Vilken är den bästa inkomstförsäkringen?

Skydde dig mot inkomstbortfall om olyckan skulle vara framme med hjälp av dessa högrankade försäkringar.

En försäkring som gäller din inkomst kan betraktas som en god investering, speciellt i tider när det råder osäkerhet på arbetsmarknaden. I princip kan vi säga att en inkomstförsäkring alltid är en bra investering om du har en lön som överstiger taket för a-kassan. Ju högre lön du har, desto mer lönsamt kan det bli att skaffa en inkomstförsäkring.

Av de försäkringar som jämfört har vi utnämnt Unionen inkomstförsäkring till den bästa inkomstförsäkringen. Kundomdömena är goda, premien individuell och antalet dagar med ersättning är många. 

Översikt - Bästa inkomstförsäkringarna:

Här är en överblick över årets bästa inkomstförsäkringar.

 1. Bäst för tjänstemän: Unionen inkomstförsäkring
 2. Bäst för chefer: Ledarna Inkomstförsäkring
 3. Bästa billiga: Accept Inkomstförsäkring

Våra 3 bästa inkomstförsäkringar (maj 2024)

1. Unionen inkomstförsäkring- Bäst för tjänstemän

Unionen inkomstförsäkring - Bäst för tjänstemän
Betyg 4,7/5
Betyg 4,7/5
Ansök nu
köp
(Unionens hemsida)

Unionen är Sveriges största fackförbund. De organiserar tjänstemän inom privat sektor. Såväl chefer som egenföretagare eller anställda är välkomna. Det spelar inte någon roll vilken utbildningsnivå du har, gymnasie- eller högskoleexamen. Bland de förmåner som erbjuds via ett medlemskap i Unionen finns en inkomstförsäkring. Den kompletterar a-kassan och ger dig ersättning med upp till 80% av din lön upp till 60 000 SEK/månad innan skatt. Inkomstförsäkringen gå även att utöka med en tilläggsförsäkring. Ett medlemskap i Unionen ger, utöver inkomstförsäkringen även tillgång till hjälp vid löne- och utvecklingssamtal samt rådgivning, rätts- och förhandlingshjälp.

Ett medlemskap i Unionen ger en bra och prisvärd inkomstförsäkring som passar många. Ersättningen, med upp till 200 dagar med tilläggsförsäkring, räcker för de flesta, även om det finns längre ersättningsperioder att få med andra inkomstförsäkringar. Jämfört med till exempel Accept försäkring har Unionen en inkomstförsäkring som gäller ända fram till pension. Försäkringen är också lätt att teckna och kraven är inte högre än hos andra. Tvärtom går det att ta del av inkomstförsäkringen även om du till exempel har aktivitetsstöd. Unionens inkomstförsäkring har fått måttligt bra kundomdömen.

 

Vi valde att utse Unionen inkomstförsäkring till det "bästa valet för tjänstemän" eftersom den har fått höga genomsnittliga betyg i vår jämförelse. Bland annat gillar vi det höga ersättningsbeloppet och att det går att ta del av försäkringen om du har aktivitetsstöd.

Egenskaper

 • Ersättningsperiod: 200 dagar
 • Månadskostnad: 100 kr/mån
 • Maxersättning: 150 000 kr/mån

Fördelar

 • Upp till 60 000 kr/mån ingår
 • 150 dagar ingår
 • Fungerar tillsammans med aktivitetsstöd

Nackdelar

 • Lägst ersättningstid av de vi jämförde

Omdöme

Kompletterar a-kassan och ger dig ersättning med upp till 80% av din lön.
Alla bedömningskriterier
Omfattning:
Betyg 4.9/5
4,9/5
Ersättningsbelopp:
Betyg 5/5
5,0/5
Ersättningsdagar:
Betyg 4.5/5
4,5/5
Pris:
Betyg 4.7/5
4,7/5
Kundomdömen:
Betyg 4.8/5
4,8/5
Totalt:
Betyg 4,7/5
4,7/5
Vad ingår?

Genom medlemskapet i Unionen, som kostar mellan 50-235 kr/månad, får du ersättning upp till 80 % av din tidigare lön, till ett visst maxtak. Om du tjänar över det beloppet behöver du teckna en tilläggsförsäkring. 

Månadslön upp till 60 000 kr

Ersättning upp till 150 dagar

Tilläggsförsäkring

Med tilläggsförsäkringen höjer du ersättningsnivån om du har en hög månadslön och ersättningstiden kan dessutom förlängas.

Månadslön upp till 60 000 kr

50 kr/mån

 

Ersättning upp till 200 dagar

Månadslön över 60 000 kr

100 kr/mån

 

Ersättning upp till 200 dagar

 

Försäkrat inkomstbelopp 150 000 kr/mån

 

Krav för att få ersättning

Under förutsättningen att du är under 65 år gammal och är med i Unionen samt någon svensk a-kassa, kan du ta del av inkomstförsäkringen. Om du är sjukskriven, får skadestånd av din före detta arbetsgivare som överskrider lönen eller inte arbetar och bor i Sverige, kan du däremot inte få ersättning. Det samma gäller om du inte uppfyller de övriga villkoren för att få ersättning.

Om du inte uppfyller nedanstående krav för ersättning, inte får arbetslöshetsersättning eller om ersättningsperioden upphör, får du inte några utbetalningar från inkomstförsäkringen. 

Medlem i Unionen i minst 12 månader

Medlem i en a-kassa i minst 12 månader

Arbetat 80 timmar per månad under en period av 12 månader

Din lön måste överstiga taket för ersättning i a-kassan

 

2. Ledarna Inkomstförsäkring- Bäst för chefer

Ledarna Inkomstförsäkring - Bäst för chefer
Betyg 4,5/5
Betyg 4,5/5
Ansök nu
köp
(Ledarnas hemsida)

Ledarna är en arbetstagarorganisation med fokus på chefer och ledare. Organisationen har idag mer än 95 000 medlemmar från olika branscher och yrken och är partipolitiskt obunden. Genom ett medlemskap i organisationen får du en hög grundersättning via inkomstförsäkringen och även sådan som chefsrådgivning, chefscoachning och karriärrådgivning. Försäkringen tecknas genom Ledarna, men det är Bliwa Skadeförsäkring AB som är försäkringsgivaren.

Ledarnas inkomstförsäkring är relativt dyr, men ersättningstaket är högt och antalet dagar med ersättning är många. Eftersom Ledarna riktar sig till chefer, är det också ur det perspektivet vi bör betrakta försäkringen. Det stöd och den vägledning du kan få genom organisationen är en bonus i det här sammanhanget.

Vi har valt ut Ledarnas inkomstförsäkring till det "bästa valet för chefer och ledare" då organisationens fokus är specialanpassat efter dessa former av arbeten. Både grundförsäkringen och de olika tilläggsförsäkringarna är attraktiva och vi uppskattar dessutom att det ingår både rådgivning och ledarskapsutveckling. 

Egenskaper

 • Ersättningsperiod: 250 dagar
 • Månadskostnad: 504 kr/mån
 • Maxersättning: 120 000 kr/mån

Fördelar

 • Upp till 80 000 kr/mån ingår
 • 150 dagar ingår 
 • Rådgivning och coachning

Nackdelar

 • a-kassa ingår inte i medlemskapet

Omdöme

Försäkring som bland annat riktar in sig mot chefer och ledare.
Alla bedömningskriterier
Omfattning:
Betyg 4.5/5
4,5/5
Ersättningsbelopp:
Betyg 4.7/5
4,7/5
Ersättningsdagar:
Betyg 4.7/5
4,7/5
Pris:
Betyg 4.5/5
4,5/5
Kundomdömen:
Betyg 4.3/5
4,3/5
Totalt:
Betyg 4,5/5
4,5/5
Vad ingår?

Genom ett medlemskap i Ledarna ingår inkomstförsäkring Bas, en grundförsäkring som ger dig ersättning vid ofrivillig arbetslöshet. Priset ligger mellan 300 kr och 400 kr/månad, beroende på vilken bransch du tillhör. Denna går sedan går att komplettera för att utöka inkomstskyddet. Någon a-kassa ingår inte i medlemskapet, utan denna måste ansökas om separat och kostar 150 kr/månad. Utan a-kassa får du fortfarande ersättning, men nivån kan bli lägre.  

Månadslön upp till 80 000 kr

 Ersättning upp till 150 dagar

Tilläggsförsäkring

Med olika tilläggsförsäkringar går det att förlänga utbetalningsperioden och höja ersättningsnivån. Ersättningsnivån baseras på den högsta nivån i inkomstintervallet och någon skatt tillkommer inte. För att kunna teckna en tilläggsförsäkring får du inte ha blivit uppsagd. De fungerar heller inte tillsammans med aktivitetsstöd eller arbetslöshetsersättning.

Månadslön upp till 80 000 kr

150 dagar ingår

 

148 kr/mån för 250 dagar

Månadslön upp till 120 000 kr

175 kr/mån för 150 dagar

 

504 kr/mån för 250 dagar

Krav för att få ersättning

Så länge du har en roll där du företräder arbetsgivaren, leder verksamheten eller medarbetare, kan du ansöka om medlemskap i Ledarna. Om du är student eller pensionär är det värt att tänka på att du inte omfattas av inkomstförsäkringen. 

Nedanstående krav för ersättning måste uppfyllas för att få ersättning. 

Haft basförsäkringen i minst 12 månader

Ofrivillig arbetslöshet, giltigt skäl till arbetslöshet

Omfattats av det aktuella inkomstintervallet i basförsäkringen

Din lön måste överstiga taket för ersättning i a-kassan

 

3. Accept Inkomstförsäkring- Bästa billiga

Accept Inkomstförsäkring - Bästa billiga
Betyg 4,2/5
Betyg 4,2/5
Ansök nu
köp
(Accepts hemsida)

Försäkringsbolaget Accept försäkringar är ett svenskt försäkringsbolag som utöver inkomstförsäkringar även har reseförsäkringar och försäkringar för piloter. Företaget är i första hand internetbaserat och man kan på så vis kapa kostnaderna för kunderna. Accept var bland de första bolagen i Sverige att erbjuda inkomstförsäkringar. Man började med detta 1998. De inkomstförsäkringar som erbjuds idag ger ersättning upp till 300 dagar och ska ses som en förlängning av fackförbundens inkomstförsäkringar.

Accepts inkomstförsäkring har en fördel genom att den kan ge ersättning under lång tid. Fackförbudens a-kassor täcker i regel inte upp till 200 dagar, utan du måste utöka skyddet, till exempel genom Accept för att få ett fullgott skydd. För den som är tillsvidareanställd eller etablerad egenföretagare, passar Accepts inkomstförsäkring bra. Är du däremot till exempel deltidsanställd bör du välja någon annan inkomstförsäkring. Ett litet minus är att a-kasseavgiften inte ingår i priset. Eftersom det är en individuell försäkring, är detta dock vanligt. Priset på försäkringen blir svårt att uppskatta och jämföra, eftersom det inte finns någon fast premie. De kundomdömen som finns på reco.se ger Accept 4,3/5, av 179 omdömen. Servicen och handläggning är snabb och bemötandet vänligt. När det gäller försäkringar överlag kan, dessa faktorer vara mycket viktiga för din upplevelse av försäkringen som sådan och för kvalitén.

Vi utsåg Accepts inkomstförsäkring till det "bästa billiga alternativet". Detta eftersom försäkringens omfattning i förhållande till dess kostnad är attraktiv. Vi gillar även flixibiliteten kring vissa val du kan göra, exempelvis om du vill försäkra din inkomst i 120 eller 300 dagar. 

Egenskaper

 • Ersättningsperiod: 300 dagar
 • Månadskostnad: 440 kr/mån
 • Maxersättning: 85 000 kr/mån

Fördelar

 • Passar dig med inkomst från 25 000 kr/mån
 • 300 ersättningsdagar
 • Höga kundomdömen

Nackdelar

 • Speciella regler för egenföretagare gäller

Omdöme

Låter dig själv göra valet om du vill ha 120 eller 300 dagars försäkrat inkomstskydd.
Alla bedömningskriterier
Omfattning:
Betyg 4.1/5
4,1/5
Ersättningsbelopp:
Betyg 4.1/5
4,1/5
Ersättningsdagar:
Betyg 4.5/5
4,5/5
Pris:
Betyg 4/5
4,0/5
Kundomdömen:
Betyg 4.1/5
4,1/5
Totalt:
Betyg 4,2/5
4,2/5
Vad ingår?

Priset för försäkringen är individuell. Ersättningsperioden är valbar om du är anställd och det finns två alternativ, antingen 120 eller 300 dagar. För både anställda och egenföretagare gäller att du får ersättning för den del som a-kassan inte täcker, med 80 % upp till 200 dagar och därefter 70 % i 100 dagar. Egenföretagare måste, för att kvalificera sig för ersättning, ha arbetat i företaget i minst 18 månader.

Tilläggsförsäkring

Accepts Plusförsäkring förlänger din fackliga inkomstförsäkring med upp till 300 dagar. Detta gäller får både egenföretagare och anställda. Priset är även här individuellt.

Du kan även teckna Accepts uppsägningstvists-försäkring som hjälper dig med jurist, i de fall där du kan ha blivit felaktigt uppsagd.

Krav för att få ersättning

Det finns olika varianter av inkomstförsäkringar som erbjuds av Accept. De gäller för anställda och egenföretagare. Försäkringen lönar sin mest för de som har en månadslön över 33 000 kr och är tillsvidareanställd.

Följande krav måste uppfyllas för att kunna teckna försäkringen:

Tillsvidareanställd i minst 12 månader

Ofrivillig arbetslöshet, giltigt skäl till arbetslöshet

Din lön måste överstiga taket för ersättning i a-kassan

Stadigvarande bosatt och anställd i Sverige

Medlem i svensk a-kassa

Inte fyllt 55 år (försäkringen gäller till 62 års ålder)

Inte fått a-kassa senaste två åren

 

För egenföretagare gäller speciella regler för att få teckna inkomstförsäkringen. Du måste ha fyllt 21, men inte 55 år. Du måste ha jobbat i rörelsen de senaste 24 månaderna. Du får inte ha några konkurser eller företagsrekonstruktioner bakom dig de senaste 5 åren. Företaget får inte ha några betalningsanmärkningar.  

Så hittar du bästa Inkomstförsäkring

Vad är viktigt att tänka på när jag väljer inkomstförsäkring?

Olika inkomstförsäkringar ser olika ut beroende på vilken organisation eller vilket företag som står för den. Det finns dock några viktiga punkter du bör undersöka när du jämför olika inkomstförsäkringar:

 • Karenstid

  Detta är det antal dagar du måste ha fått ersättning från arbetslöshetskassan innan inkomstförsäkringen kan börja betala ut ersättning till dig. Oftast handlar det om 20 dagar.

 • Kvalificeringstid

  Det antal dagar som du måste haft försäkringen innan du kan få någon ersättning. En vanlig tid för de flesta inkomstförsäkringarna brukar vara tolv månader.

 • Tilläggsförsäkring

  Ibland finns det en möjlighet att teckna en så kallad tilläggsförsäkring. Det innebär att du kan få ersättning i fler dagar än vad som erbjuds i grundförsäkringen. Även det högsta ersättningsbeloppet kan höjas.

 • Ersättningsbelopp

  Högsta beloppet som försäkringen kan ersätta är maxersättningsbeloppet. En vanlig nivå ligger oftast mellan 50 000 kronor och 60 000 kronor

 • Ersättningsdagar

  Det antal dagar du kan få ersättning från en inkomstförsäkring per ersättningsperiod. Det är vanligt med 100-300 arbetsdagar. Notera att 100 arbetsdagar motsvarar 140 kalenderdagar, det vill säga 20 veckor.

Behöver jag en inkomstförsäkring?

Många har användning för en inkomstförsäkring, men inte alla. Innan du väljer försäkring bör du undersöka hur din arbetssituation ser ut och vilken inkomstnivå du har.

 • computer 1

  Hur ser arbetssituationen ut?

  Även om du förlorar ditt jobb ligger dina löpande utgifter för det mesta kvar på samma nivå. Det kan gälla allt från mat och hyra till transport, el och värme. Om du bör skaffa en inkomstförsäkring eller inte, beror främst på hur din arbetssituation ser ut och hur attraktiv du är på arbetsmarknaden.
 • wage 1

  Titta på din inkomst

  En tumregel är att titta på din inkomst. Tjänar du mindre än vad a-kassan kan ge dig i ersättning finns det av naturliga skäl ingen anledning att skaffa en inkomstförsäkring. Om du däremot har en lön som ligger över a-kassans maximala ersättningsbelopp kan det vara en god tanke att teckna en inkomstförsäkring.

Jämför de bästa inkomstförsäkringarna i testet

Inkomstförsäkring Ersättningsperiod Månadskostnad Maxersättning Totalbetyg Pris
Unionen inkomstförsäkring 200 dagar 100 kr/mån 150 000 kr/mån Betyg 4,7 / 5
4,7 / 5
Pris från
0 kr
Ledarna Inkomstförsäkring 250 dagar 504 kr/mån 120 000 kr/mån Betyg 4,5 / 5
4,5 / 5
Pris från
0 kr
Accept Inkomstförsäkring 300 dagar 440 kr/mån 85 000 kr/mån Betyg 4,2 / 5
4,2 / 5
Pris från
0 kr
inkomstförsäkring test

Så gjorde vi testet

I den bedömning vi har gjort för att komma fram till vilken inkomstförsäkring som är bäst, har vi tagit hänsyn till ett antal olika faktorer. Omfattningen av försäkringarna varierar, inte minst beroende på om de är kollektiva eller individuella inkomstförsäkringar. Olika försäkringar riktar sig också till olika branscher och yrken. För att underlätta för dig har vi här valt att utse den bästa inkomstförsäkringen i flera olika kategorier. Det gör att du snabbt och enkelt kan hitta den kategori och därmed försäkring som passar dig bäst.

För att komma fram till vilken av de inkomstförsäkringar vi jämfört som är bäst i varje kategori har vi betygsatt dem på ett antal punkter som är särskilt viktiga när det kommer till just inkomstförsäkringar:

 • Omfattning
 • Ersättningsbelopp
 • Ersättningsdagar
 • Pris
 • Kundomdömen

Efter att ha noggrant analyserat varje inkomstförsäkring baserat på dessa kriterier, presenterar vi nu våra slutsatser. Vårt mål är att ge dig den information du behöver för att kunna göra ett välgrundat val. Kom ihåg att den bästa inkomstförsäkringen för dig beror på dina individuella omständigheter och behov. Oavsett vilken försäkring du väljer, är det viktigt att du noggrant läser igenom villkoren och förstår vad försäkringen täcker innan du tecknar den.

Frågor och svar om inkomstförsäkring

Vad är en inkomstförsäkring?

Precis som att du kan försäkra ditt hem kan du även försäkra din inkomst utifall att du skulle mista den. Om du blir arbetslös och samtidigt är medlem i en arbetslöshetskassa i Sverige kan du få en arbetslöshets­ersättning. Men du kan aldrig få ut mer än 80 procent av ersättningstaket på 33 000 kronor per månad före skatt.

Som ett komplement kan man därför även teckna en så kallad inkomstförsäkring. Den garanterar att du får upp till 80 procent av vad du hade i lön innan du blev arbetslös.

Vad kostar en inkomstförsäkring?

Det finns många faktorer som spelar in när det kommer till kostnaden för en inkomstförsäkring. De som väger in tyngst är:

 • Är du medlem i ett fackförbund kan inkomstförsäkringen ingå i medlemskapet och priset blir därefter, från runt 50 kronor per månad och uppåt.
 • En privat tilläggsförsäkring å sin sida som kompletterar din fackliga inkomstförsäkring och ger dig skydd i 300 dagar kan kosta allt mellan 400 kronor och 2 500 kronor per år, beroende på hur hög lön du har.
 • En helt fristående privat inkomstförsäkring som är ett alternativ för dig som är medlem i en arbetslöshetskassa men inte medlem i ett fackförbund, kostar vanligen mellan 1000 kronor och 6000 kronor per år.

Hur mycket pengar får jag från inkomstförsäkringen?

Det beror på. Din tidigare lön är det man utgår ifrån när det är dags att räkna ut vad du ska få i ersättning. Många inkomstförsäkringar har ett maxbelopp för vilken lön som det går att försäkra. Därför är det viktigt att du gör jämförelser och hittar en inkomstförsäkring som passar din lönenivå. Glöm heller inte bort att du alltid bör justera din lön till din inkomstförsäkring om den någon gång skulle förändras.

Hur länge får jag ersättning från inkomstförsäkringen?

Hur många ersättningsdagar du har rätt till beror helt och hållet på vilken inkomstförsäkring du har samt om du har valt att skaffa en tilläggsförsäkring eller ej. Ersättningsperioden är det totala antalet ersättningsdagar som du har möjlighet att få ersättning. Generellt brukar man säga att rör sig om 100 till 300 arbetsdagar beroende på din inkomstförsäkring. Därefter kan man via en tilläggsförsäkring få fler ersättningsdagar.

Vilken inkomstförsäkring är bäst?

Vilken inkomstförsäkring som är bäst för dig är ingen enkel uppgift att svara på. Det beror på en rad olika faktorer som din inkomst, om du är medlem i något fackförbund, hur länge du vill kunna få ersättning och hur mycket du är beredd att betala för den.

I vår jämförelse blev Unionen inkomstförsäkring utsedd till bästa inkomstförsäkringen överlag. Det baserades på bland annat, ersättningsbelopp, ersättningsdagar, pris och kundomdömen.

Varför lita på Crediwizz?

Crediwizz.se är en oberoende jämförelsetjänst som recenserar och jämför produkter och tjänster inom ekonomi. Tjänsten kostar ingenting för dig som konsument och finansieras genom affiliate-program.

Innehållet på denna sida ska inte betraktas som finansiell rådgiving.

Läs mer om Crediwizz

Senast uppdaterad: 24 maj 2024
Betygsätt den här artikeln
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
37 röster, Genomsnitt: 4.5 / 5