Bäst olycksfallsförsäkring 2021

Nej, det händer inte mig, säger man. Och visst, oftast gör det inte det. Men någon gång kan oturen vara framme och då kan det vara bra att backas upp av ett skydd. Om du har en olycksfallsförsäkring får du ekonomisk ersättning för ett större antal olycksfallshändelser. Den bästa olycksfallsförsäkringen ska dels vara omfattande, men även ha ett bra pris och företaget ska ha en kundtjänst som är tillmötesgående. En försäkring som uppfyller dessa kriterier är ICA Olycksfallsförsäkring. Du kan läsa mer om försäkringen nedan och jämföra med andra olycksfallsförsäkringar.

injury2

Så hittar du bästa olycksfallsförsäkringen

Genom att välja bäst olycksfallsförsäkring kan du få bra ersättning för eventuella skador till rätt pris och i rätt tid. För att kunna bedöma och jämföra de olika olycksfallsförsäkringarna har vi tagit fram en köpguide där vi belyser de viktigaste delarna. Innan du läser igenom denna bör du dock se över din situation och riskbild. En olycksfallsförsäkring passar speciellt bra för dig som vill ha ett skydd mot bestående skador och eventuell invaliditet.

När du jämför olika olycksfallsförsäkringar bör du titta efter dessa delar:

 • Medicinsk invaliditet: En bestående olycksskada som är av fysisk eller psykisk karaktär och som resulterar i funktionsnedsättning.
 • Ekonomisk invaliditet: Ett olycksfall som resulterar i bestående nedsättning av arbetsförmågan. Var uppmärksam på vilka villkor som gäller. Vissa försäkringsbolag har en procentuell miniminivå för nedsättningen.
 • Ersättning för ärr: Ett ärr som är orsakat av en olycksskada och som går att ersätta ekonomiskt. Behandling av läkare kan krävas för att försäkringen ska gälla.
 • Tandskador: Denna typ av ersättning ingår inte i alla olycksfallsförsäkringar. De som inkluderar ersättning ger dock ut denna för tandskador orsakade av olycksfall och för tandproteser.
 • Vård och sjukhusvistelse: Om du får akutvård på till exempel sjukhus betalar olycksfallsförsäkringen ut ersättning. Även medicin och resor till och från sjukhuset ersätts ofta.
 • Ersättning vid dödsfall: De flesta olycksfallsförsäkringar betalar ut ersättning till dödsboet om försäkringstagaren avlider. Ersättningen beror bland annat på den avlidnes ålder.

Tilläggsförsäkringar

Det är sällan som olycksfallsförsäkringarna inkluderar alla händelser. Med olika tilläggsförsäkringar kan du dock ofta komplettera din grundförsäkring.

 • Riskfyllda aktiviteter: Aktiviteter som går att betrakta som riskfyllda, såsom dykning, flygning, bergsklättring, boxning och kampsport.
 • Professionell idrottare: Idrottsutövare som är professionella omfattas ofta inte av olycksfallsförsäkringen, om inte ett tillägg väljs. Detta kan bland annat gälla vissa skador och åkommor.
 • Ekonomisk invaliditet: Inkomstbortfall som en konsekvens av nedsatt arbetsförmåga täcks inte alltid av grundförsäkringen.
 • Dagpenningsersättning: Om du blir sjukledig och får ett inkomstbortfall ger detta tillägg dig ersättning. Ersättningen som ges blir summan som faller bort från din ordinarie lön. 
 • Diagnoser: Specifika diagnoser, såsom Alzheimers, ersätts bara med en tilläggsförsäkring. Var uppmärksam på vilka försäkringsbolag som ger ersättning för vilka diagnoser, det varierar nämligen. På samma sätt bör du känna till att dessa tillägg ofta går att teckna upp till 65 års ålder, men inte efter det.

Undantag

I alla olycksfallsförsäkringar finns det undantag, som kan variera. Dessa täcks oftast inte av vare sig grundförsäkringen eller av tilläggsförsäkringar.

 • Förslitningar, handikapp, åldersrelaterade förändringar, matförgiftning, smitta från mat eller från virus och medicinska preparat som orsakat problem.

Jämför olycksfallsförsäkringar

När du jämför de olika olycksfallsförsäkringarna bör du alltid titta efter följande jämförelsepunkter:

 • Pris: Olycksfallsförsäkringens premie ska motsvara innehållet. Undersök gärna vad den genomsnittliga kostnaden för en olycksfallsförsäkring är. Du kan läsa mer om försäkringens priser längre ned.

 • Villkor: Alla försäkringar har olika villkor. Läs igenom de viktiga delarna i dessa för att se vilken försäkring som passar dig bäst. Det som kan skilja dem åt är sådant som hur ersättningen beräknas och vad som täcks in.
 • Nedsättning av försäkringsbelopp: Hur mycket du kan få ut från olycksfallsförsäkringen som mest, justeras ofta vid en viss ålder. Se vad som gäller för de olika försäkringarna.
 • Kundservice: Om du råkar ut för ett olycksfall vill du har en bra och snabb service. Många gånger kan det finnas frågor som du vill få besvarade, vilket underlättas om kundservicen är god.
 • Olycksfalls- och sjukförsäkring: Det går att kombinera olycksfallsförsäkringen med en sjukförsäkring. Premien blir högre, men försäkringen täcker in sjukdomar.

Det som blir viktigt för vårt helhetsbetyget är sammanvägningen av de ovanstående punkterna. Kundomdömena och våra egna erfarenheter vägs ihop. Om du vill läsa mer om våra jämförelser kan du göra det genom att klicka på länken.  

1. ICA Olycksfallsförsäkring
ICA Olycksfallsförsäkring
9.4/10
 • ICA-bonus på försäkringskostnaden

 • Konkurrenskraftigt pris

 • Bra pris för fler medförsäkrade

ICA har ett brett utbud av försäkringar, där bland annat olycksfallsförsäkringen ingår. Det som täcks av försäkringen är bestående skador, fysiska eller psykiska. Även kostnader vid olycksfall täcks. Försäkringen gäller oavsett var i Sverige du befinner dig och utomlands i upp till 12 månader.  


Vad ingår?

Fördelen med en olycksfallsförsäkring är att den ger ett skydd dygnet runt, inte bara på till exempel arbetsplatsen eller skolan. Beroende på vilket företag du väljer kommer dock försäkringarna att skilja sig åt i vilken ersättning som ges ut, och vad som ingår. Andra villkor kan också variera från ett företag till ett annat. Nedan kan du se vad som gäller för ICA:s olycksfallsförsäkring.  

Medicinsk och ekonomisk invaliditet

För att få ersättning måste invaliditetsgraden uppgå till minst 50 %. Det belopp du får ut är ett engångsbelopp som är beroende av den konstaterade invaliditetsgraden och försäkringsbeloppet. När försäkringstagaren fyller 58 år sänks det maximala beloppet att få ut med 100 000 kr per år. Det lägsta beloppet kan aldrig bli lägre än 200 000 kr och efter 65 år sker ingen ytterligare sänkning. 

Riskfyllda aktiviteter

Bland de riskfyllda aktiviteterna är det endast skidåkning som ICA:s olycksfallsförsäkring ger ersättning för. Övriga har undantag, det vill säga att de inte ger någon ersättning. 

Tabell över olycksfallsförsäkring

ICA Jämförelse

Ersättning och information

Medicinsk invaliditet

1 miljon kr för vuxna, 500 000 kr för barn.

Ekonomisk invaliditet

Vid nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 %. 1 miljon kr för vuxna, 500 000 kr för barn.

Dödsfall

50 000 kr betalas ut vid olycksfall.

Sjukhusvistelse

200 kr/dag upp till 365 dagar.

Akutvårdsersättning

Vid akutfall som resulterar i sjukhusvistelse får du 500 kr vid inskrivningen.

Vanprydande ärr

Maximalt 150 000 kr för ärr och kosmetisk skada.

Sveda och värk

Ersättning med 3 000 kr per 30-dagarsperiod under akut sjuktid.

Tandskador och vårdkostnader

Upp till 50 000 kr utbetalas för tandskador. Gäller upp till 3 år.

Skadade glasögon och kläder

Ersättning ingår.

Krishjälp/terapi

Nödvändig och skälig rehabilitering som ordineras av läkare ersätts.

Hjälpmedel

Tillfälliga och nödvändiga hjälpmedel under den akuta sjuktiden.

Resekostnader

Transportkostnader ersätts.

 


Detta täcks inte av ICA olycksfallsförsäkring

Vissa händelser eller skador omfattas inte av försäkringen. Det kan röra sig om sådant som inträffar på grund av din egen uppenbara vårdslöshet, eller oförsiktighet. 

 • Olycksfall eller funktionshinder där symptom visat sig före försäkringstiden.
 • Olycksfallsskada som förvärrar en befintlig skada som den försäkrade kände till före försäkringstecknandet.
 • Kirurgiska ingrepp och behandlingar som inte är medicinskt nödvändiga.
 • Skador som uppstått i samband med yrkesutövning. 

Olycksfallsförsäkring för hela familjen 

ICA:s olycksfallsförsäkring kan tecknas av dig som är bosatt i Sverige och är mellan 18 och 72 år. Utöver dig själv går det även att inkludera, medförsäkra, andra personer i hushållet. Maxersättningen är densamma som för försäkringstecknaren.

 • 99 kr/mån för 1 person
 • 184 kr/mån för 2 personer
 • 219 kr/mån för 3 personer
 • 229 kr/mån för 4 personer
 • Ytterligare personer kostar 50 kr/mån per person.

Självrisk ICA olycksfallsförsäkring

Ingen självrisk tillkommer.


Rabatter ICA olycksfallsförsäkring

Varje gång du betalar försäkringspremien får du bonuspoäng på priset om du är "stammis" hos ICA. Poängen betalas sedan ut i checkar som du kan handla mat för på ICA. För att detta ska fungera behöver du något av ICA-korten, till exempel ett kreditkort.


Omdöme ICA olycksfallsförsäkring

ICA har ett brett utbud av försäkringar och bolaget växer snabbt. En fördel med ICA är att alla försäkringarna ingår under samma "bonusparaply". Om du samlar försäkringar och blir "stammis" på ICA, får du flera förmåner. På plussidan hittar vi också familjeförsäkringsdelen. Det går att medförsäkra flera personer, vilket är en fördel. På minussidan kan vi lägga till ett lågt högsta försäkringsbelopp. Upp till 1 miljon är taket. Vårdkostnader ingår inte heller i försäkringen och försäkringens försäkringsbelopp sänks efter att du är 58 år. Kunderna ger ICA ett blandat omdöme, men sett till andra jämförelser som gjorts, så ligger ICA bra till. Försäkringen är omfattande sett till det pris du betalar. Vår erfarenhet av kundtjänsten är också positiv, vilket drar upp helhetsintrycket. Sammanfattningsvis ger vi ICA olycksfallsförsäkring en topplacering i rankingen. 

Läs mer
2. Länsförsäkringar Olycksfallsförsäkring
Länsförsäkringar Olycksfallsförsäkring
9.0/10
 • Tre olika olycksfallsförsäkringar

 • Möjlighet till rabatt på premien

 • Få undantag vid riskfyllda aktiviteter

Det finns tre varianter av olycksfallsförsäkringar som erbjuds av Länsförsäkringar. Den första är en olycksfallsförsäkring utan några tillägg, den andra en olycksfalls- och sjukförsäkring och den tredje en olycksfallsförsäkring 60 plus. Sjukförsäkringen ersätter olika händelser vid sjukdom och vissa diagnoser.


Vad ingår?

Om du vill ha ett fullgott skydd kan du teckna olycksfallsförsäkringen inklusive sjukförsäkringen. 60 Plus-försäkringen är bra för dig som är äldre och inte längre arbetar. I denna ingår nämligen inte ersättning för ekonomisk invaliditet, ärr eller sveda och värk.

 • Olycksfallsförsäkring:  69 kr/mån, 467 000 kr i försäkringsbelopp. 249 kr/mån, 2 380 000 kr i försäkringsbelopp.
 • Olycksfalls- och sjukförsäkring:  132 kr/mån, 467 000 kr i försäkringsbelopp. 410 kr/mån, 2 380 000 kr i försäkringsbelopp.
 • 60 Plus-försäkring: 42 kr/mån, 476 000 kr i försäkringsbelopp. 65 kr/mån, 952 000 kr i försäkringsbelopp. Detta gäller för en person som är runt 80 år.
Medicinsk och ekonomisk invaliditet

Den ersättning som ges vid medicinsk invaliditet bestäms efter att graden av invaliditet fastställts. Om du är äldre än 55 år utbetalas en lägre ersättning, försäkringsbeloppet sänks. Vid förvärvsmässig invaliditet måste arbetsförmågan vara nedsatt med minst 50 %. Efter att du är 45 år sänks försäkringsbeloppet med 5 procentenheter per år. 

Riskfyllda aktiviteter

Vid riskfylld aktivitet ges ingen ersättning för kampsport, motorsport och professionell träning/tävling.

Tabell över olycksfallsförsäkringen

Länsförsäkringar Jämförelse

Ersättning och information

Medicinsk invaliditet

Valbart mellan cirka 465 000 kr till 2 325 000 kr.

Ekonomisk invaliditet

Valbart mellan cirka 465 000 kr och 2 325 000 kr.

Dödsfall

47 600 kr betalas ut vid olycksfall.

Sjukhusvistelse

400 kr/dag upp till 365 dagar.

Akutvårdsersättning

Vid akutfall som resulterar i sjukhusvistelse får du 500 kr vid inskrivningen.

Vanprydande ärr

Ersättningen enligt ärrtabell. Varierar beroende på skada.

Sveda och värk

Ersättning enligt tabell efter 30 dagar .

Tandskador och vårdkostnader

Tand- och vårdkostnader upp till 5 år.

Skadade glasögon och kläder

Ersättning om högst 0,25 prisbasbelopp. Föremålets ålder avgör.

Krishjälp/terapi

Ingår inte.

Hjälpmedel

Ingår inte. Endast vård och behandling som ordinerats av läkare.

Resekostnader

Nödvändiga transportkostnader ersätts.

 


Detta täcks inte av Länsförsäkringar olycksfallsförsäkring

Vi listar här de viktigaste punkterna som inte ingår i olycksfallsförsäkringen.  

 • Om olycksfall inträffar innan du tecknat försäkringen.
 • Privat vård och behandling.
 • Diagnoser som inte fastställts av läkare.
 • Om skador uppstått i din yrkesutövning får du vanligtvis inte ersättning. 

Självrisk Länsförsäkringar olycksfallsförsäkring

Det tillkommer ingen självrisk.


Rabatter Länsförsäkringar olycksfallsförsäkring

Beroende på vilket konto och vilka försäkringar du har hos Länsförsäkringar, kan du få olika rabatter, upp till 15 %.


Omdöme Länsförsäkringar olycksfallsförsäkring

Om man vill ha en olycksfallsförsäkring med ett högt valbart försäkringsbelopp, är Länsförsäkringar ett bra val. Försäkringen ger också hög ersättning vid sjukhusvistelse, har lång ersättningstid för tand- och vårdkostnader och ger möjlighet att inkludera en sjukförsäkring. På nedsidan kan vi konstatera att det inte ingår någon kristerapi och att försäkringen bara kan tecknas till 59 år och gäller fram till 65 år. Därefter är det billigare och bättre att teckna en 60-Plus-försäkring. Det finns heller inte någon möjlighet att medförsäkra fler personer i olycksfallsförsäkringen. Om du till exempel vill försäkra dina barn kan du teckna en separat barnförsäkring. När du ansöker om olycksfallsförsäkringen behöver du skicka in en hälsodeklaration, för att Länsförsäkringar ska kunna göra en riskbedömning. Detta är ovanligt bland försäkringsbolagen. Sammantaget ger vi Länsförsäkringar ett medelmåttigt betyg. Det som drar ned omdömet är bland annat kundomdömena på Trustpilot. Länsförsäkringar får där 1,4/5 av drygt 250 omdömen.

Läs mer
3. Water Circles Olycksfallsförsäkring
Water Circles Olycksfallsförsäkring
8.8/10
 • Samma försäkringsbelopp oberoende av ålder

 • Olika försäkringsnivåer

 • Billig grundförsäkring

Försäkringsbolaget Water Circles har funnits i drygt 10 år och har en tydlig miljöprofil. Inriktning man valt är att specialisera sig på sakförsäkringar och anpassade försäkringar för konsumentmarknaden. Fördelen med Water Circles försäkring är att den kommer till ett lågt pris, men omfattningen är inte speciellt stor. Priset och maxersättningen varierar beroende på vilken "storlek" på försäkring du väljer.


Vad ingår?

Det finns fyra olika nivåer av försäkring att teckna genom Water Circles. Dessa är S, M, L och XL. Det som skiljer dem åt är den maximala ersättningen som utbetalas vid medicinsk invaliditet. 

 • Olycksfall - S: 39 kr/mån, 250 000 kr i försäkringsbelopp.
 • Olycksfall - M: 60 kr/mån, 500 000 kr i försäkringsbelopp.
 • Olycksfall - L: 78 kr/mån, 750 000 kr i försäkringsbelopp.
 • Olycksfall - XL: 100 kr/mån, 1 000 000 kr i försäkringsbelopp.
Medicinsk och ekonomisk invaliditet

Medicinsk invaliditet ingår i försäkringen, men däremot inte ekonomisk invaliditet. Invaliditeten ska vara mätbar och resultera i bestående nedsättning av funktionsförmåga. Det försäkringsbelopp du valt genom din olycksfallsförsäkringsnivå sänks inte efter en viss ålder. 

Riskfyllda aktiviteter

Water Circles ger inte ersättning för någon riskfylld aktivitet.

Tabell över olycksfallsförsäkringar

Water Circles Jämförelse

Ersättning och information

Medicinsk invaliditet

Valbart mellan 250 000 kr till 1 miljon kr.

Ekonomisk invaliditet

Ingår inte.

Dödsfall

50 000 kr betalas ut vid olycksfall.

Sjukhusvistelse

100 kr/dag upp till 90 dagar.

Akutvårdsersättning

Vid akutfall som resulterar i sjukhusvistelse får du 500 kr vid inskrivningen.

Vanprydande ärr

Ersättningen varierar beroende på skada.

Sveda och värk

Ingår inte.

Tandskador och vårdkostnader

Tandskador upp till 5 år. Vårdkostnader upp till 3 år.

Skadade glasögon och kläder

Ersättning upp till 3 prisbasbelopp.

Krishjälp/terapi

Nödvändig och skälig rehabilitering som ordineras av läkare ersätts.

Hjälpmedel

Tillfälliga och nödvändiga hjälpmedel under den akuta sjuktiden.

Resekostnader

Nödvändiga transportkostnader ersätts.

 


Detta täcks inte av Water Circles olycksfallsförsäkring

Vissa händelser eller skador omfattas inte av försäkringen. Det kan röra sig om sådant som inträffar på grund av din egen uppenbara vårdslöshet, eller oförsiktighet. 

 • Olycksfall som skett innan du tecknat försäkringen.

 • Kroppsskada som uppkommit av överansträngning eller ensidig rörelse.

 • Kroppsskada som skett genom medicinska preparat eller ingrepp som inte går att koppla till olycksfallskada.

 • Smitta av virus eller bakterie.

 • Skador som uppstått i samband med yrkesutövning. 


Självrisk Water Circles olycksfallsförsäkring

Det tillkommer ingen självrisk.


Rabatter Water Circles olycksfallsförsäkring

Ingen rabatt för närvarande.


Omdöme Water Circles olycksfallsförsäkring

Den främsta fördelen med Water Circles olycksfallsförsäkring är att den är billig och anpassningsbar. Omfattningen är dock inte speciellt stor och det ingår inga rabatter. Du får ingen ersättning för riskfyllda aktiviteter och ersättningen för till exempel sjukhusvistelse är låg och tiden kort. På plussidan hittar vi det faktum att försäkringen är lätt att anpassa till vilket behov du har. Med det menar vi att försäkringsbeloppet går att välja fritt mellan flera nivåer. Ersättningen du får ut är också oberoende av ålder. Kunderna verkar vara relativt nöjda med Water Circles. Företaget får 3,5/5 av Google-recensionerna. Totalt drygt 70 recensioner. Vi ger Water Circles ett bra omdöme, speciellt med tanke på priset, men omfattningen som sådan lämnar en del övrigt att önska.

Läs mer
4. Gjensidige Olycksfallsförsäkring
Gjensidige Olycksfallsförsäkring
8.5/10
 • Tilläggsersättning vid medicinsk invaliditet

 • Samlingsrabatt

 • Valbart försäkringsbelopp

Norska försäkringskoncernen Gjensidige har funnits på den svenska försäkringsmarknaden sedan 2016. Den olycksfallsförsäkring som bolaget har är relativt omfattande och priset ligger i nivå med andra bolag, varken speciellt högt eller lågt. Gjensidige som sådant får relativt låga omdömen av kunderna, enligt de recensioner som finns på Google och Trustpilot.


Vad ingår?

Utöver vad som framgår i tabellen ovan ingår även ersättning vid sjukdom på grund av olycksskada. Perioden måste vara sammanhängande under minst 30 dagar och ersättningen som då lämnas uppgår till 5 000 kr. 

Premierna varierar bland annat beroende på vilket försäkringsbelopp du väljer.

 • 1 000 000 kr: 81 kr/mån.  
 • 1 500 000 kr: 118 kr/mån.
 • 2 000 000 kr: 156 kr/mån.
Medicinsk och ekonomisk invaliditet

Den ersättning som lämnas vid medicinsk invaliditet motsvarar invaliditetsgraden. Ju högre försäkringsbelopp, desto större ersättning. Vid medicinsk invaliditet om 20 % lämnas en tilläggsersättning. För att få ersättning för ekonomisk invaliditet ska arbetsförmågan vara nedsatt med minst 50 % och den medicinska invaliditeten ska vara minst 5 %. Från 50 år sänks också ersättningsbeloppet med 10 % per år för ekonomisk invaliditet.

Riskfyllda aktiviteter

Vid riskfylld aktivitet ges i de flesta fall ingen ersättning.

Tabell över olycksfallsförsäkringar

Gjensidige Jämförelse

Ersättning och information

Medicinsk invaliditet

Valbart mellan 1 miljon kr och 2 miljoner kr.

Ekonomisk invaliditet

Valbart mellan 1 miljon kr och 2 miljoner kr.

Dödsfall

50 000 kr betalas ut vid olycksfall.

Sjukhusvistelse

200 kr/dag upp till 365 dagar.

Akutvårdsersättning

Vid akutfall som resulterar i sjukhusvistelse får du 500 kr vid inskrivningen.

Vanprydande ärr

Ersättningen lämnas efter bedömning av ärr som är kvarvarande.

Sveda och värk

Ersättning enligt tabell efter 30 dagar .

Tandskador och vårdkostnader

Tand- och vårdkostnader upp till 5 år.

Skadade glasögon och kläder

Ersättning om högst 10 000 kr. Bland annat föremålets ålder avgör.

Krishjälp/terapi

Upp till 15 tillfällen hos psykolog ingår.

Hjälpmedel

Ingår. Även vård och behandling som ordinerats av läkare.

Resekostnader

Nödvändiga transportkostnader ersätts.

 


Detta täcks inte av Gjensidige olycksfallsförsäkring

Gjensidiges olycksfallsförsäkring täcker generellt sett in flera eventuella händelser, men inte alla.  

 • Om olycksfall inträffar innan du tecknat försäkringen.
 • Om du är 18 år eller äldre och begår ett brott som leder till olycksfall.
 • Vid olycksfall som framkallats med uppsåt.
 • Om skador uppstått i din yrkesutövning får du vanligtvis inte ersättning. 

Självrisk Gjensidige olycksfallsförsäkring

Det tillkommer ingen självrisk.


Rabatter Gjensidige olycksfallsförsäkring

Du kan få upp till 15 % i rabatt om du samlar försäkringar hos Gjensidige.


Omdöme Gjensidige olycksfallsförsäkring

Gjensidiges olycksfallsförsäkring är, sett till sin helhet, relativt omfattande. Den har dessutom en jämförelsevis lång ersättningstid för tand- och vårdkostnader och en tilläggsersättning vid medicinsk invaliditet. Undantagen för riskfyllda aktiviteter är dock många, där de flesta inte ger någon ersättning. Det går heller inte att teckna någon familjeförsäkring, om du skulle vilja medförsäkra fler personer. Priset ligger inom spannet för vad som kan betraktas som rimligt. Det är dock inte det lägsta. Sett till vad som ingår i försäkringen kan du få en mer heltäckande försäkring för liknande premie. Något som också är till Gjensidiges nackdel är kundomdömena. De är låga, sett till försäkringsbolaget som helhet. Detta bidrar till att vi inte kan placera Gjensidiges olycksfallsförsäkring i topp.

Läs mer

 

Hur kompenseras skadorna?

Trots att själva skadan inte alltid kan avhjälpas med pengar, underlättar det fortfarande att bli ekonomiskt kompenserad. När du skaffar en olycksfallsförsäkring handlar det alltså främst om att få ekonomisk ersättning vid en skada. Skadan i sig kan vara nog så jobbig, men att dessutom blir lidande ekonomiskt blir en dubbel börda.

Det finns olika områden där du kan bli hjälpt på det här sättet av en olycksfallsförsäkring. Vi ska gå in på några av de vanligaste för att se vad en olycksfallsförsäkring egentligen täcker. 

 • disability

  Medicinsk och ekonomisk invaliditet

  Om du efter exempelvis en bilolycka drabbas bestående skada, alltså en så pass allvarlig skada att du inte blir återställd kan du få ersättning för medicinsk invaliditet. Med ekonomisk invaliditet menas att du på grund av exempelvis bestående skada blir bestående oförmögen att arbeta. Kanske har du får en permanent skada av något slag som gör att du helt enkelt inte kan återvända till ditt jobb och inte heller kan ta något annat arbete. Det kan handla om värk av olika slag eller förlamning.
 • hurt

  Kostnader i samband med en skada 

  Här rör det sig oftast om skador som du återhämtar dig ifrån. Säg att du bryter benet och inte kan arbeta på ett antal månader men att du sedan kan återvända till ditt ordinarie jobb. Då kan du får en engångssumma som ska göra det lättare för dig att klara dig under den tid du måste vara sjukskriven. Det kan också täcka sådant som rehabilitering och liknande.
 • hospital

  Kostnad för sjukhusvistelse och vård

  Att vårdas på sjukhus är inte gratis som många kanske kan förledas att tro. Visserligen bekostas den största delen av den vård man får med hjälp av offentliga medel, men en liten bit får man själv stå för. Varje dygn man ligger på sjukhus får man betala någon hundralapp eller två. För den som är tvingad till långvarig sjukhusvård vid en skada kan detta springa upp till rätt rejäla summor. Då kan det vara skönt att ha en olycksfallsförsäkring som hjälper en att betala de här summorna. Försäkringen täcker i de här fallen sjukhusvistelse, vård, medicin, resor och annat som krävs för att man åter igen ska komma på fötter innan man återgår till sin normala tillvaro.
 • scar

  Ersättning för ärr

  Kanske är ärr inte det första man tänker på när det gäller försäkringar. Men ärr kan innebära så mycket mer än bara ärret efter ett skrubbsår på benet. Här handlar det om betydligt allvarligare former av ärr. En trafikolycka kan föra med sig påtagliga ärr som man måste få läkarvård för. Brännskador eller splitterskador är sådant som kan orsaka stora hudskador och lämna efter sig ärr som är både vanprydande och smärtsamma. Vilka sorts ärr som täcks av detta är olika för respektive försäkringsbolag, men i stort sett är reglerna desamma om det rör sig om stora ärr efter olyckor.
 • dental care

  Tandskador

  Att skada tänderna kan vara lättare än man tror. Det räcker att falla lite olyckligt och slå ansiktet mot asfalten så kan både en och flera tänder ryka. Då är det viktigt att ha en försäkring som täcker. Tandläkarkostnader kan springa upp i riktigt stora summor. Det som gäller här är att försäkringen täcker ”nödvändig behandling”. Vissa gånger kan detta vara ett gränsfall, och tolkningarna kan skilja sig åt från ett försäkringsbolag till ett annat. Tilläggas bör att även de som har protes och får denna skadad också har rätt till ersättning för detta.
 • tombstone

  Ersättning vid dödsfall

  Om det allra värsta händer kan det även betalas ut en summa vid dödsfall. Nu kan man kanske tycka att man inte har särskilt stor användning för pengar om man inte längre lever, så varför ska man betala till en försäkring som täcker ens eget dödsfall? Anledningen är helt enkelt att den hjälper de efterlevande. Själva ersättningen går till dödsboet. Kom dock ihåg att sådant som begravning och juridisk hjälp för bodelning kommer att kosta en del. Det kan även tillkomma resor i samband med försäljning av egendomar. Värt att notera här är att just summan som ges för ersättning vid dödsfall kan variera. Detta beroende på åldern hos den försäkrade. En äldre person ersätts i regel lägre än någon som är yngre.

Vem kan teckna en olycksfallsförsäkring?

I stort sett står det fritt för alla att teckna en olycksfallsförsäkring. Det finns dock några undantag. Villkoren är nämligen olika för olika personer. Detta låter värre än vad det är. Det är inte så att försäkringsfirmorna gör skillnad på människor.

Nej, det avgörande faktumet man tittar på här är ålder. Detta är ganska uppenbart, då en person med högre ålder löper större risk att drabbas av skador efter olyckor. En ung frisk människa återhämtar sig vanligtvis snabbare efter en skada än en person som är över 80 och har andra krämpor i botten.

Även när det handlar om livförsäkringsdelen är villkoren naturligt nog olika beroende på hur gammal försäkringstagaren är.

Visste du att
Tips!
Tänk på att det inte är alla bolag som låter försäkringen vara fram till dödsfallet. Endast ett fåtal av de större låter försäkringstagaren vara täckt livet ut, oavsett hur gamla de blir. Mer vanligt är att försäkringen upphör när personen ifråga nått en viss ålder. Vissa har 75 år som övre gräns, men de allra flesta har 65 år.

Vilka åldersgränser gäller?

Det finns inga entydiga regler för vem som kan teckna en olycksfallsförsäkring, och alla bolag har sina egna riktlinjer som de går efter. Trygg-Hansa är det bolag som har lägst åldersgräns, den går redan vid 54 års ålder. Den som är äldre än 54 år kan alltså inte teckna något olycksfallsförsäkring här.

Andra bolag är något generösare. Förutom Länsförsäkringar som drar sin gräns vid 59 år, finns det en hel del som anser att pensionsåldern är den mest lämpliga. Flera av de stora bolagen sätter stopp för personer som är 65 år eller äldre.

Men det finns också ett fåtal som välkomnar även äldre att skaffa olycksfallsförsäkring. Hos både Watercircles och Gjensidge anser man att 74 år är den ålder då man inte längre kan erbjuda denna sorts försäkring.

money 2

Hur mycket kan jag få i ersättning?

Nu kommer vi till den fråga som kanske helst vill ha svar på innan man tecknar sin försäkring. Hur mycket får jag i ersättning om något händer?

Ersättningens storlek beror på olika faktorer:

 • Medicinsk invaliditet samt Ekonomisk invaliditet: sträcker sig upp till maximalt cirka 2 300 000 kr. Skillnaden beror dels på villkoren, dels på den försäkringssumma du valt att betala.
 • Engångsbelopp för skador: 40 000 - 50 000 kr.
 • Ersättning vid dödsfall: 23 000 - 150 000 kr.

Exempel för utbetalning av ersättning

Om du råkar ut för en olycksfallsskada som resulterar i medicinsk invaliditet kommer du att få ett engångsbelopp utbetalt. Den medicinska invaliditeten ska vara bestående. Nivån på ersättningen bestäms av invaliditetsgraden. Denna bedöms först efter ett år, som tidigast. Resor, mediciner och så vidare, som kan ge merkostnader innan du får ersättning ersätts ofta med upp till 5 % av försäkringsbeloppet. Detta förutsätter dock att du sparar kvitton.

Generellt sett gäller att om försäkringsbeloppet är till exempel 700 000 kr och invaliditetsgraden är 20 %, blir ersättningen som utbetalas 140 000 kr.

Vad kostar en olycksfallsförsäkring?

Det är svårt att säga en exakt vad summan du kommer att betala hamnar på. Den beror bland annat på vad som ingår i försäkringen, hur stor ersättning du vill ha och din ålder. För en person som är 40 år brukar dock årskostnaden ligga på mellan 500 kronor upp till 2000 kronor. Överlag gäller dock att ju mer du betalar, desto högre blir ersättningen. Här blir det alltså viktigt att sätta priset i relation till vad du faktiskt får ut av olycksfallsförsäkringen.

Frågor och svar om olycksfallsförsäkringar

Bör jag ha en olycksfallsförsäkring?

Svaret är ja. Den summa det kostar per år kan definitivt vara värt känslan att slippa oroa sig för vad som skulle hända om olyckan är framme. Eftersom flera olika olycksfallshändelser täcks in i många olycksfallsförsäkringar, ger det en garanti för att du ofta får någon form av ekonomisk kompensation.   

Vad är en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring är vad det låter som – en försäkring som träder i kraft om du råkar ut för någon olycka. Vad som räknas som olycka kan i vissa fall vara gränsfall, men i regel innebär det olyckor som orsakar yttre skador.

Det ska också röra sig om en plötslig, ofrivillig och yttre händelse.. Då kanske man frågar sig om inte alla olyckor är ofrivilliga, ingen går väl och blir skadad frivilligt. Visserligen, men det finns ändå vissa skillnader.

Bryter du benet efter att ha ramlat ner från en stege räknas detta givetvis som en olycka. Du ramlade ju inte självmant ner från stegen. Om du skadar knät när du är ute och springer är också detta en skada, men oftast räknas inte sådana skador som ofrivilliga. Du visste vad du gav dig in på när du gav dig ut och sprang. Däremot finns det extra försäkringar att köpa till för den som idrottar mycket.

Senast Uppdaterad: 2021-06-28 08:55:48

Betygsätt den här artikeln
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
103 röster, Genomsnitt: 4.4 / 5

Testvinnare - Bästa Olycksfallsförsäkring

 • ICA Olycksfallsförsäkring
 • Länsförsäkringar Olycksfallsförsäkring
 • Water Circles Olycksfallsförsäkring
 • Gjensidige Olycksfallsförsäkring