Bli ekonomiskt oberoende med FIRE

FIRE är en akronym som står för “Financial Independence, Retire Early”. Genom att jobba hårt under ett antal år och samtidigt leva sparsamt och investera sitt sparkapital är tanken att man relativt tidigt i sitt liv blir ekonomiskt oberoende och har möjlighet att leva på det kapital man byggt upp. Det handlar dock inte om att man vill uppnå någon form av lyxliv där man har pengar i överflöd. Istället vill man ha fler valmöjligheter i sitt liv, och inte vara tvungen att arbeta om man inte vill.

Innehållsförteckning

Varför vill man pensionera sig tidigt?

Det finns många olika anledningar till att man överväger att pensionera sig tidigt i livet. En gemensam och viktig nämnare brukar vara att man vill kunna styra över sin egen tid mer än vad man kan i dagsläget.

Det kan röra sig om att man vill vara mer med sin familj eller att man vill ägna sig åt sina intressen eller att resa mer. Genom att bli ekonomiskt oberoende tidigt i livet får man en chans att komma undan ekorrhjulet där man lägger mycket tid på sitt arbete, och istället lägga sin tid på det man verkligen vill göra. För de flesta som uppnår FIRE innebär inte den finansiella självständigheten att man slutar att jobba. Det viktigaste är snarare om en frihet att kunna vara den man vill – och jobba med det man brinner för.

Hur fungerar matematiken bakom FIRE?

Beräkningarna som ligger till grund för FIRE är ganska okomplicerade och bygger på en matematisk modell som tagits fram på Trinity University i USA. Tanken är att man ska samla på sig kapital som uppgår till 25 gånger ens förväntade årliga utgifter och investera dessa på börsen. Därefter ska man man enligt den matematiska modellen kunna plocka ut fyra procent av förmögenhetens värde.

Statistiskt sett brukar den genomsnittliga totalavkastningen på börsen, det vill säga summan av värdeökning och utdelningar, ligga på omkring 7-8 procent per år. Tar man ut fyra procent per år från sin portfölj ska uttagen täckas av värdeökningen samtidigt som den kompenserar för ökad inflation eftersom den överskjutande delen av ökningen återinvesteras. Dock är det viktigt att påpeka att en historisk utveckling inte på något sätt är en garanti för framtida utfall.

Hur mycket behöver jag spara?

FIRE är en uthållighetssport säger vissa. Mängden pengar du behöver spara för att bli ekonomiskt oberoende beror till stor del på hur mycket pengar du behöver varje år för att leva och täcka dina kostnader. Här räknas bland annat in hyra och mat till sådant man vill lägga pengar på likt resor och upplevelser. Om du till exempel har som mål att leva på 300 000 kronor per år vilket är samma sak som 25 000 kronor i månaden - då behöver du lägga undan 7,5 miljoner kronor som investeras på börsen.

Att riktmärket är just 25 gånger ens årliga utgifter beror på att man enligt den matematiska modellen ska kunna plocka ut fyra procent av förmögenhetens värde utan att den försvinner. (Som nämnts tidigare är dock historisk utveckling inte är en garanti för framtida utfall.) Summa summarum: skaffa dig en tydlig bild på var du kommer att bo och hur mycket detta kommer att kosta dig. Räkna på dina övriga utgifter och vad du tänker göra med din tid. Börja därefter spara.

Exempel på hur mycket du behöver spara

Månadsinkomst

Årsinkomst

Så mycket måste du spara (x25)

20 000 kronor

240 000 kronor

6 000 000 kronor

25 000 kronor

300 000 kronor

7 500 000 kronor

30 000 kronor

360 000 kronor

9 000 000 kronor

35 000 kronor

420 000 kronor

10 500 000 kronor

40 000 kronor

480 000 kronor

12 000 000 kronor

 

Här kan du räkna ut hur lång tid det tar att spara ihop sina pengar.

Finns det några nackdelar med FIRE?

Det finns självklart risker med att spara mycket och hårt. Den mest uppenbara är att man väljer att prioritera bort saker som ger en livskvalitet, något som många FIRE-anhängare kan vittna om i diverse nätforum. Det uppstår nästan en besatthet över att spara pengar som inte är sund. Något som kan gå ut över ens sociala liv och även leda till en ohälsosam kosthållning.

När man har gjort sina hundår finns risken att man upptäcker att man inte levt livet fullt ut när man varit ung eftersom man har prioriterat ned resor och upplevelser till förmån för balansen på sitt konto. Det gäller med andra ord att hitta en god balans i sitt sparandet och sätta upp målbild som är rimlig. På samma gång är det nyttigt att vänja sig vid ett leverne som är mer sparsamt. Det gör det lättare längre fram att leva på sitt kapital när målet med sparandet är uppnått.

Hur bör jag investerar mina pengarna?

Om du sparar dina pengar på ett vanligt sparkonto hos en bank kommer du i bästa fall att få en avkastning på cirka en procent per år. Med en inflation på tre procent innebär det i praktiken att du skulle förlora pengar eftersom de minskar i värde. Om din plan är att leva på din avkastning behöver du med andra ord investera dina pengar för att din portfölj ska växa och blir större. De som är engagerade i FIRE-rörelsen brukar föreslå att man investerar sina pengar i värdepapper för att få bäst avkastning, då främst aktier och fonder.

Ett annat sätt kan vara att investera i lån beroende på din tidshorisont, så kallad P2P-lending. Diversifiering är iallafall nyckeln enligt många. Fonder kan vara en god investering. Samtidigt är det nyttigt att lägga en del av sitt sparande i aktier eller andra värdepapper. Dina värdepapper bör vara en blandad kompott som inte har exponering mot samma land eller samma bransch. Historien har visat att det kan bli bättre avkastning givet att äger flera värdepapper på flera marknader.

Hur kan jag öka mina inkomster?

För att kunna nå målet att kapital och eventuella passiva inkomster täcker alla ens utgifter är ett tips att öka sina inkomster på olika sätt. Det finns en hel rad olika tips på hur man kan minska sina hushållskostnader genom att dra ner på exempelvis prenumerationer, abonnemang, kläder och hygienartiklar för att nämna några enstaka saker. Men - tack vare internet har det även uppstått många nya sätt som man kan tjäna pengar på.

Det finns många alternativ och det går snabbt att komma igång om man behöver få in lite extra pengar i sitt liv. Vi har listat några exempel i den här artikeln. Bland annat tipsar vi om fysiska småjobb som kan utföras med hjälp av digitala tjänster, hur du kommer igång med affiliatemarknadsföring, hur man kan hyra ut sin bostad och hur du går tillväga för att sälja saker du inte använder.

Hur kan jag sänka mina kostnader?

Om man vill att kapital och eventuella passiva inkomster ska täcka alla sina utgifter är det bra om man kan öka sina inkomster så klart. Ju mer pengar man kan spara varje månad, desto snabbare når man sitt mål om att vara ekonomiskt oberoende. Men man behöver även sänka sina utgifter. Inom FIRE-rörelsen har det uppstått en underkategori som heter lean-FIRE som förespråkar att man gör allt man kan för att uppnå FIRE så fort som möjligt.

Tips brukar inbegripa att man flyttar till ett billigt boende på landet, inte skaffar barn och inte lägger pengar i onödan på exempelvis nöjen och mat. En annan gren som kallas fat-FIRE förespråkar en något mindre asketisk livsstil där det är okej att skaffa barn och njuta av livets goda samtidigt som man sparar pengar. Generellt för alla är dock att man försöker hitta olika lösningar och sätt för att hålla sina utgifter låga, inte minst genom att minska på onödig konsumtion. Allt från matlådor till boende.