Bästa fackförbundet 2022

Att vara medlem i ett fackförbund kan ge dig både trygghet och förmåner. Vi har recenserat och jämfört några av de mest prisvärda och därmed bästa fackförbunden. I vår bedömning tar vi hänsyn till flera olika faktorer, såsom avgifter, försäkringar, rabatter och givetvis vilken hjälp och vilka råd du kan få av respektive fackförbund. Det fackförbund som är bäst är Unionen. Unionen har en bred medlemsbas, bra pris och omfattande inkomstförsäkring, för att nämna några delar. Läs mer om de olika fackförbunden här på sidan.

union2

Så hittar du bästa fackförbundet

Det finns numera ett väldigt stort antal fackförbund i Sverige. Generellt sett så brukar man säga att dryga femtio fackförbund är verksamma i Sverige. Därmed är det bästa fackförbundet det som är mest lämpat just för dig och din yrkeskategori.

Ofta är medlemskapet ett personligt ställningstagande. De större förbunden har tydliga fördelar jämfört med de mindre. Samtidigt har de mindre fackförbunden många gånger en starkare lokal närvaro.

När du ska hitta det fackförbund som passar dig bäst, kan du välja sett utifrån vilket förbund som ger bäst försäkringar, lägst månadsavgift och så vidare. Om du är osäker på vilket fackförbund som kan tänkas vara bäst, kan du göra det lätt för sig och helt enkelt välja något av de stora förbunden. Då kan du vara säker på att man blir en del av en organisation som har de rutiner och den ekonomi som krävs för att ta tillvara på de flesta intressen.

Vad ska jag titta efter när jag väljer fackförbund?

Varje fackförbund erbjuder olika förmåner för de anslutna. Det du överlag ska titta efter är: 

 • Olika medlemsförmåner, såsom rabatter och erbjudanden av olika slag.

 • En inkomstförsäkring, som ger dig ersättning utöver a-kassan.

 • Råd och stöd vid bland annat arbetslöshet eller konflikter på arbetsplatsen.

 • Hjälp vid förhandlingar, till exempel löneförhandlingar och förhandlingar vid varsel.

 • Hjälp med granskning av CV:n och råd kring hur du ska skriva dem.

 • Medlemslån, vilket gäller vissa fackförbund som då har förhandlat ned räntorna hos vissa banker.

 • Inflytande på arbetsplatsen, så att du enklare kan göra din röst hörd.

 • Förbättrade arbetsvillkor, vilket innebär att facket förhandlar fram bra villkor åt dig.

 • Studenterbjudanden, för dig som studerar och jobbar inom fackförbundets branscher.

 • Avgifter: Det pris du betalar varje månad ska motsvara vad du får ut av ett medlemskap.

 • Försäkringar: De flesta fackförbund erbjuder olika försäkringar. Om du får en bra samlingsrabatt på dessa, är det en fördel.

 • Hjälp och rådgivning: Ett fackförbund ska ge dig den hjälp du behöver, i olika situationer som rör din anställning. Ett inaktivt förbund, med missnöjda medlemmar, får lägre betyg.

 • Erbjudanden och rabatter: Om fackförbundet har rabatter och erbjudanden av olika slag, är det ett bra sätt att kunna få igen medlemsavgiften på.

Det betyg vi har satt på fackförbunden nedan tar hänsyn till ovanstående punkter och betyget blir en sammanvägning. De delar som spelar störst roll är avgifter och försäkringar. Bra försäkringar är en god anledning till att gå med i ett fackförbund. Detta gäller i synnerhet inkomstförsäkringen. Om du vill läsa mer om våra jämförelser, kan du göra det genom att klicka på länken.

1. Unionen
Unionen
9.7/10
 • 700 000 medlemmar

 • 50-235 kr i månadsavgift

 • Passar flera tjänstemannayrken

Unionen grundades 2008 bildades när man förenade Tjänstemannaförbundet HTF och Svenska industritjänstemannaförbundet. Idag har det vuxit till att bli Sveriges största fackförbund. Som organisation är Unionen medlemsstyrd och partipolitiskt obunden. Förbundet riktar sig främst till tjänstemän inom den privata sektorn. Numera är Unionen ett populärt val för den som vill vara del av ett förbund med många medlemmar, som försöker att tillgodose flera yrkeskategoriers intressen.


Vem kan gå med i Unionen?

Unionen är ett fackförbund som företräder alla tjänstemän på en arbetsplats inom den privata sektorn. Detta gäller oavsett lönenivå eller befattning. Även chefer finns representerade. Den nivå du har på utbildningen, har inte heller någon betydelse. Genom att Unionen representerar en så stor grupp, har fackförbundet också en större möjlighet att påverka arbetsgivarna. En annan fördel med att Unionen representerar så många yrkesgrupper, är att det ger fackförbundet en god insikt i de olika yrkenas förutsättningar på arbetsmarknaden. Det bli alltså lättare för dig att få hjälp med det du behöver.

Vanliga yrkesgrupper som Unionen representerar:
 • Administratörer
 • Ekonomer
 • Ingenjörer
 • Konsulter
 • Tekniker
 • Chefer
 • Egenföretagare

Rabatter och erbjudanden

 • Studenter betalar endast 100 kr för hela studietiden!
 • Reducerat pris för före detta studenter första yrkesverksamma året!
 • Som medlem kan du få rabatter på bland annat resor och utbildningar.

Vad ingår i medlemskapet?

Ett medlemskap i Unionen ger dig flera fördelar. De viktigaste delarna som ingår är:

 • Inkomstförsäkring: I medlemskapet ingår en inkomstförsäkring som ger dig 80 % av lönen upp till 60 000 kr/mån, före skatt, i 150 dagar. Försäkringen kompletterar a-kassan. Med Unionens tilläggsförsäkring kan du som har en högre månadsinkomst än så, eller vill öka antalet ersättningsdagar, enkelt få ett heltäckande skydd.   
 • Rådgivning och vägledning: Om du behöver information om vilka lagar och rättigheter som gäller på din arbetsplats, kan du fråga någon av Unionens rådgivare. På samma sätt kan du vända dig till någon ombudsman vid tvister rörande till exempel löner eller anställningsvillkor. Unionen erbjuder också hjälp vid rättstvister, via sina arbetsrättsjurister. När du byter jobb kan Unionen bistå dig med CV-granskning och vägledning.
 • Hjälp vid förhandlingar: Många tycker att löneförhandlingar kan vara svåra. Som medlem i Unionen får du hjälp och råd inför förhandlingarna av förbundets kvalificerade rådgivare. 
 • Medlemslån: Du kan få en lägre ränta på ditt bolån hos SEB eller Danske Bank. Dessa banker erbjuder även förmånliga räntor på andra lån, såsom billån.

Vad ingår inte i medlemskapet?

Medlemskapet, som kan beräknas på Unionens hemsida, inkluderar inte:

 • A-kassa: Denna kan du betala separat genom att gå med i Unionens egen a-kassa. Månadskostnaden ligger på 112 kr.
 • Klubbavgift: I vissa fall kan en kostnad för klubbavgiften tillkomma. Priset hamnar mellan 5 och 25 kr per månad.

Omdöme om Unionen

Unionens största styrka ligger i dess storlek och omfattning. Storleken på ett fackförbund kan nämligen ha betydelse för vilken genomslagskraft det kan ha i förhandlingar. Fler medlemmar bidrar till bättre förhandlingsläge. Priset du betalar för att vara med i Unionen är förhållandevis lågt. Det finns fackförbund som är betydligt dyrare. Inkomstförsäkringen är en av de bättre som erbjuds av fackförbunden och den ger ett bra skydd, utöver a-kassan. Innan du går med i Unionen ska du veta om att viss hjälp, såsom förhandlingshjälp, inte ges på en gång, utan efter 3 månader.

Sammanfattningsvis betraktar vi Unionen som ett bra val för alla tjänstemän. Det finns mer "nischade" fackförbund för olika yrken, men det kan vara en fördel att ha styrkan bakom sig från ett större fackförbund. Speciellt i förhandlingssituationer.

Läs mer
2. Ledarna
Ledarna
9.4/10
 • 95 000 medlemmar

 • 376-452 kr i månadsavgift

 • 100 kr/år för studenter

Ledarna grundades år 1905 och är idag en av Sveriges största chefsorganisationer. Organisationen omfattar 18 olika branschföreningar och man arbetar bland annat för att lyfta fram ledarskapets roll i samhället och i debatten. Ledarna tillhör ingen facklig centralorganisation och är partipolitiskt obunden. Fokus ligger på att tillgodose det individuella chefsbehovet och verka för en ständig förbättring av ledarskapet, för olika yrkeskategorier. Genom ett medlemskap i Ledarna får du till exempel tillgång till en av de mest omfattande inkomstförsäkringarna på marknaden.


Vem kan gå med i Ledarna?

Alla typer av chefer kan bli medlemmar i Ledarna. Det finns inget krav på bransch, nivå eller utbildning. Även studenter med inriktning mot ledarskap, eller ambitionen att bli chef, kan bli medlemmar. Ledarna profilerar sig genom att erbjuda hjälp och rådgivning grundad i egen erfarenhet av chefsroller. På så vis säkerställer organisationen att du som medlem får den stöttning du behöver. 

Vanliga yrkesgrupper som Ledarna representerar:
 • Chefer inom flera olika branscher

Rabatter och erbjudanden

 • Studenter betalar endast 100 kr per år i medlemsavgift.
 • Som medlem kan du få rabatter på bland annat utbildningar och försäkringar hos Bliwa.
 • Ett medlemskap i Ledarna ger dig förmåner när du lånar pengar av SEB. 

Vad ingår i medlemskapet?

Ett medlemskap i Ledarna ger dig framför allt en bra inkomstförsäkring och olika typer av hjälp gällande din ledarskapsroll.

De viktigaste delarna som ingår är:

 • Inkomstförsäkring: I medlemskapet ingår en inkomstförsäkring som ger dig 80 % av din tidigare lön upp till 80 000 kr/mån, före skatt, i 150 dagar. Du behöver gå med i en a-kassa för att försäkringen ska gälla. Det går att utöka antalet dagar till 250 och ersättningen upp till 120 000 kr med Ledarnas tilläggsförsäkring.
 • Chefsrådgivning och vägledning: Chefsrollen kan betraktas som den mest krävande på en arbetsplats. Ett medlemskap i ledarna ger dig därför stöd och vägledning i flera olika situationer. Oavsett om det rör sig om löneförhandlingar, utveckling av din ledarskapsroll eller konflikter.
 • Kurser och seminarier: Som chef erbjuds du att delta i olika kurser och seminarier. En del av kurserna ingår i medlemskapet, andra arrangeras till ett förmånligt pris.
 • Medlemslån: Du kan ansöka om medlemslån och bolån hos SEB. Den ränta du får är rabatterad. Ju fler och större lån du samlar, desto större rabatt får du.

Vad ingår inte i medlemskapet?

Avgiften för medlemskapet kan beräknas på Ledarnas hemsida och varierar med din bransch och befattning. Denna inkluderar inte:

 • A-kassa: Ledarna erbjuder ingen egen a-kassa, eftersom de inte är ett egentligt fackförbund. Du kan teckna valfri a-kassa genom något annat förbund och på så vis få tillgång till Ledarnas inkomstförsäkring.

Omdöme om Ledarna

Ledarna som organisation är väletablerad och erfaren inom representationen av chefer. Det främsta argumentet för ett medlemskap är dock inkomstförsäkringen. Den är väl anpassad för dem med högre inkomst och i större behov av en högre ersättningsnivå. Avgiften för medlemskapet är överlag högre än för till exempel Unionen, men det erbjudande du får genom Ledarna är mer anpassat för din chefsroll. Den stöttning en ny, och eventuellt mindre erfaren, chef kan behöva skiljer sig från den som en vanlig anställd behöver. Detta kan återspeglas i löneförhandlingen, där det kan underlätta att få råd av erfarna rådgivare, som själva har erfarenhet av vad ledarskapet innebär. Ett kvitto på organisationens framgång är att de varit etablerade och verksamma under en lång tid. Omdömena från medlemmarna är också överlag positiva.

Vi ser sammanfattningsvis Ledarna som ett fullgott alternativ för dig som är chef. Med de förmåner du får, utformade speciellt för din yrkesgrupp, går det lätt att räkna hem månadsavgiften.

Läs mer
3. Handels
Handels
8.8/10
 • 157 000 medlemmar

 • Inkomst på 20 000 kr ger 400 kr i avgift

 • 0 kr första månaden

Handelsanställdas förbund grundades 1906 och fokuserar främst på anställda inom detaljhandeln. Detta gäller allt från personer som arbetar på lager, till kassapersonal. Numera har Handels även blivit ett alternativ för anställda inom e-handel. Förbundet uppmuntrar medlemskap oavsett arbetsbefattning och accepterar även studerande. Ett av de områden som fackförbundet fokuserar på är att förhandla fram förmånliga kollektivavtal.


Vem kan gå med i Handels?

Handels är ett fackförbind för dig som arbetar i butik, på lager, som frisör eller florist. Vilken typ av anställning, utbildning eller lönenivå du har spelar ingen roll. 

Vanliga yrkesgrupper som Kommunal representerar:

 • Butiksanställda
 • Lagerarbetare
 • Florister
 • Frisörer

Rabatter och erbjudanden

 • Ta del av olika rabatter som förnyas löpande.
 • 0 kr för gymnasiestuderande inriktade mot någon bransch som Handels representerar.
 • 0 kr första månaden om du tecknar medlemskap med autogiro.

Vad ingår i medlemskapet?

Ditt medlemskap i Handels ger dig flera förmåner, såsom försäkringar, råd och stöd samt rabatt på räntan. 

De viktigaste delarna som ingår är:

 • Inkomstförsäkring: Den inkomstförsäkring som ingår ger dig upp till 80 % av lönen, utan någon övre gräns, under 100 dagar.
 • Hemförsäkring och fritidsförsäkring: Genom samarbetet med Folksam får du en hemförsäkring och fritidsförsäkring inkluderade i medlemskapet.
 • Handelskortet: Alla medlemmar får Handelskortet, som är ett rabatt- och erbjudandekort. Du kan även uppgradera kortet till ett Mastercard.
 • Stöttning och vägledning: Handels kan hjälpa dig med juridiskt stöd, frågor som gäller arbetsmiljö, rättigheter och anställningsvillkor på arbetsplatsen. Du får även hjälp vid löneförhandlingar.
 • Medlemslån: Handels har genom förhandlingar med Swedbank och Nordea fått lägre räntor för medlemmarna.  

Vad ingår inte i medlemskapet?

Den avgift som du betalar varje månad kan du beräkna på Handels hemsida. Tänk på att medlemskapet inte inkluderar:

 • A-kassa: Du kan gå med i Handels a-kassa till en avgift på 145 kr per månad. 

Omdöme om Handels

Handels är ett fackförbund för vissa yrkeskategorier. Om du arbetar i till exempel butik, passar alltså fackförbundet bra. Månadsavgiften varierar beroende på vilken lön du har, men är överlag relativt hög. Som medlem kan du ta del av ett relativt brett utbud av tjänster och förmåner. Rätt utnyttjade, kan månadsavgiften återbetala sig. Det som studerar förlorar heller inget på att gå med i Handels. Med en fri månadsavgift under studietiden, går det bra att kombinera extrajobba med ett medlemskap.

Sammanfattningsvis ser vi Handels som ett tänkbart val för den som arbetar inom någon av branscherna som representeras. Nackdelen är att avgiften är högre än för flera andra fackförbund. Samtidigt får du mycket för den. Så länge du får den hjälp du behöver och tar del av erbjudanden och rabatter, lönar det sig. 

Läs mer
4. Livs
Livs
8.0/10
 • 27 000 medlemmar

 • Inkomst på 20 000 kr ger 590 kr i avgift

 • A-kassa ingår i medlemsavgiften

Livs är ett LO-fackförbund som grundandes 1922. Idag arbetar förbundet för livsmedelsarbetare inom flera branscher och försöker tillsammans med andra fackförbund att förhandla fram bättre villkor för de anslutna. De som är anslutna till Livs omfattas av flera försäkringar anpassade för de olika yrkena. Du får även rabatter och erbjudanden via ditt medlemskort.


Vem kan gå med i Livs?

Du som jobbar med livsmedel kan gå med i Livs fackförbund. Förbundet representerar dig oavsett lön eller befattning. 

Vanliga yrkesgrupper som Livs representerar:

 • Slaktare
 • Styckare
 • Kylpersonal
 • Bagare
 • Maskinskötare
 • Fiskrökare

Rabatter och erbjudanden

 • Medlemskort ingår med rabatter och erbjudanden.

Vad ingår i medlemskapet?

Ett medlemskap i Kommunal ger dig bland annat flera användbara försäkringar.

De viktigaste delarna som ingår är:

 • Inkomstförsäkring: Inkomstförsäkringen gäller upp till 80 % av lönen, utan tak, under som mest 200 dagar. Någon tilläggsförsäkring för att öka antalet dagar finns inte.
 • Avtalsförsäkringar: Dessa försäkringar gäller alla med kollektivavtal. Du får avtalspension och olika försäkringar för bland annat arbetsskada och långvarig sjukdom.
 • Försäkringspaket: I paketet ingår hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, barngrupplivförsäkring och en kompletterande tjänstegrupplivförsäkring.
 • A-kassa: Avgift till a-kassan ingår i medlemskapet.
 • Stöttning och vägledning: Du får hjälp vid olika typer av förhandlingar och rådgivning kring fackliga frågor på din arbetsplats. Hjälp vid arbetsplatsmobbning och diskriminering ges också.

Omdöme om Livs

Livs fackförbund har ett omfattande erbjudande skräddarsytt för anställda inom branscher som kan ha speciella behov. Slaktare, livsmedelsindustriarbetare och kylpersonal tillhör yrken som kan vara speciellt utsatta. Dessa kan dra nytta av försäkringarna som ingår i medlemskapet. Månadsavgiften är hög, samtidigt som den inkluderar mycket. Om du väljer Livs bör du vara medveten om att det inte automatiskt lönar sig att vara medlem. Däremot får du bra ersättning och hjälp, om något väl inträffar. Som ett arbetarfackförbund är Livs måna om att alla ska omfattas av ett kollektivavtal. På flera arbetsplatser kan du dock få del av förmånerna med att vara kollektivavtalsansluten, utan att vara med i ett fackförbund.

Livs är ett bra val för dem som jobbar inom utsatta branscher, tack vare försäkringarna, eller har yrken som gynnas av många fackligt anslutna. Månadsavgiften är dock hög, vilket drar ned helhetsbetyget. 

Läs mer
5. Kommunal
Kommunal
7.8/10
 • Drygt 500 000 medlemmar

 • Inkomst på 20 000 kr ger 306 kr i avgift

 • 125 kr/mån för studerande

Kommunal representerar dig som är anställd inom kommun, landsting och privat sektor. Fackförbundet grundades 1910 och är en del av LO. Idag verkar man för trygga anställningsformer och ökad jämställdhet. Kommunal representerar många medlemmar inom branscher som inte enbart tillämpar tillsvidareanställningar, utan till exempel är visstidsanställda. Tryggare former av anställningar blir alltså en viktig fråga. Genom att gå med i Kommunal omfattas du av en inkomstförsäkring och får tillgång till olika typer av facklig rådgivning och fackligt stöd.


Vem kan gå med i Kommunal?

Om du är anställd inom bland annat kommun, landsting, kyrka, privat eller kommunalt bolag, kan du bli medlem i Kommunal. Din inkomstnivå eller typ av anställning spelar inte någon roll och även studerande kan bli medlemmar. 

Vanliga yrkesgrupper som Kommunal representerar:

 • Skola
 • Hushållsnära tjänster
 • Trafik
 • Äldreomsorg
 • Räddningstjänst
 • Restaurang
 • Fastighet och underhåll
 • Park- och anläggningsservice

Rabatter och erbjudanden

 • Studenter betalar 125 kr per månad i medlemsavgift.
 • Med LO Mervärde får du tillgång till olika erbjudanden och rabatter.

Vad ingår i medlemskapet?

Ett medlemskap i Kommunal ger dig bland annat flera användbara försäkringar.

De viktigaste delarna som ingår är:

 • Inkomstförsäkring: Inkomstförsäkringen gäller upp till 80 % av lönen, maximalt 35 000 kr/månad, under 100 dagar. Det finns ingen tilläggsförsäkring.
 • Hemförsäkring och olycksfallsförsäkring: Kommunal samarbetar med Folksam och erbjuder alla medlemmar hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.
 • Barngruppförsäkring och Livförsäkring: Dessa försäkringar ingår också och ges i samarbete med Folksam.
 • Stöttning och vägledning: Du får hjälp med förhandlingar på din arbetsplats och även rättshjälp, vid behov. Kommunal vägleder dig även genom att ge råd kring din anställning och hur du kan utvecklas.
 • Medlemslån: Som medlem får du ränterabatt på bolån hos Swedbank.
 • Jobbsökarverktyget Trampolin: Med detta verktyg skapar du till exempel automatiskt ett CV.

Vad ingår inte i medlemskapet?

Avgiften för medlemskapet kan beräknas på Kommunals hemsida. Den varierar med din lönenivå. Medlemskapet inkluderar inte:

 • A-kassa: A-kassa ingår inte. Kommunal har en egen a kassa som kostar 102 kr per månad.

Omdöme om Kommunal

Om du vill var medlem i ett tryggt fackförbund som ger dig flera försäkringar, kan du med fördel välja Kommunal. Avgiften för att vara medlem är dock relativt hög och så länge du vill ta del av allt som erbjuds, är det en fördel. Nackdelen med förbundet är att inkomstförsäkringen inte är speciellt omfattande. Å andra sidan behövs en inkomstförsäkring bara om du tjänar över 33 000 kr per månad, vilket är a-kassans tak. De olika medlemsutbildningarna och stödet inför utvecklings- och lönesamtal gör det möjligt att som kommunalansluten utveckla sig inom sin yrkesroll. På senare år har dock fackförbundet tappat medlemmar, vilket är negativt för vårt helhetsomdöme.

Kommunals avgift är relativt hög, men ger flera försäkringar till dig som är ansluten. Omdömena om förbundet är inte enbart positiva, vilket bidrar till att vi ser andra fackförbund som mer gynnsamma att ansluta sig till.    

Läs mer

Vilka är fördelarna med ett fackförbund?

Ett vanligt förekommande påstående som brukar användas för att illustrera fördelarna med ett fackförbundet är att man är starkare i grupp. Även om det så klart inte alltid stämmer så tydliggör det ändå förbundens nytta. Genom att förena ett stort antal yrkesverksamma personer har de stora möjligheter att föra en hel branschs talan. Det är helt enkelt större chans att det sker förändring om något påpekas av ett förbund som representerar ett stort antal personer. Åtminstone jämfört med om man som enskild person skulle påpeka samma sak. Detta har gjort att många är snabba på att poängtera att den främsta fördelen med ett fackförbund är att de gör att enskilda arbetare får någon som för deras talan.

 • Du får möjlighet att påverka genom att vara en del av en organisation som för talan för en hel bransch.

 • Du har någon att vända dig till om du behöver hjälp något som gäller din anställning, lön eller arbetsvillkor.

 • Du får ta del av förmånliga försäkringar som blir ekonomiskt fördelaktiga vid varsel eller oväntad arbetslöshet. Däribland inkomstförsäkring.

 • Du har tillgång till rättshjälp om det skulle uppstå en tvist mellan dig och din arbetsgivare.

Detta är bara ett fåtal av de förmåner som man kan förvänta sig som medlem i ett fackförbund. Men på det stora hela så är de ett förhållandevis billigt sätt att se till att man inte är utelämnad till sig själv när det kommer till att bevaka sina intressen på arbetsmarknaden.

Hur byter jag fackförbund?

I de flesta fall så är det väldigt enkelt att byta fackförbund. Man brukar inte behöva göra så mycket mer än att anmäla utträde. Detta kan ofta ske direkt via deras hemsida eller så sker det helt enkelt automatiskt i samband med att man ansluter sig till ett annat förbund. Detta kan däremot variera och  man gör bäst i att kontrollera utträdesvillkoren hos sitt nuvarande fackförbund.

 • Se till så att du inte tecknar nytt medlemskap samtidigt som det gamla löper vidare. Då slipper du riskera att betala dubbla avgifter.
 • Se till så att ditt planerade fackförbund har försäkringar som ger dig samma skydd som ditt gamla fackförbund.
 • Se till så att du inte förlorar viktiga fackrelaterade rabatter.
 • Se till att få en bekräftelse på ditt utträde.  

Då man har en lagstadgad rätt att fritt byta fackförbund så innebär ett byta sällan mer än lite administrativt bekymmer. Däremot bör man se till så att man inte förlorar några förmåner som man kommit att förlita sig på. Det är nämligen inte säkert att ditt nya fackförbund är lika heltäckande som ditt gamla. Inte sällan så upptäcker man efter några månaders medlemskap att ett visst fackförbund inte är vad man förvänta sig, eller att de helt enkelt inte arbetar med de frågor som man själv tycker är viktiga.

 

Frågor och svar om fackförbund

Måste jag var med i ett fackförbund?

Att vara med i ett fackförbund är frivilligt. På vissa arbetsplatser är dock flera anställda med i något fack, vilket kan innebära att det finns en fördel med att gå med. Ju fler man är, desto lättare kan det vara att göra sin röst hörd. 

Vad kostar det att vara med i ett fackförbund?

Månadsavgiften varierar beroenden på vilket fackförbund du väljer. Priset brukar dock ligga runt 200 upp till 600 kr. 

Hur många fackförbund finns det i Sverige?

I Sverige finns det över 50 fackförbund. Flera av dessa tillhör någon centralorganisation, såsom SACO, LO eller TCO.

Vad är kollektivavtal, hur är det relaterat till fackförbunden?

Ett kollektivavtal är ett avtal som upprättas mellan en arbetsgivare, eller en organisation som representerar fackanslutna arbetsgivare, och en arbetstagarorganisation. Bland arbetsgivare som står utanför facket är det fortfarande vanligt med denna sorts avtal, men då kallas de vanligtvis för hängavtal. Även om den exakta innebörden skiljer sig åt mellan de olika kollektivavtalen så har samtliga en gemensam nämnare.

De möjliggör nämligen att fackförbunden vidtar åtgärder som kan bli rättsligt bindande för arbetsgivarna. Kollektivavtalen reglerar nämligen saker så som fackligt inflytande vid löneförhandling, lägsta nivå på löner, förmåner, anställningsvillkor och mycket mer. När man är anställd av en arbetsgivare som är bunden av kollektiv- eller hängavtal så kan man därför vara säker på att den lever upp till de krav och förväntningar som fackförbunden har på arbetsmarknaden. Många har kommit att se denna sorts avtal som en slags kvalitetsgaranti och en garant för att fackförbunden har ett reellt inflytande på arbetsmarknaden.

Vad är ett fackförbund?

Begreppet fackförbund åsyftar helt enkelt en sammanslutning av ett flertal fackföreningar som var och en representerar samma bransch eller yrke. Ursprungligen var det ett sätt att på nationell nivå organisera de många olika föreningar som annars endast skulle ha haft en lokal närvaro. Förr var det nämligen väldigt vanligt att varje ort hade en egen föreningar för personer som arbetade där. I dagens mer globaliserade klimat så bedriver i stort sett alla förbund verksamhet som förbinder Sveriges städer och orter. Och det är även vanligt att de representerar sina medlemmar i en internationell kontext då många företag numera har verksamhet i ett flertal länder.

 • Ett fackförbund representerar personer inom en viss bransch eller yrkeskår.
 • Fackförbundens verksamhet samordnas ofta av fackliga centralorganisationer. I Sverige är Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) de tre främsta centralorganisationerna.

Dessa dagar är det ganska vanligt att man inte gör någon skillnad på begreppen fackförening och fackförbund. Detta beror på att i stort sett alla arbetstagarorganisationer är verksamma i hela Sverige även om de samtidigt bedriver verksamhet på lokal nivå. Därför bör man inte spendera allt för mycket tid på att fastna i semantiken kring huruvida den fackliga verksamheten beskrivs som ett förbund eller en organisation. I slutändan handlar det nämligen alltid om att representera sina medlemmar på arbetsmarknaden.

Vad gör ett fackförbund?

Ett fackförbunds främsta uppgift är att representera sina medlemmar i alla arbetsrelaterade frågor. Detta kan handla om allt i från att bedriva lobbyverksamhet på politisk nivå för att driva fram arbetsrättsliga förändringar, till att förhandla om löner med arbetsgivare. När det gäller relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare så säkerställs förbundets inflytande genom kollektivavtal eller så kallade hängavtal. Genom dessa förbinder sig arbetsgivare att följa etablerade normer på arbetsmarknaden och även samråda med fackförbundet gällande lönesättning, anställningsvillkor, arbetsförmåner, arbetsmiljöfrågor och i stort sett allt annat som berör arbetsplatsen.

 • Fackförbund tillgodoser arbetstagares intressen såväl på arbetsplatsen som i den politiska sfären.
 • På många orter finns det fackliga representanter som motsvarar fackförbundets lokala närvaro.
 • På fackförbundets sätesort finns styrelsen som koordinerar verksamheten.
 • Fackliga centralorganisationer säkerställer effektivt samarbeta mellan de olika förbunden.

Därför har fackförbundet ett stort antal såväl praktiska som administrativa funktioner. Man kan se det som arbetsmarknadens intresseföreningar vars syfte är att tillgodose de intressen som yrkesverksamma och arbetstagare har. Väljer man att inte vara medlem i ett fackförbund har man därmed sämre chanser på att få sina intressen tillgodosedda på såväl arbetsplatsen som arbetsmarknaden i stort.

Vad gäller för branschöverskridande fackförbund?

Även om ett stort antal förbund är fokuserade på särskilda branscher och yrkesområden så finns det många som är branschöverskridande. En vanligt förekommande rekommendation är att man väljer ett förbund som är särskilt inriktad på vad man själv arbetar med. Då kan man vara säker på att man är del av en organisation som förstår ens eget yrke och har större möjlighet att tillgodose ens intressen.

 • De flesta fackförbund är yrkesinriktade och kräver att man är student eller yrkesaktiv inom branschen eller det specifika yrket.
 • Flera fackförbund är branschöverskridande och är öppna för medlemmar inom samtliga branscher.

Om man verkligen vill engagera sig så kan man få en avsevärt mycket bättre inblick genom att jämföra de olika förbunden. På deras respektive hemsidor finns ofta väldigt mycket information om vilka de riktar sig till samt vilka frågor de driver. Vill man välja den enkla vägen kan man däremot helt enkelt kolla vilket förbund som är mest vanligt förekommande på ens arbetsplats.

Senast Uppdaterad: 2021-06-28 08:33:22

Betygsätt den här artikeln
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
Omdöme
80 röster, Genomsnitt: 4.4 / 5

Testvinnare - Bästa Fackförbund

 • Unionen
 • Ledarna
 • Handels
 • Livs
 • Kommunal