Vilken är den bästa båtförsäkringen?

Stor jämförelse av de bästa båtförsäkringarna 2024 inom flera olika segment.

En båtförsäkring skyddar dig vid olika sorters oförutsedda händelser såsom stölder och motorstopp. De mer heltäckande båtförsäkringarna erbjuder även allt från rättsskydd vid tvister till ansvarsförsäkring om du skulle åsamka skada på annan båt.

För att underlätta ditt val har vi recenserat flera båtförsäkringar och hittat flera spännande alternativ till bra priser. Det här året utser vi Atlantica Båtförsäkring till den bästa båtförsäkringen. Atlantica ger dig möjligheter att anpassa innehållet efter behov. Företaget har dessutom goda vitsord och servicen är professionell.

Översikt - Bästa båtförsäkringarna:

Här är en överblick över årets bästa båtförsäkringar.

 1. Bästa valet: Atlantica Båtförsäkring
 2. Bästa för större båtar: Svedea Båtförsäkring
 3. Bäst för segeljolle: Svenska Sjö Båtförsäkring
 4. Bästa för småbåt: Folksam Båtförsäkring
 5. Bäst för båtar med spårsändare: IF Båtförsäkring

Våra 5 bästa båtförsäkringar (april 2024)

1. Atlantica Båtförsäkring- Bästa valet

Atlantica Båtförsäkring - Bästa valet
Betyg 4,7/5
Betyg 4,7/5
Ansök nu
köp
(Atlanticas hemsida)

Bland de äldsta försäkringsbolagen i Sverige hittar vi Atlantica. Idag är bolaget en del av Moderna försäkringar, men rötterna går tillbaka till 1916. Atlantica utmärker sig genom att specialanpassa sina försäkringar efter behov och genom att ha ett mycket nära samarbete med båtlivet.

Atlanticas långa historia av att försäkra båtar för med sig erfarenhet på området. Kundomdömena är positiva. Kundservicen anses vara snabb, trevlig och professionell och priserna rimliga.

Vi ger Atlantica ett mycket gott omdöme som båtförsäkringsbolag. Bolaget erbjuder, utöver servicen, ett utbud som går lätt att anpassa efter behov och pris. För den har motorer från speciella fabrikanter, finns också specialgjorda båtförsäkringar. Det samma gäller sportfiskare och vattenskotrar.

Vi har valt Atlanticas båtförsäkringar till de "bästa båtförsäkringarna", då bolaget till skillnad från de andra aktörerna är specialiserade på att försäkra just båtar. Detta gör att det går enklare att detaljstyra din försäkring så att den passar just din båt. Vi gillar också att de har redan utformade försäkringsalternativ kopplade till märket på din båt eller motor.

Egenskaper

 • Trustpilot: 4.6 / 5
 • Båtassistans: Ja
 • Maskinskada: Tillägg

Fördelar

 • Specialutformade båtförsäkringar
 • Högkvalitativ service
 • Mycket valuta för pengarna

Nackdelar

 • Främst inriktad på motorbåtar

Omdöme

Bolaget som till skillnad från de flesta andra aktörer valt att fokusera helhjärtat på försäkringar för båtar.
Alla bedömningskriterier
Månadskostnad:
Betyg 4.8/5
4,8/5
Omfattning:
Betyg 4.8/5
4,8/5
Självrisker:
Betyg 4.4/5
4,4/5
Villkor:
Betyg 4.7/5
4,7/5
Tilläggsförsäkringar:
Betyg 4.8/5
4,8/5
Kundservice:
Betyg 4.9/5
4,9/5
Totalt:
Betyg 4,7/5
4,7/5
Vad ingår?

Beroende på vilken försäkring du väljer och hur du utformar den med eventuella tilläggsförsäkringar, kommer omfattningen att variera. 

 • Ansvarsförsäkring: Denna erbjuder ett grundläggande skydd vid ansvarshändelser. Alltså händelser som du och din båt orsakar på annan person eller annans egendom. Försäkringen är till för att skydda andra. Du får hjälp med ersättning som kan krävas av dig. 
 • Helförsäkring: Ett mer omfattande skydd får du om du tecknar en helförsäkring. Här ingår sådant som ersättning vid skadegörelse och brand samt assistans vid båthaveri. Om du vill utöka försäkringen till att omfatta mer, kan du välja till olika tilläggsförsäkringar.  
Tabell över båtförsäkringar

Atlantica Jämförelse

Ansvarsförsäkring

Helförsäkring

Ansvar

check 11

check 11

Brand

remove

check 11

Stöld, skadegörelse

remove

check 11

Sjöskada

remove

check 11

Glasskada

remove

check 11

Båtassistans

remove

check 11

Uppläggning*

remove

check 11

Lösöre**

remove

check 11

Jolle**

remove

check 11

Allrisk

remove

remove

Maskinskada

remove

remove

Båtolycksfall

remove

remove

Trailer

remove

remove

Uthyrning

remove

remove

  *Även transport- och sjösättningsskador.

**Går att utöka.

Tilläggsförsäkringar 

Ett av bolagets specialiteter är att erbjuda skräddarsydda lösningar. De kompletterande tilläggsförsäkringarna är en viktig del i detta. Atlantica erbjuder tillägg såsom utökat försäkringsvärde för lösöre och jolle, ett allrisktillägg, tillägg för maskinskada, olycksfall, trailer och uthyrning av båt.  

 

Självrisker

Vissa självrisker går att reglera själv, till exempel brand, stöld och sjöskada. Andra har ett fast belopp, såsom maskinskada och allrisk. För assistans och olycksfall tillkommer ingen självrisk. Självrisken för ansvarsskada ligger på 1 000 kr och rättsskyddssjälvrisken är 20 % av skadekostnaden.

2. Svedea Båtförsäkring- Bästa för större båtar

Svedea Båtförsäkring - Bästa för större båtar
Betyg 4,5/5
Betyg 4,5/5
Ansök nu
köp
(Svedeas hemsida)

Försäkringsbolaget Svedea är relativt nytt och grundades 2010.  Ambitionen är att ha marknadsledande försäkringar inom de områden man valt att specialisera sig på. Här ingår försäkringar för bland annat husdjur, vattenskotrar och båtar. Försäkringarna för båtar kommer i tre olika varianter, med olika omfattning.

Svedea har överlag fått bra omdömen. De är dock blandade. Av de recensioner som finns på google får Svedea ett gott omdöme. Kundomdömena, om än få, på Trustpilot ger däremot företaget tummen ned.

De olika försäkringsnivåerna som erbjuds via bolaget täcker in flera behov. Ett minus är dock att ersättning för maskinskada inte ingår som tilläggsförsäkring. Intresset av den typen av tillägg har ökat och för att ta del av den måste man ha alternativ XXL. Ett plus är att grundalternativet, L, är mer än enbart en ansvarsförsäkring. Detta ger dig som kund ett godkänt skydd redan från början. Försäkringarna går dessutom, generellt sett, snabbt och smidigt att teckna.

Vi utsåg till Svedeas Båtförsäkring till den "bästa båtförsäkringen för stora båtar" eftersom de har 3 inriktade försäkringsformer med fokus på de större båtarna. Vi uppskattar att 10% av försäkringspremien sätts undan på ett självriskkonto efter varje skadefritt år. Detta kan sedan användas när du råkar ut för en olycka att kvittera din självrisk med. 

Egenskaper

 • Trustpilot: 2.8 / 5
 • Båtassistans: Ja
 • Maskinskada: Tillägg

Fördelar

 • Båtens värde omvärderas löpande
 • Rabatt på självrisken

Nackdelar

 • Många andra kunder som haft problem med att få ut ersättning

Omdöme

Alternativet som kontinuerligt omvärderar din båt och således minskar priset i samband med att båtens värde sjunker.
Alla bedömningskriterier
Månadskostnad:
Betyg 4.4/5
4,4/5
Omfattning:
Betyg 4.7/5
4,7/5
Självrisker:
Betyg 4.5/5
4,5/5
Villkor:
Betyg 4.6/5
4,6/5
Tilläggsförsäkringar:
Betyg 4.4/5
4,4/5
Kundservice:
Betyg 4.6/5
4,6/5
Totalt:
Betyg 4,5/5
4,5/5
Vad ingår?

De tre varianterna av försäkringar som går att teckna ger dig en stor valfrihet att kunna välja den nivå som passar dina behov bäst. Svedeas försäkringar är totalt sett heltäckande, vilket gör att tilläggsförsäkringarna är få.

 • Försäkring L: Den mest grundläggande försäkringen täcker mer än bara ersättning vid ansvarsskada. Tack vare de andra delarna som ingår kan denna försäkring räcka för många.
 • Försäkring XL: Genom att teckna denna försäkring får du bland annat ett allriskskydd, en drulleförsäkring, som kan vara användbar när du har oturen med dig. Assistans vid sjönöd ingår också.
 • Försäkring XXL: Det mest omfattande skyddet får du genom att teckna den största försäkringen, XXL. Här ingår även maskinskadeersättning. Skador på båtens motor kan bli dyra att åtgärda utan en försäkring. 
 • Tilläggsförsäkringar: De tilläggsförsäkringar som finns täcker jolle, trailer, uthyrning och utökat geografiskt område.
Tabell över båtförsäkringar

Svedea Jämförelse

Försäkring L

Försäkring XL

Försäkring XXL

Ansvar

check 11

check 11

check 11

Brand

check 11

check 11

check 11

Stöld, skadegörelse

check 11

check 11

check 11

Sjöskada

check 11

check 11

check 11

Rättsskydd 

check 11

check 11

check 11

Uppläggning*

check 11

check 11

check 11

Lösöre**

check 11

check 11

check 11

Assistans

remove

check 11

check 11

Stillestånd

remove

check 11

check 11

Allrisk

remove

check 11

check 11

Båtolycksfall

remove

check 11

check 11

Maskinskada

remove

remove

check 11

   *Även transport- och sjösättningsskador.

 **Dubbelt försäkringsvärde för personligt lösöre för XL och XXL till 2 % av båtvärdet (minst 10 000 kr).

Självrisker

Flera självrisker är valbara, andra kommer till ett fast pris. Om du dessutom håller båten skadefri får du 10 % rabatt på självrisken, per år, för sjöskador. Det upparbetade beloppet används sedan för att täcka kostnader vid olyckor och skador.

3. Svenska Sjö Båtförsäkring- Bäst för segeljolle

Svenska Sjö Båtförsäkring - Bäst för segeljolle
Betyg 4,3/5
Betyg 4,3/5
Ansök nu
köp
(Svenska Sjös hemsida)

Grunden till Svenska sjö lades 1967, det var då Sveriges båtorganisationer gick samman och startade aktiebolaget. Ambitionen var då, och är nu, att erbjuda anpassade försäkringar för fritidsbåtar och båtklubbar. Bolaget har idag 50 000 försäkringstagare för båtar. För förmedlingen av försäkringarna står Svenska sjö och Trygg-Hansa är försäkringsgivaren.

På samma sätt som flera andra båtförsäkringar, tar även Svenska sjö fram sina försäkringar i samarbete med båtfolk och klubbar. Försäkringarna är dock relativt svåra att överblicka och fokus ligger på de som är medlemmar. De sex paket som finns att välja mellan, vi redovisar tre av dem, skapar dock flexibilitet, speciellt tillsammans med tilläggsdelarna.

Vi har valt ut Svenska sjö Båtförsäkring till den "bästa båtförsäkringen för segeljolle" eftersom det är ett mångsidigt alternativ som gäller både vid träning och tävling samt där du själv väljer om den ska gälla i Norden eller hela Europa. Självrisken är även ganska låg och kostar 2000 kronor per tillfälle. Tänk dock på att maxvärdet på båten får vara högst 100 000 kronor.

Egenskaper

 • Trustpilot: 3.4 / 5
 • Båtassistans: Ja
 • Maskinskada: Tillägg

Fördelar

 • Självriskrabatt vid skadefria år
 • Fördelar för båtklubbsmedlemmar
 • Flera båtförsäkringar

Nackdelar

 • Kundtjänsten är ibland långsam

Omdöme

Prisvärt alternativ som ger dig självriskrabatt de år du är skadefri.
Alla bedömningskriterier
Månadskostnad:
Betyg 4.2/5
4,2/5
Omfattning:
Betyg 4.4/5
4,4/5
Självrisker:
Betyg 4.5/5
4,5/5
Villkor:
Betyg 4.1/5
4,1/5
Tilläggsförsäkringar:
Betyg 4.3/5
4,3/5
Kundservice:
Betyg 4.2/5
4,2/5
Totalt:
Betyg 4,3/5
4,3/5
Vad ingår?

Idag erbjuds sex olika försäkringstyper, med flera delar inkluderade. I tabellen nedan visas de tre grundläggande typerna. Det finns ytterligare två delar som kräver medlemskap i båtklubb och dessutom en som gäller segeljolle. För mer information om dessa kan du läsa på hemsidan.

 • Ansvar: Ansvarsförsäkringen täcker endast ansvarsskador. Den ger ett skydd som ersätter dig vid skador på andra personer eller deras egendom.
 • Uppläggning: Med denna båtförsäkring ersätts du för mer än bara ansvarsskador. Skada vid brand och stöld samt skada på elektronisk utrustning ersätts till exempel.  
 • Hel, ej medlem: Om du vill ha ett skydd med stort omfång, kan du teckna denna båtförsäkring. Här ersätts sjöskada och du får assistans om du till exempel strandar. Notera att maskinskada inte ingår. Om du vill ha denna kan du teckna försäkringen som medlem i till exempel en båtklubb, eller om du är ansluten till Svenska Båtunionen. 
 • Tilläggsförsäkringar: Det går att komplettera försäkringarna med ett antal tillägg. Dessa är: Olycksfall, utökat personligt lösöre, maskin upp till 14 år, utökat skydd för elektronisk utrustning, allrisk upp till 50 000 kr, Trailer upp till 50 000 kr och jolle upp till 30 000 kr. Beroende på vilken av försäkringsalternativen du valt, kan du välja till olika tilläggsförsäkringar.
Tabell över båtförsäkringar

Svenska sjö Jämförelse

Ansvar

Uppläggning

Hel, ej medlem

Ansvar

check 11

check 11

check 11

Brand

remove

check 11

check 11

Stöld, skadegörelse

remove

check 11

check 11

Elektronisk utrustning remove

check 11

check 11

Rättsskydd 

remove

check 11

check 11

Uppläggningsskada*

remove

check 11

check 11

Personligt lösöre

remove

remove

check 11

Sjöskada

remove remove check 11
Assistans

remove

remove

check 11

Stillestånd

remove

remove

remove

Allrisk

remove

remove

remove

Maskinskada

remove

remove

remove

   *Även transport- och sjösättningsskador.

Självrisker

Självrisken kan reduceras under vissa omständigheter. Vissa stöld- och brandskador samt en godkänd säkerhetsbesiktning kan reducera självrisken. För varje skadefritt år, upp till tre år, ges 500 kr i självriskrabatt.

 

4. Folksam Båtförsäkring- Bästa för småbåt

Folksam Båtförsäkring - Bästa för småbåt
Betyg 3,9/5
Betyg 3,9/5
Ansök nu
köp
(Folksams hemsida)

Folksam är ett av de största kundägda försäkringsbolagen i Sverige. Bland de drygt 11 bolagen som finns under samma "paraply", hittar vi till exempel KPA Pension AB och Förenade Liv AB. Folksam erbjuder flera olika försäkringar, däribland en båtförsäkring. Försäkringen för båt kommer i två varianter.

Folksams båtförsäkring ger ett gott skydd som säkert passar många. Det som saknas är tilläggsförsäkringar för att kunna anpassa efter önskemål och behov. Kundomdömet för Folksam ligger högt på till exempel Trustpilot. För båtentusiasten framstår dock inte Folksam som förstahandsvalet, främst på grund av att försäkringen endast ger ett grundläggande skydd. För den som vill hyra ut båten via uthyrningsföretag, kommer försäkringen heller inte att täcka detta.

Folksam är enligt oss bolaget som erbjuder "bäst småbåtsförsäkringar". Detta baserar vi bland annat på att man kan välja deras specialdesignade småbåtsförsäkring som gäller båtar värda upp till 100 000 kronor. Det vi gillar med denna försäkringsform är att den erbjuder skydd för bland annat stöld och grundstötning samt att den inte har några begränsningar på vare sig båtens eller motorns storlek.

Egenskaper

 • Trustpilot: 4.3 / 5
 • Båtassistans: Ja
 • Maskinskada: Tillägg

Fördelar

 • Kombinera hemförsäkring och båtförsäkring
 • Enkelt försäkringsupplägg
 • Få samlingsrabatter

Nackdelar

 • Folksams hemförsäkring krävs

Omdöme

Optimalt val för dig som redan har andra Folksamförsäkringar och vill ha tillgång till mängdrabatt.
Alla bedömningskriterier
Månadskostnad:
Betyg 4/5
4,0/5
Omfattning:
Betyg 3.8/5
3,8/5
Självrisker:
Betyg 3.9/5
3,9/5
Villkor:
Betyg 4/5
4,0/5
Tilläggsförsäkringar:
Betyg 4.1/5
4,1/5
Kundservice:
Betyg 3.7/5
3,7/5
Totalt:
Betyg 3,9/5
3,9/5
Vad ingår?

Vilken av Folksams två båtförsäkringar som du tecknar beror bland annat på båtens värde. Småbåtsförsäkringen gäller mindre och billigare båtar och övriga båtar tecknas med fördel med Folksams båtförsäkring. 

 • Småbåt: Om du har en fritidsbåt med ett värde upp till 100 000 kr och hemförsäkringen hos Folksam, väljer du tillägget "småbåt". Det som inte ingår då är båtassistans och maskinskada.
 • Båtförsäkring: De andra varianterna är att välja Folksams båtförsäkring, eller båtförsäkring med tillägg. Med tillägget ingår maskinskada.

Försäkringarna gäller i de Nordiska länderna och i de nordiska territorialvattnen. För att du ska få ersättning gäller det att ta hänsyn till aktsamhetskraven som Folksam har. Om du till exempel inte har godkänd brandsläckare ombord, har en båt som är i dåligt skick eller inte är stöldsäkrad, kan du få avdrag på ersättningen.  

Tabell över båtförsäkringar

Folksam Jämförelse

Småbåt

Båtförsäkring

Med tillägg

Ansvar

check 11

check 11

check 11

Brand

check 11

check 11

check 11

Stöld, skadegörelse

check 11

check 11

check 11

Rättsskydd 

check 11

check 11

check 11

Uppläggningsskada*

check 11

check 11

check 11

Sjöskada

check 11 check 11 check 11
Assistans

remove

check 11

check 11
Maskinskada

remove

remove

check 11

   *Även transport- och sjösättningsskador.

Tilläggsförsäkringar 

Alternativet "småbåt" är en av tilläggsförsäkringarna som finns. Utöver denna finns maskinskada som tilläggsalternativ.

 

Självrisker

Folksams båtförsäkring kommer med liknande självrisknivåer som andra, jämförbara, försäkringsbolag. För skadetillfällen får du betala 2 000 kr. Ansvarssjälvrisken ligger på 2 000 kr. Rättsskyddets självrisk kommer till 20 % av kostnaden, som lägst 2 000 kr. Vid assistans tillkommer ingen självrisk. Under perioden 1/11 till 31/3 betalar du dubbel självrisk. Du kan också höja självriskerna, för att få ned premien.

5. IF Båtförsäkring- Bäst för båtar med spårsändare

IF Båtförsäkring - Bäst för båtar med spårsändare
Betyg 3,8/5
Betyg 3,8/5
Ansök nu
köp
(IF försäkrings hemsida)

IF är ett av de största försäkringsbolagen i Sverige. Inom sakförsäkringar är man ledande i Norden och har 3,6 miljoner kunder. Bolaget har ett brett utbud av försäkringar, bland annat två båtförsäkringar med olika omfattning.

IF:s båtförsäkring ger dig två alternativ. Det ena är ett bra grundskydd och det andra en helförsäkring. Några alternativ däremellan finns inte. Istället för att ha alternativet "Stor båtförsäkring", kunde man ha valt tilläggsförsäkringar. Det kan få ned kostnaden och ge dig precis det du vill ha. Försäkringarna som IF erbjuder är överlag relativt dyra och det gäller även båtförsäkringarna. Om du vill försäkra din båt, finns det bättre alternativ.

 

För dig som har en båt med spårsändare rekommenderar vi IFs båtförsäkring som vi utsåg till "bäst båtförsäkring för båtar med spårsändare". Huvudargumentet till varför vi valde den var för att du alltid får rabatt på din försäkring om spårsändaren är kopplad till en larmcentral. Är larmet enbart kopplad till dig själv och du finner din båt så kommer du även att få en självriskrabatt på 5000 kronor på skador som din båt fått.

Egenskaper

 • Trustpilot: 3.9 / 5
 • Båtassistans: Ja
 • Maskinskada: Tillägg

Fördelar

 • Komplettera hemförsäkringen med småbåtstillägg
 • Två enkla båtförsäkringar
 • Går att få rabatt på självrisken

Nackdelar

 • Något dyr

Omdöme

Välj mellan deras standardpaket eller det mer omfattande paketet med bland annat otursskada.
Alla bedömningskriterier
Månadskostnad:
Betyg 3.6/5
3,6/5
Omfattning:
Betyg 4/5
4,0/5
Självrisker:
Betyg 3.7/5
3,7/5
Villkor:
Betyg 4/5
4,0/5
Tilläggsförsäkringar:
Betyg 3.6/5
3,6/5
Kundservice:
Betyg 3.9/5
3,9/5
Totalt:
Betyg 3,8/5
3,8/5
Vad ingår?

De två båtförsäkringarna som ingår är en grundförsäkring och en utökad försäkring som ger ett heltäckande skydd. Om du har en hem- eller fritidshusförsäkring kan du istället välja ett småbåtstillägg. Värdet på båten får då inte överskrida 25 000 kr och vissa mått- och motorkrav gäller.      

 • Båtförsäkring: Med denna båtförsäkring får du ett bra skydd som täcker bland annat ersättning vid ansvarshändelser, ger ett rättsskydd och ersättning om det uppstår skador vid sjösättning av båten. IF:s båtförsäkring gäller i de Nordiska länderna med tillhörande territorialvatten.
 • Stor båtförsäkring: Den mest omfattande försäkringen är "Stor båtförsäkring". Den innehåller utöver vad som framgår i tabellen även delen båtextra. Denna del ersätter, helt eller delvis, trailer, skador på navigationsutrustning och avbrott på grund av motorstöld.
Tabell över båtförsäkringar

IF Jämförelse

Båtförsäkring

Stor båtförsäkring

Ansvar

check 11

check 11

Brand

check 11

check 11

Stöld, skadegörelse

check 11

check 11

Assistans check 11

check 11

Rättsskydd 

check 11

check 11

Uppläggningsskada*

check 11

check 11

Förvaring, transport land

check 11

check 11

Sjöskada

check 11 check 11

Jolle

check 11 check 11
Maskinskada

remove

check 11

Olycksfall

remove

check 11

Otursskada

remove

check 11

   *Även transport- och sjösättningsskador.

Tilläggsförsäkringar 

Det går inte att komplettera IF:s båtförsäkringar med några tillägg.

Självrisker

Vid ansvar tillkommer 1 000 kr i självrisk. Medförsäkrad jolle, 2 000 kr, glasskada 2 000 kr, båtextra 1 000 kr och maskinskada mellan 3 000 kr och 10 000 kr. Rättskyddet har en självrisk på 25 % av kostnaderna, som minst den grundsjälvrisk du valt. Vid olycksfall och assistans tillkommer ingen självrisk.

Så hittar du bästa Båtförsäkring

Vad är viktigt att tänka på när jag väljer båtförsäkring?

Det finns flera olika faktorer som är viktiga att hålla koll på när du ska skaffa den, för dig, bästa båtförsäkringen. Det är inte bara priset på försäkringen som spelar roll, utan till exempel vilken service du faktiskt får kan vara mer betydande.

Följande delar kan vara bra att ta hänsyn till oavsett vilken båtförsäkring du skaffar:

 • investigation

  Se över din försäkring

  innan säsongen börjar. Försök att hitta delar i den försäkringen du har som kan kompletteras, eller förändras. Om du ska skaffa en båtförsäkring för första gången är det extra viktigt att se över ditt behov.
 • decision

  Var inte felförsäkrad

  Genom att ha en dyr försäkring som du skaffade när båten var ny riskerar du att vara felförsäkrad. Försäkringen bör vara anpassad till marknadsvärdet på båten. Skilj här på marknadsvärdet och inköpspriset.
 • tax

  Anpassa självrisken

  Du kan själv välja hur hög självrisk du vill ha efter hur olycksdrabbad du tror att du är. En högre självrisk kan sänka priset, men blir dyrt när olyckan är framme.
 • pier

  Välj plats och hamn

  Olika hamnar och platser i landet där du förvarar båten påverkar priset på försäkringen. Även vilken båtverkstad du har och hur förhållandet mellan denna och försäkringsbolaget spelar roll.
 • 24 hours

  Försäkringsbolagets service

  Servicen är en av de viktigaste delarna när det gäller din båtförsäkring. Det är ingen idé att betala för en försäkring som du sedan kan få svårt att faktiskt utnyttja fullt ut. Lägg gärna extra pengar på en båtförsäkring som ger dig service vid alla tillfällen. När det verkligen gäller, vill du givetvis att försäkringsbolaget ställer upp för dig, så mycket som möjligt.
 • insurance 1

  Omfattningen på försäkringen

  En båtförsäkring kan i de allra flesta fall anpassas efter behov. Vissa försäkringsbolag erbjuder dock mer flexibla båtförsäkringar än andra. Du kan teckna tilläggsförsäkringar som utökar din grundförsäkring, eller välja en mer omfattande båtförsäkring. Omfattningen ska motsvara hur mycket du använder båten, hur du använder den och vilken typ av båt det är. Du bör bland annat ta hänsyn till värdet på den.
 • feedback 1

  Andra kunders omdömen

  Vad tidigare kunder har sagt om försäkringsbolaget är ibland en god källa till information. I våra recensioner av båtförsäkringarna har vi vägt in vad kunderna tycker om de respektive bolagen.
 • offer

  Rabatterbjudanden

  Rabatter kan få ned priset på din båtförsäkring. Det kan röra sig om sådant som samlingsrabatter eller förändringar och förbättringar av båten, med utrustning, som kan genomföras för att få rabatt på premien.

Jämför de bästa båtförsäkringarna i testet

Båtförsäkring Trustpilot Båtassistans Maskinskada Totalbetyg Pris
Atlantica Båtförsäkring 4.6 / 5 Ja Tillägg Betyg 4,7 / 5
4,7 / 5
Pris från
0 kr
Svedea Båtförsäkring 2.8 / 5 Ja Tillägg Betyg 4,5 / 5
4,5 / 5
Pris från
0 kr
Svenska Sjö Båtförsäkring 3.4 / 5 Ja Tillägg Betyg 4,3 / 5
4,3 / 5
Pris från
0 kr
Folksam Båtförsäkring 4.3 / 5 Ja Tillägg Betyg 3,9 / 5
3,9 / 5
Pris från
0 kr
IF Båtförsäkring 3.9 / 5 Ja Tillägg Betyg 3,8 / 5
3,8 / 5
Pris från
0 kr
båtförsäkring test

Så gjorde vi testet

Att välja båtförsäkring är inte det lättaste. Olika typer av båter kräver olika försäkringar och en mängd olika tilläggsförsäkringar att välja på gör inte det hela lättare. Även dina personliga förutsättningar och var du förvarar båten spelar roll. För att underlätta ditt val av båtförsäkring har vi istället här valt att utse bästa alternativet i flera olika kategorier.

För att bedöma de olika båtförsäkringarna har vi tagit fram en lista med punkter som är särskilt viktiga när det kommer till just båtförsäkringar. Varje försäkring har betygsatts efter punkterna:

 • Månadskostnad
 • Omfattning
 • Självrisker
 • Villkor
 • Tilläggsförsäkringar
 • Kundservice

Till sist har vi då sammanställt alla betygen och presenterar här försäkringarna med högsta betygen inom varje kategori.

Vad täcker en båtförsäkring normalt?

En båtförsäkring innehåller flera olika delar som kan ge dig ersättning för olika typer av incidenter och olyckshändelser. Exempelvis om någon skulle stjäla din motor. Försäkringsbolagen brukar även ersätta de allra flesta oförutsedda skador som kan uppstår – både när båten ligger i sjön men även vid till exempel sjösättning eller när man exempelvis ska rigga sin mast. Även olyckor som kan uppstå vid exempelvis transport eller när båten står på land kan ingå i paketet. Värt att ha i åtanke om du har båten i sjön under vinterhalvåret är att det finns en risk att försäkringsbolaget tar ut en större självrisk.

 • Alla skador som kan uppstå i samband med uppläggning och sjösättning brukar ingå. Det gäller även skador som uppstått på grund av transport- och lyft på land samt när man har riggat av eller riggat på båten.
 • Skador till sjöss som kan uppstå vid till exempel kollision, grundstötning eller kantring. En bra båtförsäkring tar också höjd för oförutsedda händelser likt vatteninträngning som kan ske genom slangar och rör i båten.
 • En båtförsäkring ser även till att täcka upp för skadegörelse och stöld som kan uppstå. Den täcker även bränder, skador som sker på grund av blixtnedslag, kortslutning samt explosioner som kan uppstå – även om det kan förekomma undantag.
 • I din försäkring brukar en så kallad ansvarsförsäkring ingå. Den ger ersättning om du som försäkringstagare skulle orsaka antingen en personskada eller en skada på en annan båt på sjön.
 • Båtförsäkringar kommer oftast med ett rättsskydd som kan ersätta eventuella advokatkostnader som kan uppstå vid tvister.
 • Du kan även få ersättning för att träffa psykolog om du har varit med om en traumatisk olycka till sjöss.
 • En bra båtförsäkring ska även innehålla stilleståndsersättning. Det är en ersättning du kan få om din båt inte blivit reparerad inom utsatt reparationstid.

Vilka tilläggsförsäkringar erbjuds?

De flest försäkringsbolag som försäkrar båtar erbjuder olika tilläggsförsäkringar. Dessa är till för att utöka och anpassa de grundläggande försäkringarna som finns. Beroende på vilket bolag du väljer, kan fokus ligga på antingen fler eller färre tillägg.

 • Assistans av bärgare kan i vissa fall fås om båten fått stopp på grund av tekniska problem, att föraren blivit akut sjuk eller för att bränslet har tagit slut. Dock är båtassistans inte alltid inräknat i det grundläggande skyddet.
 • Notera även att maskinskada oftast är en tilläggsförsäkring som du måste välja, den ingår inte på samma sätt som det gör för en bilförsäkring.
 • Har du en jolle på din båt brukar den täckas av båtens försäkring men bara upp till en viss summa. Är den mer värd bör du överväga en tilläggsförsäkring.
 • Båt och båttrailer måste inte försäkras hos samma bolag. Men många väljer att göra det ändå eftersom det är smidigt.
 • Då risken för skador ökar om du väljer att hyra ut din båt krävs oftast en tilläggsförsäkring för detta. Även din årspremie kan öka.
 • Elektronik och andra tillbehör har för det mesta ett lågt ersättningstak. Har du dyra redskap ombord kan en tilläggsförsäkring vara en bra tanke.
 • Har du funderingar på att segla jorden runt? Då är det läge att kontrollera att din båtförsäkring gäller för hela din planerade resrutt. Som tur är brukar de flesta båtförsäkringar ge möjlighet för dig att utöka det så kallade giltighetsområdet.

Hur mycket kostar en båtförsäkring?

Det finns många variabler man behöver ta i beaktande för att kunna räkna ut vad priset blir på en fullgod båtförsäkring.

 • jigsaw

  Delar som spelar in

  Det beror inte minst på vilken båt du har och hur du har valt att förvara den. Bor du i en ort där stölder är mer vanliga, då kommer din båtförsäkring dessvärre att bli dyrare. Det gäller och våra storstadsområden Stockholm, Göteborg och Malmö. Försäkringsbolagen har skadestatistik för olika båtmodeller och tittar även på vilken hamn som båten ligger i, när det är dags att skriva kontrakt med dig.
 • insurance company

  Val av försäkringsbolag

  Vilket försäkringsbolag du väljer spelar roll men generellt kan man säga att en båtförsäkring brukar kosta från ett par tusenlappar och uppåt per år. Det kan samtidigt skilja många tusen kronor i premie om man jämför det billigaste och dyraste försäkringsalternativet för tillfället. Se därför till att alltid göra din research och noggrant jämföra dina alternativ.

Visste du att
Tips!
Se över värdet på din båt varje år eftersom det påverkar priset på din försäkring. Installerar du ny utrustning kan båten öka i värde. Om du inte meddelar försäkringsbolaget detta kan båten vara underförsäkrad.

Omvärdera båten och få ned priset på försäkringen

Det är viktigt att du omvärderar din båt regelbundet, för att kostnaden för försäkringen inte ska bli för hög. Försäkringsvärdet, vilket är det samma som marknadsvärdet, ska också var aktuellt för att du ska kunna få rätt ersättning. 

Du kan värdera din båt hos en båthandlare, med det går också att uppskatta värdet på båten själv: 

 • Motor: Titta på vilken tillverkare det är av motorn och vilket motornummer den har. En gammal eller välanvänd motor har sannolikt sjunkit i värde. Om du kan bevisa att motorn har genomgått service med jämna mellanrum, kan det påverka värdet.
 • Båtens årsmodell: Årsmodellen är en av utgångspunkterna för försäkringsvärdet. Om båten är mer än tio år gammal brukar man till exempel säga att värdet har halverats.
 • Spara kvitton: Alla kvitton och all dokumentation för service och reparationer ska sparas. Dessa styrker att du gjort förändringar, eller vidtagit åtgärder, som påverkar försäkringsvärdet.  
 • Segel: En annan del på en båt som kan tappa i värde efter en viss tid är seglet. Det gäller inte minst om det är lagat eller om det finns tydliga tecken på slitage. Nya segel höjer däremot marknadsvärdet.
 • Elektronisk utrustning: Elektroniken ombord på båten kan tappa i värde. Det gäller till exempel ekolod och GPS-plottrar samt liknande utrustning. Komponenter och utrustning slits och marknadsvärdet för produkterna kan sjunka.

Hur kan jag sänka min självrisk?

Du kan göra mycket själv för att minska dina kostnader och på så vi få en bättre båtförsäkring. Utöver att jämföra erbjudanden och villkor bland olika försäkringsbolag kan du även göra en del handfasta saker som dessutom skyddar din båt. Hamnar med Säker Hamn-certifiering uppfyller en rad säkerhetskrav och om din båt ligger där kan rabatt ges. Men båtstölder är inget ovanligt och även om hamnen eller din båtuppläggningsplats är inhägnad och övervakad kan du med samtidigt öka din egen säkerhet och minska premien med hjälp av några små investeringar.

 • Se alltid till att du har en ha godkänd låsanordning. Din båt ska vara fastlåst när du ligger till kaj i en hamn.
 • Se till att installera ett båtlarm på din båt. Båtlarm som har rörelsesensor och siren kan avskräcka eventuella tjuvar. Om de får med sig något av värde kan GPS-larm och spårsändare hjälpa dig att få tillbaka dessa.
 • Se till att din motor har en elektronisk startspärr. Dessa kan blockera en eller flera av båtens motorfunktioner och göra det omöjligt för kriminella att köra iväg med din båt.
 • Se till att avskräcka tjuvarna och öka samtidigt dina chanser att få tillbaka stulna värdesaker genom stöldmärkning. Det kan exempelvis handla om ID-märkning eller DNA-märkning.
 • Skaffa ett kölskydd, med ett sådant kan du minska risken för att skador ska uppstå på kölen vid till exempel förtöjning vid en strand.

Sätt dig i skolbänken. Med nautisk kompetens ökar ditt säkerhetstänk och risken för olyckor minskar. Båtägare som har en kustskepparexamen eller högre kan ofta premieras med en lägre premie.

Frågor och svar om båtförsäkring

Vad behöver försäkringsbolaget veta om min båt?

Försäkringsbolaget behöver bland annat veta vad det är för typ av båt du har inklusive märke och årsmodell. De tittar gärna på motorfabrikat och ber dig ofta ange motornummer och skrovnummer samt information om motorns styrka. Försäkringsbolagen kan även kräva att du har en godkänd brandsläckare till hands ombord om till exempel båten har ett kök eller en värmeanläggning.

Spelar sjö eller hav någon roll för försäkringen?

Premien för en båtförsäkring skiljer sig åt beroende på bland annat hur stor din båt är och vilken typ av båt det handlar om. Men en båtförsäkring kan även vara baserad på i vilket vatten din båt kommer att röra sig. Det finns till exempel olika försäkringar beroende på om du kommer att vistas i en insjö eller ute på havet.

Har du bara planerat att ha båten i en mindre sjö finns det möjlighet att få en billigare båtförsäkring. Om du planerar en längre resa på öppet hav eller på till exempel Göta Kanal behöver du tillse att din försäkring gäller för även detta. Har du din båt i havet brukar din båtförsäkring gälla i vattnen runt Sverige, Norge, Danmark och Finland, inklusive Östersjön samt delar av Kattegatt och Skagerack.

Även var i landet din båt befinner sig spelar in och påverkar priset på din försäkring. Bor du i en ort där stölder är mer vanliga kommer även din båtförsäkring dessvärre att bli dyrare. Det gäller inte minst i våra storstadsområden.

Vilka båtförsäkringsbolag finns det i Sverige?

Du kan göra mycket själv för att minska dina kostnader som kan uppstå med en båtförsäkring. Det gäller inte minst att jämföra erbjudanden och villkor bland olika försäkringsbolag. I Sverige finns det företag som är specialiserade på båtförsäkringar men även traditionella försäkringsbolag har fullgoda båtförsäkringar.

 • Specialiserade på båtförsäkringar: Alandia Båtförsäkringar, Pantaenius, Atlantica, Svedea och Svenska sjö.
 • Traditionella försäkringsbolag: Trygg Hansa, If, Folksam och Länsförsäkringar.

Vad är min båts försäkringsvärde?

På samma sätt som priset för en båtförsäkring bestäms av olika faktorer, bestäms värdet på båten inte av en, utan av flera olika delar. Det är särskilt svårt att sätta en korrekt prislapp på båtar som är äldre eller är hemmabyggen.

Har du däremot en båt som är en förhållandevis vanlig båtmodell av känt fabrikat, då underlättar det när du vill ta reda på hur mycket den kan vara värd. Eftersom flera båtar brukar finnas till försäljning kan du se vad andra har valt att betala för liknande båtar i samma skick och som är av samma årsmodell. Ett annat alternativ är att gå till en båthandlare.

Varför lita på Crediwizz?

Crediwizz.se är en oberoende jämförelsetjänst som recenserar och jämför produkter och tjänster inom ekonomi. Tjänsten kostar ingenting för dig som konsument och finansieras genom affiliate-program.

Innehållet på denna sida ska inte betraktas som finansiell rådgiving.

Läs mer om Crediwizz

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022
Betygsätt den här artikeln
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
41 röster, Genomsnitt: 4.5 / 5