Vilken är den bästa olycksfallsförsäkringen?

Nej, det händer inte mig, säger man. Och visst, oftast gör det inte det. Men någon gång kan oturen vara framme och då kan det vara bra att backas upp av ett skydd.

Med en olycksfallsförsäkring får du ekonomisk ersättning för ett större antal olycksfallshändelser. Den bästa olycksfallsförsäkringen ska dels vara omfattande, men även ha ett bra pris och företaget ska ha en kundtjänst som är tillmötesgående.

En försäkring som uppfyller dessa kriterier är KonsumentFörsäkring familjeolycksfall. Du kan läsa mer om försäkringen nedan och jämföra med andra olycksfallsförsäkringar.

Översikt - Bästa olycksfallsförsäkringarna:

Här är en överblick över årets bästa olycksfallsförsäkringar.

 1. Bästa olycksfallsförsäkringen: KonsumentFörsäkring familjeolycksfall
 2. Utmanaren: ICA Olycksfallsförsäkring
 3. Bästa premium: Water Circles Olycksfallsförsäkring
 4. Bästa budget: Länsförsäkringar Olycksfallsförsäkring

Våra 4 bästa olycksfallsförsäkringar (maj 2024)

1. KonsumentFörsäkring familjeolycksfall- Bästa olycksfallsförsäkringen

KonsumentFörsäkring familjeolycksfall - Bästa olycksfallsförsäkringen
Betyg 4,7/5
Betyg 4,7/5
Ansök nu
köp
(KonsumentFörsäkrings hemsida)

Konsumentförsäkring är specialiserade på att skydda dig och din familj mot oväntade yttre händelser. Detta gör man genom sina personförsäkringar. Som försäkringsbolag erbjuder man flera försäkringar som kan trygga både din ekonomi och din egen hälsa. På den svenska marknaden har man funnits sedan 2012 och erbjudit en rad olika gruppförsäkringar. Man samarbetar med både nationella och internationella försäkringsgivare. Detta för att kunna erbjuda bästa möjliga lösning för dig och din familj.

Konsumentförsäkring erbjuder en typ av olycksfallsförsäkring som gäller för alla situationer man kan råka ut för i livet. Det kan röra sig om ersättning för invaliditet orsakad av trafikolyckor eller ersättning för olyckor som innebär att man inte kan arbeta längre. Om en person som är försäkrad skulle avlida kan efterlevande förmånstagare ha rätt till ett engångsbelopp. Det finns även möjlighet att få ersättning för mindre olyckor som har inträffat på din fritid.

Om du drabbas av en skada kan du få ersättning med upp till en miljon kronor. Samma belopp gäller dessutom för alla personer som är försäkrade genom din försäkring. I teorin innebär det att du kan få ut upp till fem miljoner kronor som mest av försäkringen - givet att den omfattar det maximala antalet personer som är försäkrade.

Vi har utsett KonsumentFörsäkring till den "bästa olycksfallsförsäkringen" och vi baserar det bland annat på det höga ersättningsbeloppet i förhållande till dess kostnad samt hur pass heltäckande skyddet är. 

Fördelar

 • Upp till 1 000 000 kronor i ersättning
 • Heltäckande skydd
 • Ersätter besvär efter en borreliainfektion vid fästingbett

Nackdelar

 • Krav att du är fullt arbetsför för att få tillgång till försäkringen

Omdöme

Bra heltäckande skydd för bara dig eller hela familjen.
Alla bedömningskriterier
Omfattning:
Betyg 4.8/5
4,8/5
Undantag:
Betyg 4.5/5
4,5/5
Månadskostnad:
Betyg 4.7/5
4,7/5
Ersättningsnivåer:
Betyg 4.5/5
4,5/5
Kundservice:
Betyg 4.8/5
4,8/5
Totalt:
Betyg 4,7/5
4,7/5
Vad ingår?
 • Besvär efter en borreliainfektion vid fästingbett
 • Skador på tänder
 • Ärr som är missprydande
 • Värmeslag eller solsting
 • Förfrysningsskador
 • Resekostnader i samband med en olycka
 • Rehabiliteringsbehov
 • Framtida invaliditet
Vad ingår inte i Konsumentförsäkrings olycksfallsförsäkring?

Sjukdomar, skador, besvär eller handikapp beviljas exempelvis inte ersättning om du haft dessa innan försäkringen trädde i kraft.

Villkor för Konsumentförsäkrings olycksfallsförsäkring

 För att du ska kunna teckna inkomstförsäkringen som erbjuds av Konsumentförsäkring finns det några villkor och regler som är bra att känna till. De viktigaste är som följer:

 • Alla som är försäkrade ska vara folkbokförda samt bosatta i Sverige
 • Du måste vara inskriven hos Försäkringskassan i Sverige
 • Du har fyllt 18, men inte 60 år
 • Du måste vara fullt arbetsför
 • Du kan inte lägga till mer än fem familjemedlemmar totalt
 • För att kunna teckna försäkringen behöver du ett fungerande BankID

2. ICA Olycksfallsförsäkring- Utmanaren

ICA Olycksfallsförsäkring - Utmanaren
Betyg 4,5/5
Betyg 4,5/5
Ansök nu
köp
(ICA försäkrings hemsida)

ICA har ett brett utbud av försäkringar, där bland annat olycksfallsförsäkringen ingår. Det som täcks av försäkringen är bestående skador, fysiska eller psykiska. Även kostnader vid olycksfall täcks. Försäkringen gäller oavsett var i Sverige du befinner dig och utomlands i upp till 12 månader. En fördel med ICA är att alla försäkringarna ingår under samma "bonusparaply". Om du samlar försäkringar och blir "stammis" på ICA, får du flera förmåner. På plussidan hittar vi också familjeförsäkringsdelen. Det går att medförsäkra flera personer, vilket är en fördel.

På minussidan kan vi lägga till ett lågt högsta försäkringsbelopp. Upp till 1 miljon är taket. Vårdkostnader ingår inte heller i försäkringen och försäkringens försäkringsbelopp sänks efter att du är 58 år.

Kunderna ger ICA ett blandat omdöme, men sett till andra jämförelser som gjorts, så ligger ICA bra till. Försäkringen är omfattande sett till det pris du betalar. Vår erfarenhet av kundtjänsten är också positiv, vilket drar upp helhetsintrycket. Sammanfattningsvis ger vi ICA olycksfallsförsäkring en topplacering i rankingen.

 

 

Vi har valt att utse ICA Olycksfallsförsäkring till "årets utmanare". Det vi gillar med den är du inte har någon självrisk vid skada och att försäkringen kan behållas livet ut. För dig som reser mycket täcker det också samma skydd utomlands i upp till 12 månader. 

Egenskaper

 • Månadspremie: 99 kr/mån
 • Teckningsålder: 18-72 år
 • Upphör: 0 år (upphör inte)

Fördelar

 • ICA-bonus på försäkringskostnaden
 • Konkurrenskraftigt pris
 • Bra pris för fler medförsäkrade

Nackdelar

 • Behöver vara ICA-medlem för att få ta del av samtliga förmåner

Omdöme

Bra genomgående skydd utan självrisk som även försäkrar dig när du är utomlands.
Alla bedömningskriterier
Omfattning:
Betyg 4.4/5
4,4/5
Undantag:
Betyg 4.6/5
4,6/5
Månadskostnad:
Betyg 4.3/5
4,3/5
Ersättningsnivåer:
Betyg 4.6/5
4,6/5
Kundservice:
Betyg 4.4/5
4,4/5
Totalt:
Betyg 4,5/5
4,5/5
Vad ingår?

ICA Jämförelse

Ersättning och information

Medicinsk invaliditet

1 miljon kr för vuxna, 500 000 kr för barn.

Ekonomisk invaliditet

Vid nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 %. 1 miljon kr för vuxna, 500 000 kr för barn.

Dödsfall

50 000 kr betalas ut vid olycksfall.

Sjukhusvistelse

200 kr/dag upp till 365 dagar.

Akutvårdsersättning

Vid akutfall som resulterar i sjukhusvistelse får du 500 kr vid inskrivningen.

Vanprydande ärr

Maximalt 150 000 kr för ärr och kosmetisk skada.

Sveda och värk

Ersättning med 3 000 kr per 30-dagarsperiod under akut sjuktid.

Tandskador och vårdkostnader

Upp till 50 000 kr utbetalas för tandskador. Gäller upp till 3 år.

Skadade glasögon och kläder

Ersättning ingår.

Krishjälp/terapi

Nödvändig och skälig rehabilitering som ordineras av läkare ersätts.

Hjälpmedel

Tillfälliga och nödvändiga hjälpmedel under den akuta sjuktiden.

Resekostnader

Transportkostnader ersätts.

 

Medicinsk och ekonomisk invaliditet

För att få ersättning måste invaliditetsgraden uppgå till minst 50 %. Det belopp du får ut är ett engångsbelopp som är beroende av den konstaterade invaliditetsgraden och försäkringsbeloppet. När försäkringstagaren fyller 58 år sänks det maximala beloppet att få ut med 100 000 kr per år. Det lägsta beloppet kan aldrig bli lägre än 200 000 kr och efter 65 år sker ingen ytterligare sänkning. 

Riskfyllda aktiviteter

Bland de riskfyllda aktiviteterna är det endast skidåkning som ICA:s olycksfallsförsäkring ger ersättning för. Övriga har undantag, det vill säga att de inte ger någon ersättning.

Detta täcks inte av ICA olycksfallsförsäkring

Vissa händelser eller skador omfattas inte av försäkringen. Det kan röra sig om sådant som inträffar på grund av din egen uppenbara vårdslöshet, eller oförsiktighet. 

 • Olycksfall eller funktionshinder där symptom visat sig före försäkringstiden.
 • Olycksfallsskada som förvärrar en befintlig skada som den försäkrade kände till före försäkringstecknandet.
 • Kirurgiska ingrepp och behandlingar som inte är medicinskt nödvändiga.
 • Skador som uppstått i samband med yrkesutövning.

 

3. Water Circles Olycksfallsförsäkring- Bästa premium

Water Circles Olycksfallsförsäkring - Bästa premium
Betyg 4,3/5
Betyg 4,3/5
Ansök nu
köp
(Water Circless hemsida)

Försäkringsbolaget Water Circles har funnits i drygt 10 år och har en tydlig miljöprofil. Inriktning man valt är att specialisera sig på sakförsäkringar och anpassade försäkringar för konsumentmarknaden. Fördelen med Water Circles försäkring är att den kommer till ett lågt pris, men omfattningen är inte speciellt stor. Priset och maxersättningen varierar beroende på vilken "storlek" på försäkring du väljer.

Den främsta fördelen med Water Circles olycksfallsförsäkring är att den är billig och anpassningsbar. Omfattningen är dock inte speciellt stor och det ingår inga rabatter. Du får ingen ersättning för riskfyllda aktiviteter och ersättningen för till exempel sjukhusvistelse är låg och tiden kort. På plussidan hittar vi det faktum att försäkringen är lätt att anpassa till vilket behov du har. Med det menar vi att försäkringsbeloppet går att välja fritt mellan flera nivåer. Ersättningen du får ut är också oberoende av ålder.

Kunderna verkar vara relativt nöjda med Water Circles. Företaget får 3,5/5 av Google-recensionerna. Totalt drygt 70 recensioner. Vi ger Water Circles ett bra omdöme, speciellt med tanke på priset, men omfattningen som sådan lämnar en del övrigt att önska.

Vi har valt Water Circles olycksfallsförsäkring till det "bästa premiumvalet" då vi gillar att man själv kan välja vilket försäkringsbelopp man vill teckna upp sig på. Detta är även möjligt att förändra över tid. Vidare gillar vi att försäkringen täcker skador på glasögon och kläder samt ersätter uppkomna ärr vid skada.

Egenskaper

 • Månadspremie: 39-100 kr/mån
 • Teckningsålder: 0-74 år
 • Upphör: 0 år (upphör inte)

Fördelar

 • Samma försäkringsbelopp oberoende av ålder
 • Olika försäkringsnivåer
 • Billig grundförsäkring

Nackdelar

 • Måste ringa upp kundtjänsten om du är över 70 år gammal

Omdöme

Bra allroundalternativ som ger dygnet-runt-skydd i hela världen.
Alla bedömningskriterier
Omfattning:
Betyg 4.7/5
4,7/5
Undantag:
Betyg 4.6/5
4,6/5
Månadskostnad:
Betyg 3.8/5
3,8/5
Ersättningsnivåer:
Betyg 3.8/5
3,8/5
Kundservice:
Betyg 4/5
4,0/5
Totalt:
Betyg 4,3/5
4,3/5
Vad ingår?

Det finns fyra olika nivåer av försäkring att teckna genom Water Circles. Dessa är S, M, L och XL. Det som skiljer dem åt är den maximala ersättningen som utbetalas vid medicinsk invaliditet. 

 • Olycksfall - S: 39 kr/mån, 250 000 kr i försäkringsbelopp.
 • Olycksfall - M: 60 kr/mån, 500 000 kr i försäkringsbelopp.
 • Olycksfall - L: 78 kr/mån, 750 000 kr i försäkringsbelopp.
 • Olycksfall - XL: 100 kr/mån, 1 000 000 kr i försäkringsbelopp.
Tabell över olycksfallsförsäkringar

Water Circles Jämförelse

Ersättning och information

Medicinsk invaliditet

Valbart mellan 250 000 kr till 1 miljon kr.

Ekonomisk invaliditet

Ingår inte.

Dödsfall

50 000 kr betalas ut vid olycksfall.

Sjukhusvistelse

100 kr/dag upp till 90 dagar.

Akutvårdsersättning

Vid akutfall som resulterar i sjukhusvistelse får du 500 kr vid inskrivningen.

Vanprydande ärr

Ersättningen varierar beroende på skada.

Sveda och värk

Ingår inte.

Tandskador och vårdkostnader

Tandskador upp till 5 år. Vårdkostnader upp till 3 år.

Skadade glasögon och kläder

Ersättning upp till 3 prisbasbelopp.

Krishjälp/terapi

Nödvändig och skälig rehabilitering som ordineras av läkare ersätts.

Hjälpmedel

Tillfälliga och nödvändiga hjälpmedel under den akuta sjuktiden.

Resekostnader

Nödvändiga transportkostnader ersätts.

 

Medicinsk och ekonomisk invaliditet

Medicinsk invaliditet ingår i försäkringen, men däremot inte ekonomisk invaliditet. Invaliditeten ska vara mätbar och resultera i bestående nedsättning av funktionsförmåga. Det försäkringsbelopp du valt genom din olycksfallsförsäkringsnivå sänks inte efter en viss ålder. 

Riskfyllda aktiviteter

Water Circles ger inte ersättning för någon riskfylld aktivitet.

Detta täcks inte av Water Circles olycksfallsförsäkring

Vissa händelser eller skador omfattas inte av försäkringen. Det kan röra sig om sådant som inträffar på grund av din egen uppenbara vårdslöshet, eller oförsiktighet. 

 • Olycksfall som skett innan du tecknat försäkringen.

 • Kroppsskada som uppkommit av överansträngning eller ensidig rörelse.

 • Kroppsskada som skett genom medicinska preparat eller ingrepp som inte går att koppla till olycksfallskada.

 • Smitta av virus eller bakterie.

 • Skador som uppstått i samband med yrkesutövning.

4. Länsförsäkringar Olycksfallsförsäkring- Bästa budget

Länsförsäkringar Olycksfallsförsäkring - Bästa budget
Betyg 4,2/5
Betyg 4,2/5
Ansök nu
köp
(Länsförsäkringars hemsida)

Det finns tre varianter av olycksfallsförsäkringar som erbjuds av Länsförsäkringar. Den första är en olycksfallsförsäkring utan några tillägg, den andra en olycksfalls- och sjukförsäkring och den tredje en olycksfallsförsäkring 60 plus. Sjukförsäkringen ersätter olika händelser vid sjukdom och vissa diagnoser.

Om man vill ha en olycksfallsförsäkring med ett högt valbart försäkringsbelopp, är Länsförsäkringar ett bra val. Försäkringen ger också hög ersättning vid sjukhusvistelse, har lång ersättningstid för tand- och vårdkostnader och ger möjlighet att inkludera en sjukförsäkring. På nedsidan kan vi konstatera att det inte ingår någon kristerapi och att försäkringen bara kan tecknas till 59 år och gäller fram till 65 år. Därefter är det billigare och bättre att teckna en 60-Plus-försäkring. Det finns heller inte någon möjlighet att medförsäkra fler personer i olycksfallsförsäkringen. Om du till exempel vill försäkra dina barn kan du teckna en separat barnförsäkring.

När du ansöker om olycksfallsförsäkringen behöver du skicka in en hälsodeklaration, för att Länsförsäkringar ska kunna göra en riskbedömning. Detta är ovanligt bland försäkringsbolagen. Sammantaget ger vi Länsförsäkringar ett medelmåttigt betyg. Det som drar ned omdömet är bland annat kundomdömena på Trustpilot. Länsförsäkringar får där 1,4/5 av drygt 250 omdömen.

Vi har utsett Länsförsäkringars Olycksfallsförsäkring till det "bästa budgetvalet" då försäkringens omfattning i förhållande till dess kostnad är mycket prisvärd. Vi gillar även att bolaget varje år betalar tillbaka pengar till sina kunder och att beloppet är baserat på hur pass bra det går för bolaget. Dessutom har Länsförsäkringar som företag väldigt bra kundbetyg. 

Egenskaper

 • Månadspremie: 69-249 kr/mån
 • Teckningsålder: 0-59 år
 • Upphör: 65 år

Fördelar

 • Tre olika olycksfallsförsäkringar
 • Möjlighet till rabatt på premien
 • Få undantag vid riskfyllda aktiviteter

Nackdelar

 • Lägsta teckningsfallsåldern av de alternativ vi jämförde

Omdöme

Prisvärt alternativ där du kan lägga till sjukvårdsförsäkringen som ger ett heltäckande skydd.
Alla bedömningskriterier
Omfattning:
Betyg 4.2/5
4,2/5
Undantag:
Betyg 3.9/5
3,9/5
Månadskostnad:
Betyg 4.7/5
4,7/5
Ersättningsnivåer:
Betyg 4.2/5
4,2/5
Kundservice:
Betyg 4/5
4,0/5
Totalt:
Betyg 4,2/5
4,2/5
Vad ingår?
 • Olycksfallsförsäkring:  69 kr/mån, 467 000 kr i försäkringsbelopp. 249 kr/mån, 2 380 000 kr i försäkringsbelopp.
 • Olycksfalls- och sjukförsäkring:  132 kr/mån, 467 000 kr i försäkringsbelopp. 410 kr/mån, 2 380 000 kr i försäkringsbelopp.
 • 60 Plus-försäkring: 42 kr/mån, 476 000 kr i försäkringsbelopp. 65 kr/mån, 952 000 kr i försäkringsbelopp. Detta gäller för en person som är runt 80 år.
Tabell över olycksfallsförsäkringen

Länsförsäkringar Jämförelse

Ersättning och information

Medicinsk invaliditet

Valbart mellan cirka 465 000 kr till 2 325 000 kr.

Ekonomisk invaliditet

Valbart mellan cirka 465 000 kr och 2 325 000 kr.

Dödsfall

47 600 kr betalas ut vid olycksfall.

Sjukhusvistelse

400 kr/dag upp till 365 dagar.

Akutvårdsersättning

Vid akutfall som resulterar i sjukhusvistelse får du 500 kr vid inskrivningen.

Vanprydande ärr

Ersättningen enligt ärrtabell. Varierar beroende på skada.

Sveda och värk

Ersättning enligt tabell efter 30 dagar .

Tandskador och vårdkostnader

Tand- och vårdkostnader upp till 5 år.

Skadade glasögon och kläder

Ersättning om högst 0,25 prisbasbelopp. Föremålets ålder avgör.

Krishjälp/terapi

Ingår inte.

Hjälpmedel

Ingår inte. Endast vård och behandling som ordinerats av läkare.

Resekostnader

Nödvändiga transportkostnader ersätts.

 

Medicinsk och ekonomisk invaliditet

Den ersättning som ges vid medicinsk invaliditet bestäms efter att graden av invaliditet fastställts. Om du är äldre än 55 år utbetalas en lägre ersättning, försäkringsbeloppet sänks. Vid förvärvsmässig invaliditet måste arbetsförmågan vara nedsatt med minst 50 %. Efter att du är 45 år sänks försäkringsbeloppet med 5 procentenheter per år. 

Riskfyllda aktiviteter

Vid riskfylld aktivitet ges ingen ersättning för kampsport, motorsport och professionell träning/tävling.

Detta täcks inte av Länsförsäkringar olycksfallsförsäkring

Vi listar här de viktigaste punkterna som inte ingår i olycksfallsförsäkringen.  

 • Om olycksfall inträffar innan du tecknat försäkringen.
 • Privat vård och behandling.
 • Diagnoser som inte fastställts av läkare.
 • Om skador uppstått i din yrkesutövning får du vanligtvis inte ersättning.
Så hittar du bästa Olycksfallsförsäkring

Vad är viktigt att tänka på när jag väljer olycksfallsförsäkring?

Genom att välja bäst olycksfallsförsäkring kan du få bra ersättning för eventuella skador till rätt pris och i rätt tid. För att kunna bedöma och jämföra de olika olycksfallsförsäkringarna har vi tagit fram en köpguide där vi belyser de viktigaste delarna. Innan du läser igenom denna bör du dock se över din situation och riskbild. En olycksfallsförsäkring passar speciellt bra för dig som vill ha ett skydd mot bestående skador och eventuell invaliditet. När du jämför olika olycksfallsförsäkringar bör du titta efter dessa delar:

Omfattning

 • Medicinsk invaliditet: En bestående olycksskada som är av fysisk eller psykisk karaktär och som resulterar i funktionsnedsättning.
 • Ekonomisk invaliditet: Ett olycksfall som resulterar i bestående nedsättning av arbetsförmågan. Var uppmärksam på vilka villkor som gäller. Vissa försäkringsbolag har en procentuell miniminivå för nedsättningen.
 • Ersättning för ärr: Ett ärr som är orsakat av en olycksskada och som går att ersätta ekonomiskt. Behandling av läkare kan krävas för att försäkringen ska gälla.
 • Tandskador: Denna typ av ersättning ingår inte i alla olycksfallsförsäkringar. De som inkluderar ersättning ger dock ut denna för tandskador orsakade av olycksfall och för tandproteser.
 • Vård och sjukhusvistelse: Om du får akutvård på till exempel sjukhus betalar olycksfallsförsäkringen ut ersättning. Även medicin och resor till och från sjukhuset ersätts ofta.
 • Ersättning vid dödsfall: De flesta olycksfallsförsäkringar betalar ut ersättning till dödsboet om försäkringstagaren avlider. Ersättningen beror bland annat på den avlidnes ålder.

Tilläggsförsäkringar

Det är sällan som olycksfallsförsäkringarna inkluderar alla händelser. Med olika tilläggsförsäkringar kan du dock ofta komplettera din grundförsäkring.

 • Riskfyllda aktiviteter: Aktiviteter som går att betrakta som riskfyllda, såsom dykning, flygning, bergsklättring, boxning och kampsport.
 • Professionell idrottare: Idrottsutövare som är professionella omfattas ofta inte av olycksfallsförsäkringen, om inte ett tillägg väljs. Detta kan bland annat gälla vissa skador och åkommor.
 • Ekonomisk invaliditet: Inkomstbortfall som en konsekvens av nedsatt arbetsförmåga täcks inte alltid av grundförsäkringen.
 • Dagpenningsersättning: Om du blir sjukledig och får ett inkomstbortfall ger detta tillägg dig ersättning. Ersättningen som ges blir summan som faller bort från din ordinarie lön. 
 • Diagnoser: Specifika diagnoser, såsom Alzheimers, ersätts bara med en tilläggsförsäkring. Var uppmärksam på vilka försäkringsbolag som ger ersättning för vilka diagnoser, det varierar nämligen. På samma sätt bör du känna till att dessa tillägg ofta går att teckna upp till 65 års ålder, men inte efter det.

Undantag

I alla olycksfallsförsäkringar finns det undantag, som kan variera. Dessa täcks oftast inte av vare sig grundförsäkringen eller av tilläggsförsäkringar.

 • Förslitningar, handikapp, åldersrelaterade förändringar, matförgiftning, smitta från mat eller från virus och medicinska preparat som orsakat problem.

Jämför olycksfallsförsäkringar

När du jämför de olika olycksfallsförsäkringarna bör du alltid titta efter följande jämförelsepunkter:

 • Pris: Olycksfallsförsäkringens premie ska motsvara innehållet. Undersök gärna vad den genomsnittliga kostnaden för en olycksfallsförsäkring är. Du kan läsa mer om försäkringens priser längre ned.

 • Villkor: Alla försäkringar har olika villkor. Läs igenom de viktiga delarna i dessa för att se vilken försäkring som passar dig bäst. Det som kan skilja dem åt är sådant som hur ersättningen beräknas och vad som täcks in.
 • Nedsättning av försäkringsbelopp: Hur mycket du kan få ut från olycksfallsförsäkringen som mest, justeras ofta vid en viss ålder. Se vad som gäller för de olika försäkringarna.
 • Kundservice: Om du råkar ut för ett olycksfall vill du har en bra och snabb service. Många gånger kan det finnas frågor som du vill få besvarade, vilket underlättas om kundservicen är god.
 • Olycksfalls- och sjukförsäkring: Det går att kombinera olycksfallsförsäkringen med en sjukförsäkring. Premien blir högre, men försäkringen täcker in sjukdomar.

Det som blir viktigt för vårt helhetsbetyget är sammanvägningen av de ovanstående punkterna. Kundomdömena och våra egna erfarenheter vägs ihop. Om du vill läsa mer om våra jämförelser kan du göra det genom att klicka på länken.  

Hur kompenseras skadorna?

Trots att själva skadan inte alltid kan avhjälpas med pengar, underlättar det fortfarande att bli ekonomiskt kompenserad. När du skaffar en olycksfallsförsäkring handlar det alltså främst om att få ekonomisk ersättning vid en skada. Skadan i sig kan vara nog så jobbig, men att dessutom blir lidande ekonomiskt blir en dubbel börda.

Det finns olika områden där du kan bli hjälpt på det här sättet av en olycksfallsförsäkring. Vi ska gå in på några av de vanligaste för att se vad en olycksfallsförsäkring egentligen täcker. 

 • disability

  Medicinsk och ekonomisk invaliditet

  Om du efter exempelvis en bilolycka drabbas bestående skada, alltså en så pass allvarlig skada att du inte blir återställd kan du få ersättning för medicinsk invaliditet. Med ekonomisk invaliditet menas att du på grund av exempelvis bestående skada blir bestående oförmögen att arbeta. Kanske har du får en permanent skada av något slag som gör att du helt enkelt inte kan återvända till ditt jobb och inte heller kan ta något annat arbete. Det kan handla om värk av olika slag eller förlamning.
 • hurt

  Kostnader i samband med en skada 

  Här rör det sig oftast om skador som du återhämtar dig ifrån. Säg att du bryter benet och inte kan arbeta på ett antal månader men att du sedan kan återvända till ditt ordinarie jobb. Då kan du får en engångssumma som ska göra det lättare för dig att klara dig under den tid du måste vara sjukskriven. Det kan också täcka sådant som rehabilitering och liknande.
 • hospital

  Kostnad för sjukhusvistelse och vård

  Att vårdas på sjukhus är inte gratis som många kanske kan förledas att tro. Visserligen bekostas den största delen av den vård man får med hjälp av offentliga medel, men en liten bit får man själv stå för. Varje dygn man ligger på sjukhus får man betala någon hundralapp eller två. För den som är tvingad till långvarig sjukhusvård vid en skada kan detta springa upp till rätt rejäla summor. Då kan det vara skönt att ha en olycksfallsförsäkring som hjälper en att betala de här summorna. Försäkringen täcker i de här fallen sjukhusvistelse, vård, medicin, resor och annat som krävs för att man åter igen ska komma på fötter innan man återgår till sin normala tillvaro.
 • scar

  Ersättning för ärr

  Kanske är ärr inte det första man tänker på när det gäller försäkringar. Men ärr kan innebära så mycket mer än bara ärret efter ett skrubbsår på benet. Här handlar det om betydligt allvarligare former av ärr. En trafikolycka kan föra med sig påtagliga ärr som man måste få läkarvård för. Brännskador eller splitterskador är sådant som kan orsaka stora hudskador och lämna efter sig ärr som är både vanprydande och smärtsamma. Vilka sorts ärr som täcks av detta är olika för respektive försäkringsbolag, men i stort sett är reglerna desamma om det rör sig om stora ärr efter olyckor.
 • dental care

  Tandskador

  Att skada tänderna kan vara lättare än man tror. Det räcker att falla lite olyckligt och slå ansiktet mot asfalten så kan både en och flera tänder ryka. Då är det viktigt att ha en försäkring som täcker. Tandläkarkostnader kan springa upp i riktigt stora summor. Det som gäller här är att försäkringen täcker ”nödvändig behandling”. Vissa gånger kan detta vara ett gränsfall, och tolkningarna kan skilja sig åt från ett försäkringsbolag till ett annat. Tilläggas bör att även de som har protes och får denna skadad också har rätt till ersättning för detta.
 • tombstone

  Ersättning vid dödsfall

  Om det allra värsta händer kan det även betalas ut en summa vid dödsfall. Nu kan man kanske tycka att man inte har särskilt stor användning för pengar om man inte längre lever, så varför ska man betala till en försäkring som täcker ens eget dödsfall? Anledningen är helt enkelt att den hjälper de efterlevande. Själva ersättningen går till dödsboet. Kom dock ihåg att sådant som begravning och juridisk hjälp för bodelning kommer att kosta en del. Det kan även tillkomma resor i samband med försäljning av egendomar. Värt att notera här är att just summan som ges för ersättning vid dödsfall kan variera. Detta beroende på åldern hos den försäkrade. En äldre person ersätts i regel lägre än någon som är yngre.

Jämför de bästa olycksfallsförsäkringarna i testet

Olycksfallsförsäkring Månadspremie Teckningsålder Upphör Totalbetyg Pris
KonsumentFörsäkring familjeolycksfall Betyg 4,7 / 5
4,7 / 5
Pris från
0 kr
ICA Olycksfallsförsäkring 99 kr/mån 18-72 år 0 år (upphör inte) Betyg 4,5 / 5
4,5 / 5
Pris från
0 kr
Water Circles Olycksfallsförsäkring 39-100 kr/mån 0-74 år 0 år (upphör inte) Betyg 4,3 / 5
4,3 / 5
Pris från
0 kr
Länsförsäkringar Olycksfallsförsäkring 69-249 kr/mån 0-59 år 65 år Betyg 4,2 / 5
4,2 / 5
Pris från
0 kr
olycksfallsförsäkring test

Så gjorde vi testet

När det kommer till olycksfallsförsäkringar finns det tyvärr inget enskilt alternativ som är bäst för alla. Beroende på din livsstil och din ålder kommer den bästa försäkringen för dig att variera. För att göra ditt val lite enklare har vi här tagit fram bästa olycksfallen i några olika kategorier samt den som generellt är bäst för de flesta.

För att komma fram till vilken olycksfallsförsäkring som är bäst i varje kategori har vi betygsatt varje alternativ på ett antal punkter vi tycker är särskilt viktiga när det kommer till just olycksfallsförsäkringar:

 • Omfattning
 • Tilläggsförsäkringar
 • Undantag
 • Månadskostnad
 • Ersättningsnivåer
 • Kundservice

 

Efter en omfattande granskning och jämförelse av olika alternativ har vi kommit fram till att försäkringsbolaget XYZ erbjuder den mest omfattande olycksfallsförsäkringen med rimliga månadskostnader och höga ersättningsnivåer. Deras undantag är också få och tydligt angivna, vilket ger dig en klar bild av vad försäkringen täcker och inte täcker. Dessutom erbjuder de utmärkt kundservice, vilket gör det enkelt för dig att få svar på eventuella frågor eller funderingar du kan ha.

Men som vi nämnde tidigare, det bästa alternativet för dig beror på din unika situation. Vi rekommenderar därför att du tar dig tid att jämföra olika alternativ och noggrant överväga din livsstil, dina behov och din ekonomi innan du fattar ett beslut. Oavsett vilken försäkring du väljer, kom ihåg att olycksfallsförsäkring är en viktig del av din ekonomiska skyddsnät och kan ge dig trygghet i händelse av olycka eller skada.

Frågor och svar om olycksfallsförsäkringar

Bör jag ha en olycksfallsförsäkring?

Den summa det kostar per år kan definitivt vara värt känslan att slippa oroa sig för vad som skulle hända om olyckan är framme. Eftersom flera olika olycksfallshändelser täcks in i många olycksfallsförsäkringar, ger det en garanti för att du ofta får någon form av ekonomisk kompensation.

Vad är en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring är vad det låter som – en försäkring som träder i kraft om du råkar ut för någon olycka. Vad som räknas som olycka kan i vissa fall vara gränsfall, men i regel innebär det olyckor som orsakar yttre skador. Det ska också röra sig om en plötslig, ofrivillig och yttre händelse.

Vad kostar en olycksfallsförsäkring?

Det är svårt att säga en exakt vad summan du kommer att betala hamnar på. Den beror bland annat på vad som ingår i försäkringen, hur stor ersättning du vill ha och din ålder. För en person som är 40 år brukar dock årskostnaden ligga på mellan 500 kronor upp till 2000 kronor. Överlag gäller dock att ju mer du betalar, desto högre blir ersättningen. Här blir det alltså viktigt att sätta priset i relation till vad du faktiskt får ut av olycksfallsförsäkringen.

Vem kan teckna en olycksfallsförsäkring?

I stort sett står det fritt för alla att teckna en olycksfallsförsäkring. Det finns dock några undantag. Villkoren är nämligen olika för olika personer, men det låter värre än vad det är. Det är inte så att försäkringsfirmorna gör skillnad på människor.

Nej, det avgörande faktumet man tittar på här är ålder. Detta är ganska uppenbart, då en person med högre ålder löper större risk att drabbas av skador efter olyckor.

Hur mycket kan jag få i ersättning?

Den frågan som man kanske allra helst vill ha svar på innan man tecknar sin försäkring: Hur mycket får jag i ersättning om något händer?

Ersättningens storlek beror på olika faktorer:

 • Medicinsk invaliditet samt Ekonomisk invaliditet: sträcker sig upp till maximalt cirka 2 300 000 kr. Skillnaden beror dels på villkoren, dels på den försäkringssumma du valt att betala.
 • Engångsbelopp för skador: 40 000 - 50 000 kr.
 • Ersättning vid dödsfall: 23 000 - 150 000 kr.

Generellt sett gäller att om försäkringsbeloppet är till exempel 700 000 kr och invaliditetsgraden är 20 %, blir ersättningen som utbetalas 140 000 kr.

Varför lita på Crediwizz?

Crediwizz.se är en oberoende jämförelsetjänst som recenserar och jämför produkter och tjänster inom ekonomi. Tjänsten kostar ingenting för dig som konsument och finansieras genom affiliate-program.

Innehållet på denna sida ska inte betraktas som finansiell rådgiving.

Läs mer om Crediwizz

Senast uppdaterad: 24 maj 2024
Betygsätt den här artikeln
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
43 röster, Genomsnitt: 4.5 / 5