 1% av uttagsbeloppet och oftast upp till 3%. Det kan också handla om ett minsta belopp, som exempelvis 300 kronor för ett uttag.

En del av de sparkonton som har bindningstid medger överhuvudtaget inga uttag under denna tid. Så den som sätter in sina pengar på ett sådant konto måste vara helt säker på att kunna avvara pengarna under hela bindningstiden.

question2

Ska jag välja fast eller rörlig ränta?

Generellt sett kan du resonera som så att om du tror att räntan kommer att stiga - välj rörlig ränta. Om du tror att den kommer att sjunka under en längre tid framöver - välj fast ränta. En rörlig ränta påverkas hela tiden av marknadsräntorna och kan på sikt göra att räntan på sparkontot varierar mycket. Om du ska spara på kort sikt är det rimligt att ha rörlig ränta, eftersom du vill ha tillgång till dina pengar. Med en bunden ränta låser du in räntan över ett visst antal år. Den ränta du får blir i regel högre ju längre du låser in den, eftersom banken får tillgång till dina pengar under en längre tid. I gengäld får du en högre ränta. Om du binder sparpengarna på lång tid, måste du veta om att det kostar att ta ut dem i förväg. Om du vill ta ut pengar som du bundit på 5 år, efter 3 år, kommer du att få betala mellanskillnaden i ränta. Banken går annars miste om intäkter som de räknat med ska genereras.

mind mapping

Vad påverkar min sparränta?

Den rörliga räntan på sparkontona kallas "rörlig" eftersom den främst varierar beroende på styrräntan, som Riksbanken sätter. Räntorna kan också variera beroende på hur andra förhållanden som råder på räntemarknaderna ser ut. Styrräntan, eller reporäntan, är den ränta som marknadsbanker, till exempel Swedbank, har att förhålla sig till när de lånar pengar av Riksbanken, alltså centralbanken. Styrräntan påverkar i slutänden dig som kund, oavsett om du sparar eller lånar. Bankerna för ofta vidare sina räntekostnader till kunderna.

Faktorer som spelar in

Andra faktorer som kan styra räntan på ditt sparkonto är sådan som konkurrens, efterfrågan och hur mycket du sparar. Banker kan konkurrerar med varandra genom att erbjuda högre räntor än sina konkurrenter. Efterfrågan på pengar och lån kan också avgöra vilken ränta som erbjuds, generellt. Om efterfrågan på pengar är stor, kan det påverka räntan. Mer specifikt kan vissa banker erbjuda en högre ränta om ditt sparande rör sig om störa belopp. En sparare som sätter in till exempel 1 miljon kr på ett konto, kan få en högre ränta än den som sätter in 50 000 kr. 

Beroende på vilken bank, eller inlåningsföretag, du väljer kan de beräkna räntorna olika. I grund och botten är det liknande faktorer som spelar in. Håll till exempel koll på styrräntan, den brukar vara vägledande.

Vårt omdöme

De högsta betygen sätter vi på de konton som har högst ränta och där kontot ges ut av ett företag, eller bank, med gott rykte och bra solvensgrad. Företag som ligger i riskzonen för insolvens är inte aktuella för någon att spara pengar i. Dessa två punkter väger tyngst och blir avgörande för helhetsbetyget. Du kan läsa mer om våra jämförelser genom att klicka på länken.

Bästa sparräntan med insättningsgaranti - Komplett Bank

9.6/10
Komplett Bank
Rörlig ränta
0.85 %
Ränta 6 månader
0 % - finns ej
Ränta 1 år
0 % - finns ej
Ränta 2 år
0 % - finns ej
 • Fria uttag vid rörlig ränta
 • Sparkrav: 30 000 kr till 1 miljon kr
 • Räntan läggs på månadsvis
 • Fria uttag vid rörlig ränta
 • Sparkrav: 30 000 kr till 1 miljon kr
 • Räntan läggs på månadsvis

Om du vill ha ett tryggt och säkert sparande, bör du välja ett sparkonto med insättningsgaranti. Alla storbanker har denna garanti, men även de flesta av nischbankerna.

Komplett Bank har en hög rörlig ränta på sitt sparkonto och fria uttag. Det är lätt att göra insättningar och uttagen syns snabbt på ditt konto. Anledningen till att Komplett är bäst är att räntan kapitaliseras månadsvis. Det innebär att årsräntan delas upp på varje månad, alltså årsräntan genom 12, och läggs till ditt sparkapital. På så vis får du en gynnsam ränta-på-ränta-effekt på sparkontot. Komplett är också en stabil och etablerad aktör på marknaden, vilket vi ser som en trygghet utöver insättningsgarantin.

Bästa sparräntan utan insättningsgaranti - Untie

9.3/10
Untie
Rörlig ränta
7.00 %
Ränta 6 månader
0 % - finns ej
Ränta 1 år
0 % - finns ej
Ränta 2 år
0 % - finns ej
 • Låg skatt på din avkastning
 • Sparkrav: Minst 2 000 kr
 • Få månadsvis utbetalning
 • Låg skatt på din avkastning
 • Sparkrav: Minst 2 000 kr
 • Få månadsvis utbetalning

Sparkonton utan insättningsgaranti kan vara förenade med en viss risk, men samtidigt en mycket god avkastning. Bland de företag som erbjuder konton utan insättningsgaranti, hittar vi olika nischer, med olika hög ränta. Många gånger finns det dock en begränsning för hur mycket pengar du får sätta in på dessa konton. En vanlig gräns är 50 000 kr per konto.

Motiveringen till att Untie är bäst är att företaget erbjuder ett stabilt preferensaktiekonto för privatpersoner med hög ränta och månadsvisa utbetalningar. Du sparar i företagets preferensaktier, alltså aktier med hög utdelning, men utan kursrisk. Din investering varierar inte i värde på samma sätt som en vanlig aktie, stamaktie. En tydlig fördel med sparformen är att du bara betalar 25 % i skatt på din vinst, istället för det vanliga 30 %. Vi betraktar Untie som ett bra alternativ för den som vill sprida sina risker i en vanlig börsportfölj, eller vill öka avkastningen på ett vanligt sparande med insättningsgaranti.


Disclaimer
Glöm inte att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Din investering i P2P kan både öka och minska i värde.

Bästa sparräntan med P2P - Savelend

9.3/10
Savelend
Rörlig ränta
9.00 %*
Ränta 6 månader
0 % - finns ej
Ränta 1 år
0 % - finns ej
Ränta 2 år
0 % - finns ej
 • Minsta investering 2 000 kr
 • Andrahandsmarknad för lån
 • Använd Smartinvest för riskhantering
 • Minsta investering 2 000 kr
 • Andrahandsmarknad för lån
 • Använd Smartinvest för riskhantering

Peer-to-peer, eller P2P, är en sparform som blivit alltmer populär. Låga räntor i allmänhet och förbättrade P2P-plattformar är ett par delar som ligger bakom utvecklingen. Med P2P kan du enkelt spara i lån och få både amorteringspengar och ränta som avkastning. Olika företag och lån kommer till olika risk och genomsnittlig avkastning.

Savelend har enligt oss en rimlig risk kopplad till lånen, men erbjuder samtidigt lån med en hög avkastning. Idag finns det också en andrahandsmarknad för lånen, vilket innebär att du kan gå ur din investering, om du vill. Utbudet av olika typer av lån är också stort, vilket gör att vi föredrar Savelend framför Lendify. Savelends kunder är också nöjda med tjänsten, vilket återspeglas i bland annat Google-recensionerna. 

Jämför alla sparräntor

Här kan du jämför alla olika typer av sparräntor och hitta bra räntor. Kom ihåg att en något högre risk i ditt sparande, kan leda till bättre avkastning. Välj med fördel några olika typer av konton, för att hitta en bra balans i ditt sparande.

Filtrera
Insättningsgaranti
Övriga kontotyper
Stäng
 1. 1. Komplett Bank
  9.6/10
  Komplett Bank
  Rörlig ränta
  0.85 %
  Ränta 6 månader
  0 % - finns ej
  Ränta 1 år
  0 % - finns ej
  Ränta 2 år
  0 % - finns ej
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 30 000 kr till 1 miljon kr
  • Räntan läggs på månadsvis
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 30 000 kr till 1 miljon kr
  • Räntan läggs på månadsvis
  Läs mer

  Komplett bank sparkonto

  Norska Komplett bank erbjuder förutom ett sparkonto med hög rörlig ränta även kreditkort för e-handel, lån och försäkringar. Sparkonton öppnar du enklast med Bank-ID och uttag från kontot syns på ditt ordinarie bankkonto efter 2 dagar. Den insättningsgaranti som täcker sparkontot är från den norska Bankgarantifonden och gäller upp till 100 000 Euro.

  Läs mer
 2. 2. Avanza Bank
  9.4/10
  Avanza Bank
  Rörlig ränta
  0.35 %
  Ränta 6 månader
  0.75 %
  Ränta 1 år
  0.85 %
  Ränta 2 år
  1.00 %
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: från 0 kr till obegränsat
  • 4 olika samarbetspartners
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: från 0 kr till obegränsat
  • 4 olika samarbetspartners
  Läs mer

  Avanza bank sparkonton

  Avanza Bank erbjuder olika typer av investerings- och sparmöjligheter. Banken har via samarbetet med andra banker och kreditmarknadsbolag olika sparkonton, med olika bindningstider. Räntan varierar beroende på vilken banks, eller kreditmarknadsbolags, sparkonto du väljer. Sparkontot i sig har du på Avanza Bank och räntan utbetalas till kontot. Tänk på att insättningsgarantin gäller per konto. Om du har ett stort belopp du vill spara, kan du alltså öppna mer än ett sparkonto.


  Samarbetspartners och räntor

  Att öppna ett konto hos Avanza är kostnadsfritt och du kan välja mellan följande samarbetspartners:

  Samarbetspartners

  Rörlig ränta

  Ränta 3 mån

  Ränta 6 mån

  Ränta 1 år

  Ränta 2 år

  Sparkonto+ Santander

  0,35 %

  -

  -

  -

  -

  Sparkonto+ Nordax

  0,35 %

  0,60 %

  0,75 %

  0,85 %

  1,00 %

  Sparkonto+ Collector

  0,35 %

  0,60 %

  0,75 %

  0,85 %

  1,00 %

  Sparkonto+ Resurs Bank

  0,35 %

  -

  -

  -

  -

  Läs mer
 3. 3. Resurs Bank
  9.4/10
  Resurs Bank
  Rörlig ränta
  0.60 %
  Ränta 6 månader
  0 % - finns ej
  Ränta 1 år
  0 % - finns ej
  Ränta 2 år
  0 % - finns ej
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 0 kr till obegränsat
  • 0,90 % ränta med Supreme Spar
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 0 kr till obegränsat
  • 0,90 % ränta med Supreme Spar
  Läs mer

  Resurs bank sparkonto

  Med Resurs Bank kan du öppna sparkonto, låna pengar och skaffa kreditkort eller butikskort. Sparkontot öppnar du enkelt med Bank-ID och du kan ta ut och sätta in pengar när du vill. Inga avgifter tillkommer. 


  Supreme Spar

  Om du har ett kreditkort från Resurs bank, alltså till exempel ett Supreme Card Gold eller Supreme Card Woman, kan du öppna ett förmånskonto med hög sparränta. Räntan, som är rörlig, ligger för närvarande på 0,90 % och omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det högsta tillgodohavandet per person och konto är 500 000 kr och du har fria uttag.

  Läs mer
 4. 4. SevenDay Bank
  9.3/10
  SevenDay Bank
  Rörlig ränta
  0.85 %
  Ränta 6 månader
  1.00 %
  Ränta 1 år
  0.95 %
  Ränta 2 år
  1.00 %
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 0 kr till 1 miljon kr
  • Upp till 3 års bindningstid
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 0 kr till 1 miljon kr
  • Upp till 3 års bindningstid
  Läs mer

  SevenDay Bank sparkonto

  SevenDay ger dig möjligheten att spara till en hög ränta, oavsett om du väljer rörligt eller bundet. Ett sparkonto öppnar du med Bank-ID och du får då tillgång till "Mina sidor". Där kan du se utvecklingen för ditt sparande och göra uttag. Det går att ta ut pengar som är bundna, men då tillkommer en avgift. SevenDay erbjuder utöver sparkonton även olika typer av lån och krediter.

  Läs mer
 5. 5. Untie
  9.3/10
  Untie
  Rörlig ränta
  7.00 %
  Ränta 6 månader
  0 % - finns ej
  Ränta 1 år
  0 % - finns ej
  Ränta 2 år
  0 % - finns ej
  • Låg skatt på din avkastning
  • Sparkrav: Minst 2 000 kr
  • Få månadsvis utbetalning
  • Låg skatt på din avkastning
  • Sparkrav: Minst 2 000 kr
  • Få månadsvis utbetalning
  Läs mer

  Untie preferensaktiekonto

  En preferensaktie är en aktie som har företrädesrätt framför andra aktier, när det gäller aktieutdelningen. Om du vill ha möjligheten att ta del av den avkastning som dessa ger, men samtidigt slippa köpa dem direkt, kan du öppna ett konto på Untie. Företagets verksamhet kretsar kring blancolån. Den risk du tar är att du inte får utdelningen från företagets preferensaktie, om Untie hamnar på obestånd. För att ta ut dina pengar behöver du begära inlösen av preferensaktierna och för stora belopp kan det ta längre tid.


  Låg skatt på preferensaktier

  Som privatperson betalar du endast 25 % i skatt på avkastningen på kontot, istället för 30 %, som för vanliga sparkonton. Aktiebolag betalar 0 % i skatt.


  Regelbunden utdelning                         

  Du har möjligheten att få utdelningen utbetald varje månad, istället för varje år.

  Läs mer
 6. 6. Savelend
  9.3/10
  Savelend
  Rörlig ränta
  9.00 %*
  Ränta 6 månader
  0 % - finns ej
  Ränta 1 år
  0 % - finns ej
  Ränta 2 år
  0 % - finns ej
  • Minsta investering 2 000 kr
  • Andrahandsmarknad för lån
  • Använd Smartinvest för riskhantering
  • Minsta investering 2 000 kr
  • Andrahandsmarknad för lån
  • Använd Smartinvest för riskhantering
  Läs mer

  Vilka är Savelend och vad erbjuder de?

  Savelend är en låneförmedlingstjänst för privatpersoner och företag. Genom att undvika mellanhänderna som vanligtvis tar ut avgifter från låntagare och sparare, vill man förbättra lånemarknaden. Savelend erbjuder dig, förutom P2P-lån, även möjligheten att spara i bland annat företagslån och fakturaköp. Genom det breda utbudet av produkter kan du lättare hitta ett lån som passar dig. Du kan alltså anpassa risken, löptiden och räntan. För att underlätta ditt sparande går det att välja Smartinvest. Denna funktion hjälper dig att skräddarsy din investeringsstrategi och sprida riskerna. Google-recensionerna ger tjänsten 5/5 av drygt 4 omdömen. Trustpilot ger företaget 3,9/5 av drygt 450 omdömen.


  Löpande utbetalningar

  Du får månatliga utbetalningar av ränta och amorteringar från de lån du investerar i. Utbetalningarna betalas ut till ditt Savelend-konto. Det går också att återinvestera avkastningen i nya krediter och på så vis få del av ränta-på-ränta-effekten.


  Avgifter

  Savelend tar ut en avgift på 10 % av de pengar som du tjänar, alltså en procentsats på din avkastning. Om du använder Savelends andrahandsmarknad betalar du också en förmedlingsavgift på 5 %. 


  Omdöme

  De olika P2P-företagen liknar varandra till upplägget. Det som skiljer dem åt är bland annat avgifter, förväntad avkastning, risknivå och vilka lån du kan spara i. Savelend har förhållandevis låga avgifter och den avgift som tas ut gäller bara den avkastning som du får. Vissa aktörer tar ut en avgift för hela ditt sparbelopp. Den genomsnittliga avkastningen är mycket hög, men säger samtidigt något om vilka krediter det är du investerar i. Högre risk ger ofta högre avkastning. En nackdel med Savelend är att det kan vara svårt att få en snabb överblick över låneportföljen. Vi anser att Lendify har ett bättre upplägg. Vår rekommendation är dock att spara genom Savelend, som en del i en diversifierad spar- och investeringsportfölj. Du bör dock vara insatt i vad du gör innan du börjar och ta hjälp av tjänsten Smartinvest. 

  *Genomsnittsavkastningen är drygt 9 % per år efter avgifter och kreditförluster från 2014 till 2020. Den förväntade avkastningen är 7-9 % per år. 

  Läs mer
 7. 7. Froda
  9.2/10
  Froda
  Rörlig ränta
  0.85 %
  Ränta 6 månader
  0 % - finns ej
  Ränta 1 år
  0 % - finns ej
  Ränta 2 år
  0 % - finns ej
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 1 kr till 1,05 miljoner kr
  • Bra buffertkonto
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 1 kr till 1,05 miljoner kr
  • Bra buffertkonto
  Läs mer

  Froda sparkonto

  Lån för företag och sparkonton är fintech-bolaget Frodas fokus. Froda erbjuder ett smidigt sparande utan extra kostnader, såsom öppningsavgift och årsavgift. Sparräntan är rörlig och det erbjuds inga fasta bindningstider. Du måste vara minst 18 år för att öppna ett konto.

  Läs mer
 8. 8. Collector Bank
  9.1/10
  Collector Bank
  Rörlig ränta
  0.70 %
  Ränta 6 månader
  1.00 %
  Ränta 1 år
  1.25 %
  Ränta 2 år
  1.40 %
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 500 kr till 10 miljoner kr
  • Hög ränta 2-årsränta
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 500 kr till 10 miljoner kr
  • Hög ränta 2-årsränta
  Läs mer

  Collector Bank sparkonton

  Hos Collector kan du välja mellan flera bindningstider för ditt sparande. Räntorna är relativt höga och kontot är avgiftsfritt. Collector har förutom sparkonton även lån och kreditkort där Easyliving och Easycard ingår.


  Sparkrav för olika bindningstider

  Bindningstid

  Sparkrav

  Rörlig ränta

  500 kr till 10 miljoner kr

  6 månader

  10 000 kr till 10 miljoner kr

  1 år

  10 000 kr till 10 miljoner kr

  2 år

  10 000 kr till 10 miljoner kr

  Läs mer
 9. 9. Lendify
  9.1/10
  Lendify
  Rörlig ränta
  5.00 %*
  Ränta 6 månader
  0 % - finns ej
  Ränta 1 år
  0 % - finns ej
  Ränta 2 år
  0 % - finns ej
  • Maximera avkastning genom återinvestering
  • Spara enkelt med Autoinvest
  • Månatliga utbetalningar
  • Maximera avkastning genom återinvestering
  • Spara enkelt med Autoinvest
  • Månatliga utbetalningar
  Läs mer

  Vilka är Lendify och vad erbjuder de?

  På Lendifys plattform, som startades 2014, möts låntagare och långivare. Långivaren, eller spararen, fungerar på liknande sätt som en bank. Du tar alltså del av de räntor som inbetalas och väljer själv vilka lån du vill investera i. Det går också att automatisera processen med ett så kallat "Lendify autoinvest". Genom att välja detta alternativet omfattas du av Lendifys Kreditförlustfond. Den täcker den nominella summan på ditt konto. Den risk du tar är att lån kan släpa, det vill säga att de ligger efter med återbetalningen. Lendify fokuserar dock på kreditvärdiga personer för att minska risken. Företaget har goda kundomdömen och snittavkastningen är hög. Google-recensionerna ger tjänsten 3,5/5 av drygt 25 omdömen. Trustpilot ger företaget 4,7/5 av drygt 2 200 omdömen.


  Löpande utbetalningar

  Du får ränta och amorteringar utbetalda varje månad. Lånen som Lendify erbjuder är annuitetslån. Räntan och amorteringen är samma belopp varje månad och därmed mer oberoende av marknaden. 


  Avgifter

  Du betalar en avgift på din avkastning på Lendify. Det är dock inte förrän du har fått en avkastning på dina pengar, som någon avgift dras.  


  Omdöme

  Lendifys plattform är stilren och logisk. Det går lätt att komma igång och sedan välja vad du vill spara i. Genom att bolaget vänder sig till kreditvärdiga låntagare får du också en extra trygghet som sparare. Idén med P2P skapar överlag konsumentmakt och gör att privatpersoner kan mötas, effektivt och smidigt. Avgifterna som bankerna vanligtvis tar ut skärs ned. Detta gör att du får mer tillbaka som sparare och det blir billigare att låna för låntagarna. Om vi jämför Lendify med andra P2P-företag ser vi att företaget fokuserar på P2P-lån för privatpersoner och företag. Andra företag, såsom Savelend, har valt att bredda sig mot inkassoportföljer och fakturaköp. Detta kan innebära en högre risk, men också en högre potentiell avkastning. Med sina goda kundomdömen och användarvänliga upplägg ser vi inget problem med att rekommendera Lendify.

  *Avkastningen är ett genomsnitt efter avgifter och kreditförluster. 

  Läs mer
 10. 10. 4Spar
  9.0/10
  4Spar
  Rörlig ränta
  5.50 %
  Ränta 6 månader
  6.60 %
  Ränta 1 år
  0 % - finns ej
  Ränta 2 år
  0 % - finns ej
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 1 000 kr till 50 000 kr
  • Hög ränta till kort bindningstid
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 1 000 kr till 50 000 kr
  • Hög ränta till kort bindningstid
  Läs mer

  4Spar sparkonto

  Ett enkelt sätt att få en hög avkastning på sitt sparande, är att öppna ett konto på 4Spar. Företaget är en av de största digitala aktörerna på Europas online-konsumentkreditmarknad. Genom att öppna ett kostnadsfritt sparkonto kan du få en hög ränta, men tänk på att du också tar en högre risk.


  Sparkrav för olika bindningstider

  Bindningstid              

  Sparkrav

  Ingen

  1 000 kr till 50 000 kr

  3 mån

  10 000 kr till 50 000 kr

  6 mån

  10 000 kr till 50 000 kr

  Läs mer
 11. 11. Coop Bank
  8.8/10
  Coop Bank
  Rörlig ränta
  0.75 %
  Ränta 6 månader
  0 % - finns ej
  Ränta 1 år
  0 % - finns ej
  Ränta 2 år
  0 % - finns ej
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 0 kr till obegränsat
  • Flexibelt sparkonto
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 0 kr till obegränsat
  • Flexibelt sparkonto
  Läs mer

  Coop Bank sparkonto

  Coop erbjuder flera olika banktjänster, däribland ett förmånligt sparkonto, möjligheten att låna pengar och skaffa matkort för bonuspoäng. Sparkontot har inga avgifter och är lätt att ansöka om och öppna. Du gör det lättast med ditt Bank-ID. Det sparkonto som finns har rörlig sparränta. Några möjligheter till fasta räntor finns inte. 

  Läs mer
 12. 12. Trine
  8.8/10
  Trine
  Rörlig ränta
  7.90 %*
  Ränta 6 månader
  0 % - finns ej
  Ränta 1 år
  0 % - finns ej
  Ränta 2 år
  0 % - finns ej
  • Första investeringen garanterad
  • Sparkrav: minst 25 Euro
  • Investera i solenergi
  • Första investeringen garanterad
  • Sparkrav: minst 25 Euro
  • Investera i solenergi
  Läs mer

  Vilka är Trine och vad erbjuder de?     

  Trine är en förmedlare av lån till solenergiprojekt. Företaget lanserade sin plattform 2016 och har idag både privatpersoner och professionella investerare som kunder. Lånen omfattar projekt i olika tillväxtmarknader. Du blir alltså en investerare i ren och hållbar energi i regioner där det behövs. Trine erbjuder en genomsnittlig avkastningen på 7,90 % och du väljer själv vilka projekt, eller lån, du vill investera i. Om du vill avbryta din investering, går det också bra.


  Löpande utbetalningar

  Utbetalningarna sker ungefär var tredje månad. Detta kan dock variera beroende på lån. Den skatt du betalar ligger på 30 % och rapporteras in automatiskt till Skatteverket. 


  Trine rewards

  Du kan få extra ränta på dina lån genom Trine rewards. Räntan beror på storleken på din portfölj.


  Avgifter

  Som investerare betalar du inga avgifter.


  Omdöme

  Trine erbjuder lån för en god sak - solenergi där det behövs som mest. Utbudet av lån är dock relativt dåligt, men avkastningen är överlag god. Om du börjar att spara med Trine tillkommer liknande risker som för andra P2P-företag. Det är till exempel du och låntagaren som har en skuldförbindelse. Trine förmedlar endast lånen. Om vi jämför Trine med andra P2P-företag ser vi hur viktigt det är med tillgången på lån. Om denna är dålig, kan det också skapa en högre risk. Lendifys utbud är till exempel större. Som alltid när det gäller P2P gäller det att du sätter dig in i respektive verksamhet, för att förstå vad du investerar i. Vår rekommendation är att välja olika P2P-aktörer, där Trine kan vara en av dem. Lån till solenergi ligger i tiden och satsningarna ökar.

  *Genomsnittlig årsavkastning efter kreditförluster.

  Läs mer
 13. 13. Svea Ekonomi
  8.7/10
  Svea Ekonomi
  Rörlig ränta
  0.85 %
  Ränta 6 månader
  0 % - finns ej
  Ränta 1 år
  0 % - finns ej
  Ränta 2 år
  1.00 %
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 0 kr till obegränsat
  • Hög sparränta
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 0 kr till obegränsat
  • Hög sparränta
  Läs mer

  Svea ekonomi sparkonto

  Med Svea ekonomi kan du binda din sparränta upp till 3 år med 1,15 % i ränta. Oavsett vilken bindningstid du väljer, eller om du har rörlig ränta, tillkommer inga avgifter. Om du vill ta ut dina pengar i förväg från ett bundet konto, behöver du dock betala en avgift. Svea ekonomi erbjuder förutom sparkonton även lån och kontokort.

  Läs mer
 14. 14. Kameo
  8.7/10
  Kameo
  Rörlig ränta
  9.16 %*
  Ränta 6 månader
  0 % - finns ej
  Ränta 1 år
  0 % - finns ej
  Ränta 2 år
  0 % - finns ej
  • Minsta investering 500 kr
  • Fastigheter som säkerhet
  • Chans till hög avkastning
  • Minsta investering 500 kr
  • Fastigheter som säkerhet
  • Chans till hög avkastning
  Läs mer

  Vilka är Kameo och vad erbjuder de?

  Ett företag som sticker ut i mängden bland P2P-långivarna är Kameo. Företaget fokuserar på knyta ihop investerare och sparare med olika fastighetsprojekt och tillväxtföretag, som inte finns på den öppna marknaden. Du får alltså en helt annan möjlighet än den som annars ges på till exempel börsen.  När du följt stegen för att öppna ett investeringskonto hos Kameo väljer du vilka projekt du vill investera i. Den säkerhet du som sparare har kan vara panten för fastigheten och/eller någon borgenär, till exempel ägaren av företaget. När du väl har investerat dina pengar, ska du vara medveten om att de är bundna under den tid som projektet löper. Det går alltså inte att avbryta sin investering. Överlag är Kameos sparare nöjda med tjänsten. Google-recensionerna ger företaget 3,5/5 av drygt 25 omdömen. Trustpilot ger företaget 4,7/5 av drygt 2 200 omdömen.


  Löpande utbetalningar

  Utbetalningarna från lånen kommer månatligen. Detta passar exempelvis bra för dig som vill ha ett stabilt inslag i en utdelningsportfölj.


  Avgifter

  Kameo tar inte ut några avgifter från spararna. Istället är det låntagarna som betalar avgifter. Du betalar dock 30 % i skatt på den vinst du gör. Här kan du också göra avdrag för eventuella förluster.


  Omdöme

  Kameo erbjuder en användbar tjänst för den som vill öka risken i sitt sparande, men samtidigt få en bra avkastning. Idén att investera i fastighetsprojekt ger en stabilitet för dig som sparare. Avkastningen har också varit god de senaste åren och den förväntade återbäringen ligger på mellan 5 och 15 %. Det vi saknar för Kameos del är ett enkelt sätt att automatisera sparandet. Du väljer själv projekt att investera i och det kan innebära att det kan vara svårt att bedöma risken. Det enklaste sättet att hantera detta är dock att sprida ut sina investeringar på flera olika fastighetsprojekt. De aktörer som är i behov av finansiering och som förmedlas av Kameo, har dock god kreditvärdighet. Företaget tar inte in projekt som har hög risk för betalningsinställelse. Som med flera P2P-aktörer täcks inte dina investerade pengar av insättningsgarantin. Det är bara den summan som inte är investerad som omfattas. Sammanfattningsvis betraktar vi Kameo som ett bra val bland P2P-företagen. Att investera i fastigheter är stabilare än att investera i lån utan säkerhet och räntan är dessutom hög.

  *Avkastningen är ett årsgenomsnitt efter avgifter och kreditförluster för perioden 2016-2020. Den förväntade avkastningen per år ligger mellan 5 och 15 %.

  Läs mer
 15. 15. Uppland Sparkapital
  8.6/10
  Uppland Sparkapital
  Rörlig ränta
  4.10 %
  Ränta 6 månader
  0 % - finns ej
  Ränta 1 år
  7.00 %
  Ränta 2 år
  0 % - finns ej
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 0 kr till 100 000 kr
  • Mycket hög maxränta
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 0 kr till 100 000 kr
  • Mycket hög maxränta
  Läs mer

  Uppland sparkapital investeringskonto

  Genom att välja betalningsinstitutet Uppland sparkapital kan du få upp till 8,00 % i förväntad årsavkastning, om du binder pengarna på 3 år. Genom att öppna ett investeringskonto investerar du pengar i företagslån, med bra ränta. Tänk på att räntan på din investering inte är garanterad och att din investering eventuellt kan öka och minska i värde. Pengarna du investerar kommer dock inte att öka och minska på samma sätt som om de skulle vara knutna till en marknad, såsom aktiemarknaden.


  Sparkrav för olika bindningstider

  Bindningstid

  Sparkrav

  Ingen

  0 kr till 100 000 kr

  3 mån

  200 kr till 100 000 kr

  1 år

  1 000 kr till 100 000 kr

  3 år

  1 000 kr till 100 000 kr

  Läs mer
 16. 16. Marginalen Bank
  8.5/10
  Marginalen Bank
  Rörlig ränta
  0.55 %
  Ränta 6 månader
  0.90 %
  Ränta 1 år
  1.10 %
  Ränta 2 år
  1.25 %
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 0 kr till 5 miljoner kr
  • Upp till 7 års bindningstid
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 0 kr till 5 miljoner kr
  • Upp till 7 års bindningstid
  Läs mer

  Marginalen Bank sparkonton

  Marginalen erbjuder upp till 2,25 % i sparränta, om du binder dina pengar upp till 7 år. De fria uttagen gäller inte de bundna räntorna. Där kostar uttag 2 % av räntan på det uttagna beloppet för den återstående sparperioden. Lägsta summan är 200 kr. Utöver sparkonton erbjuder Marginalen Bank också lån, försäkringar och kreditkort, som Marginalen Gold och resekort som Marginalen Traveller.


  Sparkrav för olika bindningstider

  Bindningstid

  Sparkrav

  Rörlig ränta

  0 kr till 1 miljon kr

  6 månader

  40 000 kr till 5 miljoner kr

  1 år

  40 000 kr till 5 miljoner kr

  2 år

  40 000 kr till 5 miljoner kr

  Läs mer
 17. 17. Bank Norwegian
  8.3/10
  Bank Norwegian
  Rörlig ränta
  0.70 %
  Ränta 6 månader
  0 % - finns ej
  Ränta 1 år
  0 % - finns ej
  Ränta 2 år
  0 % - finns ej
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 0 kr till obegränsat
  • Bra buffertkonto
  • Fria uttag vid rörlig ränta
  • Sparkrav: 0 kr till obegränsat
  • Bra buffertkonto
  Läs mer

  Bank Norwegian sparkonto

  Med en hög rörlig sparränta och inga avgifter passar Norwegians sparkonto bra för buffertsparande. Uttagen är snabba och smidiga, på samma sätta som det går lätt att sätta in pengar på kontot. Banken erbjuder även kreditkortet Bank Norwegian Visa och möjligheter till lån och olika försäkringar.

  Läs mer
 18. 18. App Spar
  8.3/10
  App Spar
  Rörlig ränta
  0 % - finns ej
  Ränta 6 månader
  0 % - finns ej
  Ränta 1 år
  4.50 %
  Ränta 2 år
  0 % - finns ej
  • Endast för företag
  • Sparkrav: 250 000 kr
  • Investera i fastigheter
  • Endast för företag
  • Sparkrav: 250 000 kr
  • Investera i fastigheter
  Läs mer

  App Spar fastighetskonto

  Om du öppnar ett konto på App Spar ska du vara medveten om att lägsta insättningen är 250 000 kr. Den ränta du får är dock hög och du har en säkerhet genom att du indirekt investerar i fastigheter. Uttag från kontot får du 12 månader efter begäran. Företaget har hög kreditvärdighet, vilket ger en trygghet för dig som väljer att binda pengarna på 12 månader.

  Löpande ränteutbetalningar

  Din avkastning, eller ränta, utbetalas var tredje månad från det att du gör en insättning.

  Läs mer
 19. 19. Toborrow
  7.3/10
  Toborrow
  Rörlig ränta
  8.70 %*
  Ränta 6 månader
  0 % - finns ej
  Ränta 1 år
  0 % - finns ej
  Ränta 2 år
  0 % - finns ej
  • Minsta investering 100 kr
  • Investera i småföretag
  • Hög kundnöjdhet
  • Minsta investering 100 kr
  • Investera i småföretag
  • Hög kundnöjdhet
  Läs mer

  Vilka är Toborrow och vad erbjuder de?

  Toborrows affärsidé är att få fler mindre företag att växa genom att erbjuda lån med låga räntor till dem. Företaget ägs av Marginalen AB och NFT Ventures och är idag ett av de större P2P-bolagen i Sverige. För dig som sparare är Toborrows erbjudande inte unikt, men skiljer sig mot andra P2P-företag genom bland annat sitt upplägg. Du väljer själv vilka lån du vill investera i och deltar sedan i en budgivning för vart och ett av dem. Budgivningen handlar om vilken ränta du och de andra investerarna erbjuder. Det som erbjuder lägst ränta för utlåning, får ta del av investeringen. Du kan automatisera budgivningsprocessen och då välja vilken ränta och risknivå du vill ha. När du har hittat ett lån som passar dig kan du inte ta ut pengarna i förtid. Både sparare och låntagare verkar, enligt de få omdömen som finns, vara nöjda med Toborrow. Google-recensionerna ger företaget 5/5 av 4 omdömen. Trustpilot ger Toborrow 4,4/5 av 10 omdömen.


  Löpande utbetalningar

  Utbetalningarna av räntor sker månadsvis. Vinstskatt tillkommer med 30 %.


  Avgifter

  Tillkommer.


  Omdöme

  För Toborrows del ställer vi oss frågan vilka risker som egentligen finns. Företaget har haft problem de senaste få åren och bland annat VD har avgått. I teorin har lånestocken haft lägre risk är till exempel Kameo. Trots detta har ett par av de företag vars lån förmedlats av Toborrow, gått i konkurs. Detta är dock en risk som finns för alla P2P-låntagare. För Toborrows del handlade det dock om företag som haft problem innan de blev godkända för lån hos Toborrow. Företag som Lendify har dock en buffertfond som ska kompensera eventuella förluster för spararna. Hos Toborrow har du ingen sådan säkerhet, utan du står för risken. Tillgången på lån är också relativt dålig och det finns ingen sekundär marknad för dem. Detta innebär att du inte kan lösa in din investering i förtid. Eftersom Toborrow, liksom andra företag inom branschen, är beroende av förtroende hos sina sparare, är vi tveksamma till huruvida det förtroendet finns. Vi rekommenderar alltså inte Toborrow.

  *Avkastningen är ett årsgenomsnitt efter kreditförluster sedan start. Den förväntade avkastningen är upp till 15 %.

  Läs mer
Se alla produkter

 

Sparränta med eller utan insättningsgaranti?

Ett sparkonto med insättningsgaranti ger överlag en lägre ränta än ett konto utan garantin. Din trygghet ökar dock med konton som omfattas av den statliga insättningsgarantin.

shieldSparränta med insättningsgaranti

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar att dina pengar är säkrade upp till 1 050 000 kr. Om du har en större summa än så på ditt konto, garanteras inte den överstigande delen. Insättningsgarantin är generellt sett viktigare för mindre banker som har sparkonton. Storbanker har ofta en annan motståndskraft än mindre aktörer. Det bör dock nämnas att banksystemet är hopknutet och att bankerna många gånger är beroende av varandra. Om många banker skulle hamna på obestånd samtidigt, kan det eventuellt bli svårt för staten att leva upp till insättningsgarantin. Överlag kan vi trots detta säga att mindre, och eventuellt osäkra, aktörer som har sparkonton blir säkrare med insättningsgarantin.

shield 1Sparränta utan insättningsgaranti

Företag som inte omfattas av insättningsgarantin, såsom inlåningsföretag, har istället ett tak för insättningarna på sparkontona som är 50 000 kr. Om ditt saldo överstiger det beloppet, till exempel genom ränteutbetalningar, betalas pengarna ut automatiskt till ditt föranmälda konto i en annan bank.  

Sparkonto hos kreditmarknadsbolag och inlåningsföretag

Ett krav bland företag som tillhör den här kategorin är att du måste ha ett svenskt bankkonto i annan bank, ett uttagskonto. Kontot måste ofta vara ett transaktionskonto, till exempel ett lönekonto.

Det är alltså viktigt att komma ihåg att:

 • Inlåningsföretag har en övre insättningsgräns på 50 000 kr.
 • Insättningsgarantin kan i vissa extrema fall bli svår för staten att leva upp till.
 • Även ett sparkonto kan vara förenat med risk.
 • Ett inlåningsföretag som går i konkurs kan använda pengarna i företaget för att täcka företagets skulder. Du kan, i värst fall, förlora hela beloppet. Det ska dock nämnas att de absolut flesta företag inte hamnat i denna situation de senaste åren. 

Så förbättrar du din sparränta 

Alla vill få så bra avkastning som möjligt på sitt sparande. Det är dock ett faktum att långt ifrån alla är beredda att investera i till exempel aktier eller andra investeringsformer, som svänger mycket i pris. Det bästa alternativet kan vara ett mellanting, alltså att använda sig av olika typer av sparande. Här har vi samlat några tips på hur du kan få igång ett sparande som maximerar, eller åtminstone ökar, din avkastning. Allt handlar om risk och potentiell avkastning. Du avgör själv var på skalan du vill befinna dig.  

Exempel på hur du kan få en bättre sparränta

Det går att vara mer kreativ än att bara sätta in sparpengarna på ett sparkonto, och tjäna in ränta. Här följer några exempel på hur du kan maximera sparräntan. Genom att flytta pengar mellan olika sparkonton och fördela räntan på ett effektiv sätt, kan du få en bra avkastning och maximera din återbäring. Exemplen nedan är inspiration för hur du kan göra. Var kreativ, men ta inga onödiga risker. Ett sparande ska med fördel vara roligt, men främst fylla en funktion och leva upp till ett syfte. Anpassa upplägget efter syftet och ditt sparmål.

Exempel 1

 • Du öppnar ett sparkonto med insättningsgaranti (A), med en ränta på 0,5 %, och sätter in 50 000 kr.

 • Du sätter även in 50 000 kr hos inlåningsföretag B

 • Och 50 000 kr hos inlåningsföretag C

Totalt 150 000 kr.

Årsräntan du får hos vardera inlåningsföretag, B och C, är 5 %, alltså 2 500 kr. Totalt 5 000 kr per år.

Dessa 5 000 kr sätts in på konto A. 

Genom att göra så här kan du enkelt fortsätta att få en bra ränta. Du sparar hela tiden undan räntepengarna på ett säkert sätt.

Exempel 2

Ett annat alternativ är att öppna flera konton hos olika inlåningsföretag och fördela dina 150 000 kr på dessa. Du sätter in mindre summor till hög ränta. Detta kräver dock att du håller koll på företagen och att du sköter sparandet mer noggrant.

Exempel 3 

De räntepengar du får från olika sparkonton kan du sätta in i en bred aktiefond, eller i aktier med hög aktieutdelning. Du investerar på så vis endast pengar som är avkastning från sparkontona och tar en låg risk. Ditt grundkapital behåller du på sparkontona. 

Dra nytta av ränta-på-ränta-effekten

Det går att "skapa magi" med sitt sparande. Denna magi utgår från något som kallas ränta-på-ränta-effekten, alltså hur pengar växer över tid. Funktionen handlar egentligen om två delar: Tid och ränta. Ju längre tid du sparar, till en viss ränta, desto högre avkastning kommer du att få. Denna funktion blir extra tydlig för sparkonton med hög ränta.

Exempel:

Du har ett grundbelopp på 50 000 kr och får en ränta på 5 % varje år.

 • Startbeloppet är 50 000 kr och i slutet av året har du 52 500 kr. (2 500 kr i ränta första året)

 • Startbeloppet för året är 52 500 kr och i slutet av året har du 55 125 kr. (2 625 kr i ränta andra året)

 • Startbeloppet för året är 55 125 kr och i slutet av året har du 57 881,25 kr. (2 756,25 kr i ränta tredje året)

Vi ser snabbt att ditt sparande byggs på naturligt genom den procentuella ökningen. Avkastningen bygger hela tiden på ett nytt grundbelopp, som ökar varje år med samma procentsats.

Ränta-på-ränta-formel

Formeln för ränta-på-ränta-effekten ser ut så här:

Ditt sparbelopp x (1 + årsräntan i %)^antal år = värdet på ditt sparkapital

Med denna formel kan du göra en egen prognos för ditt sparande.

 

Frågor och svar om sparräntor & P2P

Vad är effektiv ränta?

Den effektiva räntan på sparkonton blir den ränta du får när sparräntan kapitaliseras, alltså när den betalas ut. Olika banker har olika perioder när räntan utbetalas. Detta beror bland annat på vilken bindningstid du eventuell har.  

Måste uttag föranmälas?

Ofta går det att göra uttag från ditt sparkonto snabbt och smidigt, utan någon framförhållning. Den som vill ta ut pengar från vissa konton kan dock vara tvungen att meddela detta i god tid innan. Ibland rör det sig om att man måste meddela 30 dagar i förväg. Titta om sparkontot erbjuder fria uttag, eller inte.

Hur gör jag min första insättning?

De flesta sparkonton öppnar du enkelt med Bank-ID. Du väljer sedan om du vill göra en engångsinsättning, eller skapa ett autogiro. Titta noga vilken typ av av insättning det rör sig om, är det en betalning eller en överföring? När du satt in pengarna syns de många gång på ditt sparkonto inom 3 bankdagar. Olika banker och inlåningsföretag kan ha olika regler, så undersök alltid vad som gäller!

Vad är P2P?

Crowdlendning, eller peer-to-peer-lån (P2P), innebär att låntagare och långivare möts på en digital handelsplats. Låntagarna lånar pengar av dem som investerar pengar genom handelsplattformen. På så vis blandas inga banker in, utan all utlåning sker från person till person, eller peer-to-peer. Fenomenet tog sin början 2005 i Storbritannien och idag finns flera olika företag i Sverige, som erbjuder lån och investeringsmöjligheter via sina plattformar. Lån till företag erbjuds också.

Ska du spara till någon annan än dig själv?

Många öppnar sparkonton för att spara till barn och barnbarn. Eftersom det då oftast handlar om sparande på längre sikt kan det vara lämpligt med konton där man låser sina pengar under en viss tid. Och därmed också få högre ränta.

Vilka fördelar finns med P2P?

Följande kan sägas om fördelarna som finns med P2P-investeringar:

 • Stabil investering: Din investering kommer inte att öka eller minska i värde på samma sätt som en aktie gör. Avkastningen är inte lika stabil som ett sparkonto, med stabilare än börsen.
 • Löpande utbetalningar: Genom att du får pengar utbetalda varje månad, kan du ta del av dem snabbt. Din privatekonomi kan gynnas mer av månadsutbetalningar, än om de utbetalas en gång per år.
 • Går att månadsspara: Genom att månadsspara via någon av P2P-aktörerna får du en stabil och ökande avkastning på ditt kapital. Glöm här inte bort ränta-på-ränta-effekten! Ju längre du sparar med hög ränta, desto tydligare blir effekten.
 • Lätt att sprida riskerna: Genom att välja en aktör som erbjuder många lån att spara i, kan du lätt sprida ut dina risker. På så vis kommer dina pengar att vara säkrare, utan att ge en låg avkastning. 

Vad är det för skatt på sparräntan?

Den ränta som du får på ditt sparkonto kommer till ett pris. Du betalar skatt på räntan, vilket gör att den effektiva räntan, efter avgifter och skatter, kan bli lägre än du tänk dig. Var alltså uppmärksam på vad den slutgiltiga räntan kommer att bli. Skatten ligger på 30 % och dras automatiskt från ditt konto. Skatteverket får uppgifterna från banken och du ser dem sedan i deklarationen. Där kan du kvitta ränteintäkter mot ränteutgifter. 

Vilka nackdelar finns med P2P?

Följande kan sägas om nackdelarna som finns med P2P-investeringar:

 • Ingen insättningsgaranti: Din investering omfattas inte av insättningsgarantin, men är ändå säkrade. Genom att kapitalet hålls separerat från plattformen i sig, kommer du inte att drabbas vid en eventuell konkurs. Varje investerare har ett skuldebrev gentemot låntagarna.
 • Går att få högre avkastning: Detta är självklart, men här handlar det om risktagande. En välbalanserad fond kan exempelvis ge betydligt högre avkastning än en investering i P2P-lån. Det bästa är att kombinera olika typer av tillgångar och investeringar.
 • Lån som inte återbetalas: Om P2P-företaget inte får in avbetalningarna på lånen, kommer de att gå till inkasso, i värsta fall. För din del som investerare innebär det inte att du förlorar dina pengar. Företagen har ofta fonderade medel som ska täcka upp för bland annat lån som inte återbetalas. Om flera lån förfaller kan du gå miste om räntan på din investering.

Vad innebär marknadsrisk för P2P?

De marknadsrisker som finns kan sägas vara ränterisken och risker för regleringar. Din investering kan komma att påverkas av Riksbankens styrränta. Om räntan höjs kan det bli svårare för låntagarna att betala tillbaka lånen. Därmed kan risken öka. Lagstiftningen kan också ändras och göra det svårare för P2P-aktörer, vilket kan ha en inverkan på din investering.

Vad innebär plattformsrisk för P2P?

Det finns en risk att plattformen du sparar på går i konkurs. Detta är dock ovanligt och du kommer att meddelas i god tid vad som händer med dina pengar, och vad du behöver göra. Innan du börjar spara, bör du dock titta på vad de olika företagen erbjuder och hur deras upplägg ser ut. Det finns en annan risk med P2P-lån överlag och det är att allt sker digitalt. Nackdelen med det är att du inte får en naturlig koppling till låntagarna och insikt i deras verksamhet. Riskbedömningen kan alltså bli svår.

Vem kan öppna ett sparkonto?

Ett sparkonto på en bank kan vem som helst öppna som är minst 18 år. Din identitet kommer att kontrolleras, dock inget krav på svenskt personnummer. Särskilda skäl, om brottslig verksamhet såsom penningtvätt främjas genom att låta dig öppna ett konto. Detta handlar om lagen om insättningsgaranti. I vilka fall som denna gäller. Betalningsanmärkning är ofta inget hinder för att få öppna ett sparkonto.

Varför skiljer sig olika bankers sparräntor åt?

På alla fria marknader råder det konkurrens mellan företagen och aktörerna. Sparmarknaden är inget undantag. Sparräntorna kan skilja sig mycket bara beroende på om det är en storbank eller ett inlåningsföretag som har sparkonton. En storbank kan ofta inte ge samma räntor som mindre banker, eftersom de bland annat påverkas mycket av skillnaden mellan in- och utlåningsräntor. En mindre, och nischad, bank eller ett inlåningsföretag kan ha en verksamhet med andra marginaler än storbankerna. Om verksamheten rör sådant som snabblån, där räntorna är höga, kan dessa företag också ge högre sparräntor på sparkontona.

Vad ska jag tänka på med ett långsiktigt sparande?

Ett långsiktigt sparande bör med fördel dra nytta av ränta-på-ränta-effekten. Det innebär helt enkelt att pengarna ökar, som en funktion av ränta och tid. Ju längre tid du sparar, desto tydligare kommer effekten att bli. Titta under rubriken "ränta-på-ränta-effekten" nedan. Vid ett långsiktigt sparande är det också viktigare att ha insättningsgaranti. Det är många gånger svårt som privatperson att överblicka riskerna som kan finnas på finans- och kreditmarknaderna. Att ha insättningsgaranti är alltså en extra trygghet.

Vad är värt att tänka på vid ett kortsiktigt sparande?

Det kortsiktiga sparandet, som till exempel ska vara till en resa nästa år, bör försöka att maximera räntan. För att undvika onödiga risker kan du öppna flera högräntekonton, utan insättningsgaranti, istället för ett. På så vis sprider du ut dina sparpengar och riskerar inte hela sparbeloppet, om något oförutsett skulle hända ett av inlåningsföretagen. Välj också konton med fria uttag.

Är det bättre att amortera, än att spara på sparkonton?

Om du har stora lån, speciellt utan säkerhet, bör du överväga huruvida du ska spara, eller amortera. För att avgöra detta bör du titta på vilken ränta du har på sparkontona, jämfört med räntan på lånen. Om du får en högre sparränta, kan du istället för att endast amortera använda räntepengarna från sparkontona, till att betala av räntan och amorteringen på lånet. Det bästa du kan göra är dock att kombinera de båda. Ha ett sparkonto för ett regelbundet sparande och amortera ned dina skulder. De skulder som är osäkrade bör amorteras först. Sedan amorterar du på till exempel huslån, eller andra lån som är knutna till tillgångar.   

Senast Uppdaterad: 2021-07-06 12:57:40

Betygsätt den här artikeln
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
94 röster, Genomsnitt: 4.5 / 5

Testvinnare - Bästa Sparräntor

 • Komplett Bank
 • Avanza Bank
 • Resurs Bank
 • SevenDay Bank
 • Untie
 • Savelend
 • Froda
 • Collector Bank
 • Lendify