Bäst inkomstförsäkring 2021

En försäkring som gäller din inkomst kan betraktas som en god investering, speciellt i tider när det råder osäkerhet på arbetsmarknaden. I princip kan vi säga att en inkomstförsäkring alltid är en bra investering, om du har en lön som överstiger taket för a-kassan. Ju högre lön du har, desto mer lönsamt kan det bli att skaffa en inkomstförsäkring. Av de försäkringar som jämfört har vi utnämnt Accept Inkomstförsäkring till bäst inkomstförsäkring. Kundomdömena är goda, premien individuell och antalet dagar med ersättning är många. 

incomes2

Så hittar du bäst inkomstförsäkring

Olika inkomstförsäkringar ser olika ut beroende på vilken organisation eller vilket företag som står för den. Det finns dock några viktiga punkter du bör undersöka när du jämför olika inkomstförsäkringar:

 • Karenstid: Detta är det antal dagar du måste ha fått ersättning från arbetslöshetskassan innan inkomstförsäkringen kan börja betala ut ersättning till dig. Oftast handlar det om 20 dagar.

 • Kvalificeringstid: Det antal dagar som du måste haft försäkringen innan du kan få någon ersättning. En vanlig tid för de flesta inkomstförsäkringarna brukar vara tolv månader.

 • Tilläggsförsäkring: Ibland finns det en möjlighet att teckna en så kallad tilläggsförsäkring. Det innebär att du kan få ersättning i fler dagar än vad som erbjuds i grundförsäkringen. Även det högsta ersättningsbeloppet kan höjas.

 • Ersättningsbelopp: Högsta beloppet som försäkringen kan ersätta är maxersättningsbeloppet. En vanlig nivå ligger oftast mellan 50 000 kronor och 60 000 kronor

 • Ersättningsdagar: Det antal dagar du kan få ersättning från en inkomstförsäkring per ersättningsperiod. Det är vanligt med 100-300 arbetsdagar. Notera att 100 arbetsdagar motsvarar 140 kalenderdagar, det vill säga 20 veckor.

Vem bör teckna en inkomstförsäkring?

Många har användning för en inkomstförsäkring, men inte alla. Innan du väljer försäkring bör du undersöka hur din arbetssituation ser ut och vilken inkomstnivå du har.

 • computer 1

  Hur ser arbetssituationen ut?

  Även om du förlorar ditt jobb ligger dina löpande utgifter för det mesta kvar på samma nivå. Det kan gälla mat och hyra men även transport, el och värme. Det är svårt att ge ett generellt svar på frågan vem som behöver en inkomstförsäkring. Om du bör skaffa en eller inte, beror främst på hur din arbetssituation ser ut och hur attraktiv du är på arbetsmarknaden. Andra faktorer att ta i beaktande är vad du har för kunskaper och kompetens inom ditt yrkesområde och vad du känner att du har för behov själv när det kommer till frågor som rör ekonomisk trygghet.
 • wage 1

  Titta på din inkomst

  En tumregel är att titta på din inkomst. Tjänar du mindre än vad a-kassan kan ge dig i ersättning finns det av naturliga skäl ingen större anledning att skaffa en inkomstförsäkring. Om du däremot har en lön som ligger över a-kassans maximala ersättningsbelopp kan det vara en god tanke att teckna en inkomstförsäkring. Inte minst eftersom den ersätter 80 procent upp till en viss summa. Speciellt om situationen på arbetsmarknaden är dålig. Jämför alltid de olika villkoren, priserna, ersättningarna och de dagar som du kan få ut ersättning för.

Vårt omdöme

I den bedömning vi har gjort för att komma fram till vilken inkomstförsäkring som är bäst, har vi tagit hänsyn till ett antal olika faktorer. Omfattningen av försäkringarna varierar, inte minst beroende på om de är kollektiva eller individuella inkomstförsäkringar. Olika försäkringar riktar sig också till olika branscher och yrken.

De delar vi främst tittar efter är omfattning, ersättningsbelopp, ju högre belopp, desto mer kan du gynnas av en inkomstförsäkring och antalet ersättningsdagar. Antalet dagar med ersättning är en av de viktigaste delarna i inkomstförsäkringen. Även pris och kundomdömen tar vi hänsyn till. Vi väger alltså vår egen bedömning mot andra recensenters bedömningar. 

Med omfattning menar vi helt enkelt hur mycket som försäkringen täcker in. Till exempel tittar vi på hur många dagar med ersättning som ingår och om det finns bra tilläggsförsäkringar. Priset på försäkringarna kan vara individuella, eller ha ett fast belopp. Du kan läsa mer om våra jämförelser här.

1. Accept Inkomstförsäkring
Accept Inkomstförsäkring
9.6/10
 • Passar dig med inkomst från 25 000 kr/mån

 • 300 ersättningsdagar

 • Höga kundomdömen

Försäkringsbolaget Accept försäkringar är ett svenskt försäkringsbolag som utöver inkomstförsäkringar även har reseförsäkringar och försäkringar för piloter. Företaget är i första hand internetbaserat och man kan på så vis kapa kostnaderna för kunderna. Accept var bland de första bolagen i Sverige att erbjuda inkomstförsäkringar. Man började med detta 1998. De inkomstförsäkringar som erbjuds idag ger ersättning upp till 300 dagar och ska ses som en förlängning av fackförbundens inkomstförsäkringar.


Vem kan försäkra sin inkomst genom Accept?

Det finns olika varianter av inkomstförsäkringar som erbjuds av Accept. De gäller för anställda och egenföretagare. Försäkringen lönar sin mest för de som har en månadslön över 33 000 kr och är tillsvidareanställd.


Krav för att få teckna inkomstförsäkringen, anställd

Följande krav måste uppfyllas för att kunna teckna försäkringen. 

Tillsvidareanställd i minst 12 månader

Ofrivillig arbetslöshet, giltigt skäl till arbetslöshet

Din lön måste överstiga taket för ersättning i a-kassan

Stadigvarande bosatt och anställd i Sverige

Medlem i svensk a-kassa

Inte fyllt 55 år (försäkringen gäller till 62 års ålder)

Inte fått a-kassa senaste två åren


Krav för att få teckna inkomstförsäkringen, egenföretagare

För egenföretagare gäller speciella regler för att få teckna inkomstförsäkringen. Du måste ha fyllt 21, men inte 55 år. Du måste ha jobbat i rörelsen de senaste 24 månaderna. Du får inte ha några konkurser eller företagsrekonstruktioner bakom dig de senaste 5 åren. Företaget får inte ha några betalningsanmärkningar.  


Accept grundförsäkring

Priset för försäkringen är individuell. Ersättningsperioden är valbar om du är anställd och det finns två alternativ, antingen 120 eller 300 dagar. För både anställda och egenföretagare gäller att du får ersättning för den del som a-kassan inte täcker, med 80 % upp till 200 dagar och därefter 70 % i 100 dagar. Egenföretagare måste, för att kvalificera sig för ersättning, ha arbetat i företaget i minst 18 månader.


Tilläggsförsäkring

Accepts Plusförsäkring förlänger din fackliga inkomstförsäkring med upp till 300 dagar. Detta gäller får både egenföretagare och anställda. Priset är även här individuellt.

Du kan även teckna Accepts uppsägningstvists-försäkring som hjälper dig med jurist, i de fall där du kan ha blivit felaktigt uppsagd.


Omdöme Accept inkomstförsäkring

Accepts inkomstförsäkring har en fördel genom att den kan ge ersättning under lång tid. Fackförbudens a-kassor täcker i regel inte upp till 200 dagar, utan du måste utöka skyddet, till exempel genom Accept för att få ett fullgott skydd. För den som är tillsvidareanställd eller etablerad egenföretagare, passar Accepts inkomstförsäkring bra. Är du däremot till exempel deltidsanställd bör du välja någon annan inkomstförsäkring. Ett litet minus är att a-kasseavgiften inte ingår i priset. Eftersom det är en individuell försäkring, är detta dock vanligt. Priset på försäkringen blir svårt att uppskatta och jämföra, eftersom det inte finns någon fast premie. De kundomdömen som finns på reco.se ger Accept 4,3/5, av 179 omdömen. Servicen och handläggning är snabb och bemötandet vänligt. När det gäller försäkringar överlag kan, dessa faktorer vara mycket viktiga för din upplevelse av försäkringen som sådan och för kvalitén.

Läs mer
2. Unionen inkomstförsäkring
Unionen inkomstförsäkring
9.0/10
 • Upp till 60 000 kr/mån ingår

 • 150 dagar ingår

 • Fungerar tillsammans med aktivitetsstöd

Unionen är Sveriges största fackförbund. De organiserar tjänstemän inom privat sektor. Såväl chefer som egenföretagare eller anställda är välkomna. Det spelar inte någon roll vilken utbildningsnivå du har, gymnasie- eller högskoleexamen. Bland de förmåner som erbjuds via ett medlemskap i Unionen finns en inkomstförsäkring. Den kompletterar a-kassan och ger dig ersättning med upp till 80% av din lön upp till 60 000 SEK/månad innan skatt. Inkomstförsäkringen gå även att utöka med en tilläggsförsäkring. Ett medlemskap i Unionen ger, utöver inkomstförsäkringen även tillgång till hjälp vid löne- och utvecklingssamtal samt rådgivning, rätts- och förhandlingshjälp.


Vem kan försäkra sin inkomst genom Unionen?

Under förutsättningen att du är under 65 år gammal och är med i Unionen samt någon svensk a-kassa, kan du ta del av inkomstförsäkringen. Om du är sjukskriven, får skadestånd av din före detta arbetsgivare som överskrider lönen eller inte arbetar och bor i Sverige, kan du däremot inte få ersättning. Det samma gäller om du inte uppfyller de övriga villkoren för att få ersättning.


Krav för att få ersättning från inkomstförsäkringen

Om du inte uppfyller nedanstående krav för ersättning, inte får arbetslöshetsersättning eller om ersättningsperioden upphör, får du inte några utbetalningar från inkomstförsäkringen. 

Medlem i Unionen i minst 12 månader

Medlem i en a-kassa i minst 12 månader

Arbetat 80 timmar per månad under en period av 12 månader

Din lön måste överstiga taket för ersättning i a-kassan


Unionen grundförsäkring

Genom medlemskapet i Unionen, som kostar mellan 50-235 kr/månad, får du ersättning upp till 80 % av din tidigare lön, till ett visst maxtak. Om du tjänar över det beloppet behöver du teckna en tilläggsförsäkring. 

Månadslön upp till 60 000 kr

Ersättning upp till 150 dagar


Tilläggsförsäkring

Med tilläggsförsäkringen höjer du ersättningsnivån om du har en hög månadslön och ersättningstiden kan dessutom förlängas.

Månadslön upp till 60 000 kr

50 kr/mån

 

Ersättning upp till 200 dagar

Månadslön över 60 000 kr

100 kr/mån

 

Ersättning upp till 200 dagar

 

Försäkrat inkomstbelopp 150 000 kr/mån


Omdöme Unionen inkomstförsäkring

Ett medlemskap i Unionen ger en bra och prisvärd inkomstförsäkring som passar många. Ersättningen, med upp till 200 dagar med tilläggsförsäkring, räcker för de flesta, även om det finns längre ersättningsperioder att få med andra inkomstförsäkringar. Jämfört med till exempel Accept försäkring har Unionen en inkomstförsäkring som gäller ända fram till pension. Försäkringen är också lätt att teckna och kraven är inte högre än hos andra. Tvärtom går det att ta del av inkomstförsäkringen även om du till exempel har aktivitetsstöd. Unionens inkomstförsäkring har fått måttligt bra kundomdömen.

Läs mer
3. Ledarna Inkomstförsäkring
Ledarna Inkomstförsäkring
8.8/10
 • Upp till 80 000 kr/mån ingår

 • 150 dagar ingår 

 • Rådgivning och coachning

Ledarna är en arbetstagarorganisation med fokus på chefer och ledare. Organisationen har idag mer än 95 000 medlemmar från olika branscher och yrken och är partipolitiskt obunden. Genom ett medlemskap i organisationen får du en hög grundersättning via inkomstförsäkringen och även sådan som chefsrådgivning, chefscoachning och karriärrådgivning. Försäkringen tecknas genom Ledarna, men det är Bliwa Skadeförsäkring AB som är försäkringsgivaren. 


Vem kan försäkra sin inkomst genom Ledarna?

Så länge du har en roll där du företräder arbetsgivaren, leder verksamheten eller medarbetare, kan du ansöka om medlemskap i Ledarna. Om du är student eller pensionär är det värt att tänka på att du inte omfattas av inkomstförsäkringen. 


Krav för att få ersättning från inkomstförsäkringen

Nedanstående krav för ersättning måste uppfyllas för att få ersättning. 

Haft basförsäkringen i minst 12 månader

Ofrivillig arbetslöshet, giltigt skäl till arbetslöshet

Omfattats av det aktuella inkomstintervallet i basförsäkringen

Din lön måste överstiga taket för ersättning i a-kassan


Ledarna grundförsäkring

Genom ett medlemskap i Ledarna ingår inkomstförsäkring Bas, en grundförsäkring som ger dig ersättning vid ofrivillig arbetslöshet. Priset ligger mellan 300 kr och 400 kr/månad, beroende på vilken bransch du tillhör. Denna går sedan går att komplettera för att utöka inkomstskyddet. Någon a-kassa ingår inte i medlemskapet, utan denna måste ansökas om separat och kostar 150 kr/månad. Utan a-kassa får du fortfarande ersättning, men nivån kan bli lägre.  

Månadslön upp till 80 000 kr

 Ersättning upp till 150 dagar


Tilläggsförsäkring

Med olika tilläggsförsäkringar går det att förlänga utbetalningsperioden och höja ersättningsnivån. Ersättningsnivån baseras på den högsta nivån i inkomstintervallet och någon skatt tillkommer inte. För att kunna teckna en tilläggsförsäkring får du inte ha blivit uppsagd. De fungerar heller inte tillsammans med aktivitetsstöd eller arbetslöshetsersättning.

Månadslön upp till 80 000 kr

150 dagar ingår

 

148 kr/mån för 250 dagar

Månadslön upp till 120 000 kr

175 kr/mån för 150 dagar

 

504 kr/mån för 250 dagar


Omdöme Ledarna inkomstförsäkring

Ledarnas inkomstförsäkring är relativt dyr, men ersättningstaket är högt och antalet dagar med ersättning är många. Eftersom Ledarna riktar sig till chefer, är det också ur det perspektivet vi bör betrakta försäkringen. Det stöd och den vägledning du kan få genom organisationen är en bonus i det här sammanhanget. 

Läs mer

Vad gäller för att få teckna inkomstförsäkring?

Precis som med många andra försäkringar finns det en del grundkrav som ska uppfyllas om du vill skaffa en inkomstförsäkring. Dessa är som följer:

 • Du behöver vara folkbokförd (skriven) i Sverige.
 • Du måste vara tillsvidareanställd, det vill säga det som i dagligt tal brukar kallas för att ha en fast anställning.
 • Du måste omfattas av lagen om anställningsskydd, LAS, som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Värt att tänka på angående LAS är att om man är ny på sin arbetsplats är risken för att bli arbetslös snäppet högre än om man varit anställd en längre tid.
 • Du får inte lov att befinna dig i någon riskzon för att bli arbetslös för tillfället när du tecknar inkomstförsäkring, till exempel att företaget du arbetar på planerar att säga upp anställda den närmsta tiden.
 • Vissa försäkringsföretag ser helst att du inte har kommit över en viss ålder, något som kan variera beroende på din försäkring. Vanligtvis kan man säga att kravet brukar befinna sig någonstans i spannet mellan 55 år och 65 år.
 • Du behöver vara medlem i en arbetslöshetskassa. Dessutom brukar de allra flesta inkomstförsäkringar ha något som kallas kvalifikationstid. Kvalifikationstid innebär att du ska haft din försäkring en viss tid, annars är den inte giltig. Även detta kan naturligtvis skilja sig åt beroende på företag och försäkring. En tumregel är att det brukar finnas ett minimikrav på att man ska ha haft försäkringen i tolv månader.
 • Vilket fackförbund du tillhör är ytterligare en variabel som styr och ställer. Det går inte att teckna vilken försäkring som helst då olika fackförbund kan ha olika antal ersättningsdagar och även andra villkor som skiljer sig åt. Du kan dock alltid teckna en privat inkomstförsäkring utan att vara medlem i något fackförbund. En del fackförbund erbjuder dessutom inte någon inkomstförsäkring över huvud taget. Även då kan en privat inkomstförsäkring vara ett fullgott alternativ.

Vad kostar en inkomstförsäkring?

Det finns många variabler att ta hänsyn till när man jämför olika inkomstförsäkringar. Du måste titta på vilken inkomst du har, vad som är ditt yrkesområde samt egna preferenser innan du bestämmer dig. Det beror även på vilket fackförbund du har valt.

 • Är du medlem i ett fackförbund kan inkomstförsäkringen ingå i medlemskapet och priset blir därefter, från runt 50 kronor per månad och uppåt.
 • En privat tilläggsförsäkring å sin sida som kompletterar din fackliga inkomstförsäkring och ger dig skydd i 300 dagar kan kosta allt mellan 400 kronor och 2 500 kronor per år. Även här är det beroende på exempelvis hur hög lön du hade när du arbetade.
 • En helt fristående privat inkomstförsäkring som är ett alternativ för dig som är medlem i en arbetslöshetskassa men inte medlem i ett fackförbund, kostar vanligen mellan 1000 kronor och 6000 kronor per år. Har du en mycket hög lön kan det kosta ännu mer.

Hur mycket kan jag få i ersättning?

Det beror på. Din tidigare lön är det man utgår ifrån när det är dags att räkna ut vad du ska få i ersättning. Många inkomstförsäkringar har ett maxbelopp för vilken lön som det går att försäkra. Därför är det viktigt att du gör jämförelser och hittar en inkomstförsäkring som passar din lönenivå. Glöm heller inte bort att du alltid bör justera din lön till din inkomstförsäkring om den någon gång skulle förändras.

Bäst olycksfallsförsäkring 2021

Nej, det händer inte mig, säger man. Och visst, oftast gör det inte det. Men någon gång kan oturen vara framme och då kan det vara bra att backas upp...

Läs mer

Hur länge får jag ersättning från inkomstförsäkringen?

Hur många ersättningsdagar du har rätt till beror helt och hållet på vilken inkomstförsäkring du har samt om du har valt att skaffa en tilläggsförsäkring eller ej. Ersättningsperioden är det totala antalet ersättningsdagar som du har möjlighet att få ersättning. Generellt brukar man säga att rör sig om 100 till 300 arbetsdagar beroende på din inkomstförsäkring. Därefter kan man via en tilläggsförsäkring få fler ersättningsdagar. En tilläggsförsäkring kan i vissa fall även innebära att du får ersättning under karensdagarna.

Frågor och svar om inkomstförsäkring

Hur fungerar det med karensdagar?

De dagar då du är sjuk och borta från ditt arbete kallas för karensdagar. Som bekant betalar arbetsgivare för det mesta inte ut någon sjuklön till dig den första dagen som du är sjuk. Är du däremot sjuk flera dagar i rad har du i Sverige rätt till att få en sjuklön som även den ligger på 80 procent av din ordinarie lön. Man bör alltid ha i bakhuvudet att karensdagar gäller både för a-kassan och för en inkomstförsäkring. Det brukar ta sju karensdagar innan du kan få ersättning från din inkomstförsäkring.

Vad händer om man säger upp sig?

Ibland måste man säga upp sig. Du kan ändå få ersättning från din inkomstförsäkring, men det gäller då att du uppfyller vissa krav. Ett giltigt skäl till att du sagt upp dig kan vara att din arbetsgivare inte har betalat ut lön till dig. Ett annat giltigt skäl kan vara om din arbetsplats på något sätt har gjort dig sjuk och inte kunnat omplacera dig eller om du blivit mobbad. En tredje orsak kan vara att ditt företag valt att flytta och du anser att det blir för långt att pendla eller om din partner skulle få jobb på en annan ort till exempel. Säger du däremot upp dig och saknar giltiga skäl eller om du inte kan styrka dessa blir du avstängd i 45 dagar (vilket i praktiken innebär sju veckor eftersom man inte räknar med helgerna) plus de sju karensdagarna som gäller för arbetslöshetskassan.

Hur fungerar det för egenföretagare?

Det finns både fackliga och privata inkomstförsäkringar som är riktade åt dig som är egenföretagare och som driver eget företag. En hel del fackförbund erbjuder även andra förmåner som kan vara av intresse för egenföretagare. Bra att veta är att vissa inkomstförsäkringar utöver de vanliga villkoren även ställer krav på firman om man vill teckna en inkomstförsäkring. Dessa krav hör ofta ihop med hur företagets ekonomi ser ut och hur länge företaget har funnits. Om ditt företag går i konkurs, bör du veta att det inte utgår någon ersättning från din inkomstförsäkring. Detta gäller om du samtidigt får en så kallad lönegarantiersättning. Denna innebär att staten under en viss kan gå in och hjälpa till att betala till exempel löner, hos en arbetsgivare som försatts i konkurs.

Kan jag arbeta deltid och samtidigt få ersättning?

Det är möjligt att få ut ersättning från inkomstförsäkringen samtidigt som man jobbar deltid men det beror helt och hållet på vilken inkomstförsäkring du valt att skaffa. Vissa inkomstförsäkringar delar ut ersättning vid arbete på deltid på samma sätt som en arbetslöshetskassa. Det innebär i praktiken att du får ersättning i 75 dagar samtidigt som du fortsätter att arbeta deltid. Denna regel kallas för 75-dagarsregeln och är bra att känna till. I andra änden av skalan finns det även inkomstförsäkringar som inte betalar ut ersättning överhuvudtaget vid deltidsarbetslöshet.

Vad är en inkomstförsäkring?

Precis som att du kan försäkra ditt hem kan du även försäkra din inkomst utifall att du skulle mista den. Om du blir arbetslös och samtidigt är medlem i en arbetslöshetskassa (a-kassa) i Sverige kan du få en arbetslöshets­ersättning. I reda pengar blir det dock inte så mycket, du kan aldrig få ut mer än 80 procent av det så kallade ersättningstaket som i skrivande stund ligger på 33 000 kronor per månad, före skatt. Efter 100 dagar sjunker ersättningen till 27 500 kronor per månad. Med andra ord är det sällan en arbetslöshets­ersättning täcker hela din din lön som du skulle haft om du inte mist jobbet.

Som ett komplement till en ersättning från någon av arbetslöshetskassorna i Sverige kan man därför även teckna en så kallad inkomstförsäkring. Den garanterar att du får upp till 80 procent av vad du hade i lön innan du blev arbetslös. Antalet dagar som du kan få ut din ersättning beror så klart framförallt på vilken försäkring du väljer att teckna och de villkor som ingår i den.

Senast Uppdaterad: 2021-06-28 08:33:21

Betygsätt den här artikeln
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
97 röster, Genomsnitt: 4.5 / 5

Testvinnare - Bästa Inkomstförsäkring

 • Accept Inkomstförsäkring
 • Unionen inkomstförsäkring
 • Ledarna Inkomstförsäkring